Det samlede antal anmeldte ejendomsforbrydelser, herunder bl.a. indbrud og tyveri, fortsætter med at falde og er på det hidtil laveste niveau, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere statistikken i 1995. I årets tredje kvartal blev der anmeldt 71.702 ejendomsforbrydelser. Til sammenligning blev der anmeldt 118.094 ejendomsforbrydelser i tredje kvartal 2009. På ti år er antallet således faldet med 39,3 pct.

Anmeldte ejendomsforbrydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12.

FALD I ANMELDTE INDBRUD

Det faldende antal anmeldte ejendomsforbrydelser hænger sammen med, at antallet af anmeldte indbrud ligeledes er faldende. I årets tredje kvartal blev der anmeldt 11.838 indbrud, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette er laveste antal siden 1995. Sammenlignet med anmeldte indbrud i forrige kvartal er der sket et fald på 3,4 pct.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigeret. 3. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/straf12.

FLEST INDBRUD I BEBOELSER

Ud af det samlede antal anmeldte indbrud omhandlede 52 pct. indbrud i beboelser, 25,5 pct. indbrud i forretning, virksomhed mv. og 22,5 pct. indbrud i ubeboede beboelser. I alle tre former for indbrud har der været et fald i anmeldelser sammenlignet med kvartalet før. Den mindre stigning i anmeldte indbrud i starten af 2018 kan formentlig forklares af indbrudsparagraffen (§ 276a), som indtrådte pr. 1 januar. Indførelsen af den nye paragraf betyder i praksis, at en række anmeldelser, der tidligere blev registeret som tyveri, nu registreres som indbrud. Til trods for dette har antallet af anmeldte indbrud sidenhen igen været faldende.

FALD I ANMELDTE TYVERIER

Med 24.824 anmeldelser er antallet af tyverier ligeledes på sit hidtil laveste niveau siden 1995. Antallet af anmeldelser af tyveri har dog været rimelig konstant i årets første tre kvartaler, og sammenlignet med det foregående kvartal er antallet blot faldet med 1 pct. Dertil ses det, at der i tredje kvartal var en mindre i stigning i andre tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette skyldes blandt andet en mindre stigning i anmeldte lomme- og tasketyverier.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigeret. 3. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/straf12.