En klynge mødte op til foredraget 17. maj i Kalundborg Hallen, hvor Joanna Wojdylo, cand. mag. i psykologi og kommunikation talte for alle med interesse for psykiatrien; politikere, behandlere, mennesker med lidelser og deres pårørende. Det var arrangeret af Bedre Psykiatri Kalundborg, der ofte har spændende aktiviteteter på programmet, læs mere her.

Joanna Wojdylo har skrevet sit speciale på RUC, og dette var omdrejningspunktet for foredraget: Vejledningspraksisser i socialpsykiatrien- med borgeren i centrum? En udforskning af hvordan subjektivitet, lidelse og praksisser forbundet hermed anskues i den danske social psykiatri. Joanna er selv pårørende, og der blev i klyngen inspireret til dialog omkring de undersøgelser der fremgik af specialet.

Der blev stillet gode relevante spørgsmålstegn i forhold til de samfundstendenser der opleves i den “konkurrencestat” vi lever i:

  • Hvordan tager de samfundsmæssige vilkår sig ud i forhold til hvornår en person kan få hjælp for sine psykiske lidelser?
  • Hvilken hjælp er der tale om? afhænger hjælpen af menneskesynet? Er det tvangsmedicin eller kognitiv behandling eller begge?
  • Kan vi få lov at lide uden at blive sygeliggjort?
  • Er fokus i dag, hvad fejler personen, fremfor hvorfor lider personen?
  • Er der et dilemma i at mennesket bliver en diagnose og ikke et individ med en selvforståelse? Kan diagnosen stå alene?
  • Italesættelsen af betydningen normal. Hvem er normalitetens dommer?

Disse og mange andre spørgsmål gav anledning til refleksion.

Næste gang du kan opleve foredragsholder Joanna Wojdylo er d. 10. september hvor Folkemøde Kalundborg arrangerer debatter, socialt samvær og underholdning for hele familien i Høng Hallen.

joanna