Formandskabet i Region Sjælland har orienteret Forretningsudvalget om, at regionsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe er fritaget for tjeneste. Der vil nu blive indledt en personaleproces.

Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at give yderligere oplysninger i sagen i respekt for personaleprocessen.

Region Sjælland har i øvrigt ikke kommentarer til sagen.

Kilde: https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/2023/juli-september/regionsdirektoer-fritaget-for-tjeneste

Foto: ABW