Som del af overgangen fra Raklev Skole til Skolen på Herredsåsen besøger de Raklev-elever, der efter ferien skal starte på 7. årgang på Herredsåsen, den nye skole i 8 uger. I løbet af ugerne lærer de kommende elever skolen, lærerne og deres nye klassekammerater at kende, så overgangen fra den gamle skole til den nye bliver lettere.

Når den nuværende 6. årgang på Raklev Skole efter sommerferien træder ind som 7.klasser på Skolen på Herredsåsen, er det ikke et helt nyt syn, der møder eleverne. Eleverne har nemlig været en del af et samarbejdsprojekt mellem de to skoler, der har til formål at sikre et godt skoleskift.

De Raklev-elever, der efter sommerferien skal starte på Skolen på Herredsåsen har op til ferien været i et 8-ugers introforløb på den nye skole:

”For mig er det vigtigt, at overgangen fra Raklev Skole til Herredsåsen giver ro hos eleverne, forældre og medarbejdere. Derfor vægter jeg det tætte samarbejde med Herredsåsen højt. Alt nyt er svært, men hvis vi som ledere på de to skoler synliggør, at vi er sammen om det, så tror jeg på, det skaber ro,” fortæller skoleleder på Raklev Skole Tanja Kristensen.

For Mikala fra 6.A på Raklev Skole var den nye hverdag på Skolen på Herredsåsen noget, hun lige skulle vænne sig til:

”Det var hårdt i starten, men så begyndte det at gå bedre, og jeg har fået en masse nye venner”.

Og netop at få dannet relationer til de andre elever er et vigtigt element i projektet, der nu kører på sit andet år:

”Et øget kendskab til både kammerater, lærere og de fysiske lokaler giver eleverne fra Raklev Skole en meget bedre overgang, så Skolen på Herredsåsen ikke opleves som en fremmed skole, når de kommer tilbage i august. Samtidig betyder det, at eleverne, der allerede går på Skolen på Herredsåsen, kender deres nye klassekammerater, og alle kan starte efter sommerferien på mere lige vilkår i deres nydannede klasser. En ekstra bonus ved projektet er, at lærerne kommer til at vide mere om hinandens praksis på tværs af de to skoler”, siger Kristian Kallenbach, der er skoleleder på Skolen på Herredsåsen.

Kendte lærere var med på Herredsåsen
De 12 Raklev-elever, der i foråret besøgte Skolen på Herredsåsen, blev ikke efterladt alene de to klasser, der efter ferien bliver til den nye 7. årgang. Hver klasse blev fulgt af en lærer fra Raklev Skole, så eleverne havde en kendt voksen, de kunne støtte sig til. Ved at have lærerne fra Raklev skole med i hele forløbet blev det lettere for lærerne på Herredsåsen at få viden om de nye elevers kompetencer i undervisningen. I løbet af de otte uger blev lærerne fra Raklev Skole en integreret del af klassernes lærerteam, og eleverne fandt det hurtigt naturligt at gå til alle lærere uanset hvilken skole, de oprindeligt kom fra.

For at sikre en god social og faglig dynamik i klasserne vurderer lærerne fra begge skoler, hvilke Raklevelever, der efter sommerferien skal placeres i hvilke klasser på Herredsåsen. Her lægger lærerne særlig vægt på elevernes faglige styrker og sociale kompetencer, så skolen undgår, at de nye elever møder lukkede fællesskaber i og udenfor klasseværelset. På den måde skaber Skolen på Herredsåsen de bedste rammer for både nye og gamle elever, så elevernes udbytte af undervisningen maksimeres.

Samarbejdet mellem de to skoler er kommet for at blive, og de erfaringer lærerne tager med sig fra dette års samarbejde indtænkes til næste år, så de elever, der skal skifte fra Raklev til Herredsåsen får en så god overgang som mulig.

Skolen på Herredsåsen – pressefoto