Psykiatrien i den sydlige del af regionen har haft stor succes med en psykiatrisk onlineklinik. Den har sikret patienterne gode og flere samtaler, ligesom det er lykkedes at fastansætte flere speciallæger. Det får nu Region Sjælland til at udvide tilbuddet til gavn for endnu flere patienter.

– Vi har rigtig gode resultater fra vores nye onlineklinik. Et af de vigtigste resultater er, at det er blevet muligt for patienterne at få en lægetid hurtigt. Samtidig viser erfaringerne, at behandlingen online fungerer lige så godt som fysisk fremmøde, ligesom behovet for at tilknytte vikarer er reduceret væsentligt i kraft af fastansættelsen af speciallægerne i den nye ordning, siger Tina Boel, formand for Social- og psykiatriudvalget i Region Sjælland.

Siden opstarten af onlineklinikken i foråret 2021 har borgere i den sydlige del af Region Sjælland modtaget dele af deres psykiatriske behandling via videokonsultationer fra fire nytilknyttede speciallæger placeret i en klinik i København. Løsningen har været så stor en succes, at den nu udvides. Det betyder, at endnu flere patienter fremover vil få gavn af det nye tilbud, som Psykiatrien nu går i gang med at rekruttere læger til.

– Det er vigtigt, at alle, der har behov for det, har mulighed for god og nem adgang til psykiatrisk behandling hos en speciallæge. Med onlineklinikken har vi været med til at sikre en mere ensartet geografisk dækning af psykiatriske sundhedstilbud, og jeg glæder mig over, at det med udvidelsen nu kommer endnu flere patienter til gavn, siger Tina Boel.

Muligheden for at få foretaget dele af behandlingen via videokonsultationer kan være en fordel for nogle patienter, fordi konsultationen kan foregå i patientens nærmiljø, enten i eget hjem eller i et ambulatorie. Onlineklinikken har frem til årsskiftet afholdt 620 videokonsultationer.

Rekrutteringsplatform for læger
Onlineklinikken blev etableret ved Hovedbanegården i København som et forsøg på at imødekomme udfordringerne med at rekruttere speciallæger til Psykiatrien ved at skabe attraktive rammer med fleksibel arbejdstid.

– Tilbagemeldingerne fra de nytilknyttede læger er meget positive, hvor både det gode faglige arbejdsmiljø og den centrale placering i København er attraktivt. Med udvidelsen skaber vi en fremtidssikret klinik, hvor der på sigt også kan blive plads til speciallæger fra andre psykiatriske afdelinger og måske endda også fra relevante afdelinger på de somatiske sygehuse, siger Tina Boel.

På nuværende tidspunkt er der ansat fire speciallæger samt en praksismanager i onlineklinikken.

Kilde

Foto: ABW