Region Sjælland får i øjeblikket mange henvendelser fra borgere, der spørger til systemet for anvendelse af restvacciner.

I Region Sjælland anvendes langt de fleste vacciner til de relevante målgrupper, som Sundhedsstyrelsen har defineret, og der er derfor meget få restvacciner til overs. Når det sker, at en borger udebliver fra vaccination, prioriteres restvaccinerne efter fastlagte kriterier vedtaget af Region Sjælland.

Første kriterie: Man forsøger at fremrykke vaccination af en anden borger, der kommer fra samme målgruppe, som den borger, der udebliver.

Region Sjælland prioriterer dernæst (hvis der ikke kan findes en borger fra målgruppen) at give eventuelle restvacciner til personale i kommunernes frontlinjepersonale, det vil sige kommunalt ansatte i kritisk vigtige funktioner for eksempel på plejehjem, bosteder og væresteder.

– Grundlæggende prioriteres restvacciner i Region Sjælland i forhold til de mennesker, der hver dag arbejder for at holde samfundet åbent. Vi vil gerne sikre vigtige samfundsinstitutioner og fortsætter derfor med at arbejde ud fra de kriterier for restvacciner, der har vist sig effektive.

Kriterierne for fordeling af restvacciner i Region Sjælland er:

Restvacciner skal så vidt muligt gå til de borgere, der er inviteret til vaccination – de ældre først.
Hvis det ikke er muligt at få fat på borgere, giv da restvaccine til medarbejdere, der har modtaget en invitation til vaccination. ​
Hvis det ikke er muligt at få fat i en medarbejder, der har fået en invitation, giv da restvaccinen til en anden medarbejder, som oprettes manuelt.
Hvis det ikke er muligt at finde en anden medarbejder, giv da vaccinen til en person, som oprettes manuelt, så vaccinen ikke går til spilde.

Kilde

Foto: ABW