Den økonomiske genopbygning af verdensøkonomien ovenpå COVID-19 kræver, at der tænkes langt mere på tværs af grænser og politiske systemer. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra OECD. For drivkraften for verdensøkonomien efter COVID-19 vil i stigende grad være megaregioner, der på tværs af by- og landegrænser samler innovative styrker.

Det gælder fx STRING-samarbejdet, der repræsenterer 13 byer, regioner (heriblandt Region Sjælland) og ikke mindst 14 millioner indbyggere, fra Hamborg i syd til Oslo i nord.

– Det handler om en kritisk masse – at etablere sig som en megaregion, giver en forbunden økonomi, der er afgørende for at tiltrække arbejdskraft, iværksættere og investorer. Udfordringer som klimaforandringer, pandemier og international konkurrence kræver en agil regeringsførelse, som kan transcendere traditionelle syn på regeringsførelse og geografi, hvilket gør planlægning på et megaregionalt niveau stigende nødvendigt, udtaler Ulrik Vestergaard, der er vice-generalsekretær for OECD.

Grøn lastbiltransport er vejen frem

Ifølge OECD har STRING gode muligheder for at placere sig i en grøn førerposition i de kommende år – og blive Europas grønne svar på Sillicon Valley.

OECD-rapporten peger eksempelvis på tværnationale projekter såsom STRINGs brintkorridor, hvis formål er at omstille den tunge lastbilstransport til brint, som et eksempel på et projekt, der kan gøre regionen førende inden for grøn teknologi.

De konklusioner er godt nyt, lyder det fra regionsrådsformanden for Region Sjælland, Heino Knudsen.

– For Region Sjælland, som er en transportmæssig knudepunkt for den tunge transport i Nordeuropa, er det fuldstændig afgørende, at vi får omstillet lastvognsflåden til at blive grøn, så vi kan nedbringe vores CO2-udledninger. Opbakningen fra OECD vidner om, at der et kæmpe uforløst potentiale – ikke bare for CO2-reduktioner – men også for at skabe lokale grønne arbejdspladser og give os en global førerposition. Det giver os kun blod på tanden, siger han.

Region Sjælland vil sammen med andre arbejde for OECDs 23 anbefalinger

OECD-rapporten indeholder i alt 23 konkrete politiske anbefalinger til, hvordan den grønne eksport kan styrkes, den tværnationale transportplanlægning forbedres, samt hvordan et nyt nordeuropæisk fælles brand kan skabes.

– For os er det vigtigt, at de store visioner også bliver omsat til virkelighed. Byggeriet af Femernbælt-forbindelsen, der vil give et stort boost til vores lokale virksomheder, er en oplagt anledning til at tage de langsigtede briller på og allerede nu omsætte visionerne til handling ved at styrke forbindelserne til resten af regionen samtidig med at vi løfter klimaudfordringerne, udtaler Heino Knudsen.

OECD-rapporten blev lanceret i Malmø d.11 juni 2021 med deltagelse af toppolitikere fra Tyskland, Sverige, Norge og Danmark, heriblandt den svenske statsminister, Stefan Löfven.

Kilde

Foto: ABW