Skulle man være en af dem, der som nytårsforsæt har at stoppe med at ryge, kan det være godt at vide, at Kalundborg Kommune har et såkaldt rygestoptilbud. Det er et gratis forløb, som begynder onsdag den 16. januar.

Her får man hjælp til at stoppe med at ryge og redskaber til at fastholde sit rygestop. Tilbuddet er for alle over 18 år, som ønsker at holde op med at ryge og er indstillede på at mødes fem gange fordelt på seks uger

Billede: Kalundborg Kommune

Forløbet begynder onsdag 16.januar 2019. De øvrige mødedatoer er: 23/1, 30/1, 6/2 og 20/2. Alle gange fra kl. 18-20.

Forløbet afholdes i Sundheds- og akuthuset, Nørre Allé 31, Kalundborg.

Rygestoprådgiver er Peter Brodersen fra Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og Genoptræningscenter.

Tilmelding og yderligere information hos Forebyggelses- og Genoptræningscenteret på tlf: 59 57 58 80 fra kl. 8-10 eller genoptraeningscenter@kalundborg.dk

Du kan læse mere om rygestop på Kommunens hjemmeside.