Skal du arrangere Sankt Hans bålet d. 23. juni er det vigtigt, at du placerer bålet på sikker afstand af bygninger, let antændelige bevoksning og oplag. Brug også lidt tid på, at at bygge bålet ordentligt op.

Afstandsforhold

Du bør sikre dig, at bålet anbringes i en afstand af mindst:

30 meter fra bygninger med hårdt tag
60 meter fra letantændelige markafgrøder
200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag.

Opbygning

Husk tilladelse fra grundejeren, til at benytte arealet hvor bålet skal placeres.
Brug kun træ og evt. haveaffald (grene, kvas og lign.)
Sørg for at materialet i dit bål er så tørt som muligt.
Byg omhyggeligt bålet op, så det ikke vælter under afbrændingen.
Byg et lille bål i bålet (kernen), af sammenkrøllet avis, tørt kvas eller lignende hvor der tændes op

Optænding

Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
Du må ikke tænde bålet hvis det blæser kraftigt (hård vind over 10,8 m/s)
HUSK dyrene! – du skal sikre dig, at der ikke er dyr der har taget ophold i dit bål.
Brug gerne en ukrudtsbrænder eller fakkel til optænding

Husk også

at have vand i nærheden til slukning, hvis det skulle blive nødvendigt.
at bålet skal slukkes inden man forlader det.
Tag affaldet med og ryd op på pladsen inden den forlades.

Kræver ikke tilladelse

Afbrænding af Sankt Hans bål d. 23. juni kræver ikke tilladelse fra brandvæsenet, og skal heller ikke anmeldes.

Hvis vejrforholdene gør det særligt farligt at afbrænde, kan Vestsjællands Brandvæsen dog udstede afbrændingsforbud. I sådanne tilfælde vil dette blive varslet på deres hjemmeside og i dagspressen.

Kilde

Foto: ABW