Dit Kalundborg har bedt medlemmerne af den nye kommunalbestyrelse om at besvare tre spørgsmål. Karl-Åge Hornshøj Poulsen fra Venstre medvirker her.

Hvor står Kalundborg stærkest?
Udvikling af erhverv og nye ungdomsuddannelser. Der er en kæmpe efterspørgsel for virksomheder i at etablere sig og udvikle sig i Kalundborg, hvilket er trukket godt af især medicinalindustrien. Samtidig flytter mange uddannelsesinstitutioner uddannelser til kommunen, hvilket understøttes af erhvervslivet med praktikforløb. Nye arbejdspladser skyder op, og der bliver behov for mere beskæftigelse, hvilket gavner borgere i vores kommune. Hele dette område er med til at udvikle kommunen og de kommunale serviceområder også, herunder skoler og daginstitutioner.

Hvad udfordrer os?
Rekruttering af medarbejdere i daginstitutioner, skoler og ældreplejen. Allerede nu er der mangel på sosu-assistenter, pædagoger og lærere. Det er desværre noget som opleves i mange kommuner. Uddannelser tættere på er en af løsningerne. Desuden er vi nødt til at tænke nyt, i hvem der kan medvirke til de kommunale opgaver. Stive faggrænser skal der rykkes på.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?
1. Rekruttering af medarbejdere til daginstitutioner, skoler og ældreplejen.
2. Plan for kommunale investeringer i bl.a. kunststofbaner. De mange emner, som blev nævnt i kommunalvalgkampen skal der nu lægges en plan for, så de bliver realiseret i de kommende 4 år.

Foto: Kalundborg Kommune