Et faldende antal indlagte med COVID-19 får Region Sjælland til at gå ned i beredskab. Det betyder, at regionen begynder at planlægge genoptagelse af normal aktivitet. COVID-19 aktiviteten fylder fortsat meget, så mange ressourcer er stadig reserveret til dette.

Region Sjælland har i øjeblikket 82 patienter indlagt med COVID 19, hvoraf 13 er indlagt på intensiv. Der har den seneste tid været et fald i antal indlæggelser. Det får nu regionen til at skære ned på antallet af sengepladser reserveret til patienter med COVID-19 til 93 medicinske sengepladser og 23 intensivpladser.

Vi er i gang at planlægge behandling for en del af de patienter, der har fået udskudt deres operationer. Til at begynde med tager vi fat i de patienter, der trænger mest, og som ikke kan vente længere. Det er patienter, hvis tilstand risikerer at blive forværret, hvis de ikke snart kommer i behandling. Det kan være ambulante aftaler for eksempelvis patienter med kroniske sygdomme eller planlagte operationer af ikke livstruende, men smertefulde, lidelser i knæ og hofter, siger Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland.

De patienter, der nu får genoptaget deres behandlingsforløb, vil få direkte besked fra den behandlende afdeling.

– Det er glædeligt, at vi kan begynde at øge aktiviteten igen, men det vil være forskelligt fra patient til patient, hvor hurtigt vi kan tilbyde dem behandling. Nogle af dem, der har ventet, vil måske allerede kunne få eksempelvis deres operation i denne uge, mens andre vil skulle vente længere, siger Leif Panduro Jensen.

Behandling af akut sygdom eller skade og livstruende sygdomme, som f.eks. kræft- og hjertesygdomme har ikke været berørt af de mange patienter med COVID-19. Hvis man som borger har brug for hjælp, skal man som altid kontakte egen læge, lægevagt, skadestue eller 112 afhængig af behov. Det samme gælder udskudte patienter, der skal kontakte sygehuset, hvis de oplever forværring i deres symptomer.

Samme niveau som sidste forår

Selvom der nu ses positive tegn med færre indlagte med COVID-19, så er nuværende antal indlæggelser fortsat så højt, at det er på niveau med sidste forår, da antallet af indlagte toppede i første bølge af COVID-19 pandemien. Derfor er det også kun visse aktiviteter, der nu genoptages.

– Vi har i Region Sjælland fortsat mange indlagte COVID-patienter, og vi er stadig på et højt trin i vores beredskab. Det kræver mange senge og meget personale. Så selvom vi bruger færre ressourcer, er det fortsat en kæmpe stor opgave at pleje og behandle patienterne med COVID-19, siger Leif Panduro Jensen.

Samtidig er der stor usikkerhed i beregningerne for, hvordan presset fra coronavarianten B.1.1.7 vil udvikle sig, fordi datagrundlaget er småt. Derfor skal Region Sjælland være klar til at tage imod mange nye COVID-19 patienter, når B.1.1.7 er blevet den dominerende variant i løbet af februar og måske fører til en ny bølge af indlæggelser.

– Vi står i en situation, der er dobbelt. Vi skal være forberedte og forvente flere indlæggelser, og samtidig skal vi ikke udskyde flere patienters operationer end nødvendigt. Vi skal sikre, at vi holder balancen.Det er ikke mange dage siden, estimaterne viste, at vi skulle forvente en fordobling i antallet af smittede med den engelske variant. Så vi balancerer hensynene og vi er fortsat forberedt på flere syge patienter med COVID-19, siger Leif Panduro Jensen.

Kilde

Foto: ABW