På grund af stigende elevtal søger Inklusionscentret en lærer der indtil sommerferien primært skal arbejde med de mindste elever i en af deres indskolingsklasser.

Inklusionscentret på Rynkevangskolen er et specialpædagogisk tilbud hvortil der visiteres børn fra hele Kalundborg Kommune. Eleverne visiteres til inklusionscentret på baggrund af mange forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er, at de har haft svært ved at indgå i de almene aktiviteter i dagtilbud og i folkeskolen.

Derfor søger de en lærer, der i høj grad har mod på at engagere sig i det pædagogiske arbejde såvel som undervisningen i de enkelte fag.

Din profil

• Er uddannet lærer.
• Er engageret, brænder for dit fag og er udviklingsorienteret.
• Er anerkendende og rummelig i din kontakt med elever og forældre.
• Er dygtig til at arbejde med relationer – også til elever som har det svært.
• Kan sætte rammer og skabe et positivt og udviklende miljø.
• Kan tage ansvar og beslutninger i alle situationer.
• Vil være aktivt deltagende i udviklingen af vores læringsmiljø.
• Er imødekommende og nærværende i din tilgang til eleverne såvel som dine kolleger.
• Tør begå fejl af og til – og lære af dem med et smil.

De kan tilbyde dig et spændende job, i et udviklende læringsmiljø. Du har mulighed for at blive en del af et stærkt arbejdsfællesskab, hvor alle byder ind. Du vil skulle indgå i teamet omkring en af deres indskolingsklasser indtil sommerferien. Da de endnu ikke har fagfordeling på plads, kan der åbne sig andre muligheder i det nye skoleår.

Da de arbejder ud fra et princip om at relationen til eleverne skal være det bærende element, tilstræber man at dække fagrækken med så få voksne som muligt. Derfor skal du undervise i de fleste fag i den klasse du bliver tilknyttet. Du vil få et tæt samarbejde med en uddannet pædagog i næsten alle timer, da I kommer til at udgøre det primære klasseteam. De kan tilbyde dig en god arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger. De har fokus på arbejdet med elevernes læring og trivsel, de tager ansvar og hjælper hinanden i en velfungerende hverdag.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 16. marts 2021)

Foto: ABW