Vil du gerne holde op med at ryge?

Meld dig til et gratis rygestoptilbud – det øger dine chancer for et vellykket rygestop.

Der er mange måder at blive røgfri på.
At deltage i et gratis rygestoptilbud hjælper dig med at stoppe og giver dig redskaber til at fastholde dit rygestop.

Tilbuddet er for alle over 18 år, som ønsker at holde op med at ryge, også dig der har prøvet før.
Du skal bare have et ønske om at stoppe og være klar til at mødes 5 gange fordelt på syv uger.

Forløbet starter tirsdag 10.september 2019.
De øvrige mødedatoer er: 17/9, 24/9, 1/10 og 22/10
Alle gange fra kl. 18 – 20.

Forløbet afholdes i Sundheds- og akuthuset
Nørre Allé 31, Kalundborg.
Rygestoprådgiver er Peter Brodersen fra Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og Genoptræningscenter.

Tilmelding og yderligere information
hos Forebyggelses- og Genoptræningscenteret på
Tlf.: 59 57 58 80 fra kl. 8 – 10 eller
genoptraeningscenter@kalundborg.dk

Du kan læse mere om rygestop på Kommunens hjemmeside her.