Danskerne: fartkontrol gavner trafiksikkerhed

I den her uge gennemfører politiet i hele landet kontrol af farten på vejene. I en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik siger et flertal af danskerne, at politiets kontrol gavner trafiksikkerheden.

Foto: Rådet for SikkerTrafik

Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken. Hvis flere overholder fartgrænserne, vil det kunne redde liv og betyde færre alvorligt tilskadekomne mennesker.

De seneste uger har Rådet for Sikker Trafik og 85 af landets kommuner sat tusindvis af plakater op langs vejene, hvor der står “Sænk Farten – før det er for sent”. Nu bakker politiet op med fartkontrol fra i dag og ugen ud.

– For høj fart er et af de største problemer for trafiksikkerheden. I øjeblikket går det den forkerte vej med antallet af dræbte på vejene. Derfor er det vigtigt, at flere overholder fartgrænserne. Og det kan politiets fartkontrol være med til at sikre, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Politikontrol gavner sikkerheden
Alene fra 2011 til 2015 har 472 mennesker mistet livet i ulykker, hvor der blev kørt for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene, viser tal fra Vejdirektoratet. Dertil kommer de tusinder, der må leve resten af livet med store skader og smerter efter en fartulykke.

Når man spørger danskerne, om deres holdning til politiets fartkontrol med fotovogne, så svarer 89 %, at kontrollen er med til at forbedre trafiksikkerheden og sikre, at færre mennesker mister livet eller kommer til skade i trafikken. Kun 10 % af danskerne mener, at kontrollen har til formål at få penge i bødekassen og 1 % procent mener, at det handler om noget andet.

Det viser en undersøgelse blandt cirka 1.214 danskere, som Promonitor har lavet for Rådet for Sikker Trafik i starten af 2017.

Fartulykker koster dyrt
Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker, så har for høj fart også en økonomisk betydning for samfundet.

De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger per personskade i trafikken er på 4,6 millioner kroner. Det er for eksempel udgifter til politi- og redningsarbejde, hospitals- og plejeudgifter, manglende skatteindtægter etc.

Ser vi alene på fartulykkerne, så koster de samfundet mellem tre og fire milliarder kroner. Hvert år. Så selv om staten får bødeindtægter fra fartkontrollen på vejene, så taber staten rent økonomisk på bilister, der kører for stærkt.

Fakta:
Hvor mange meter skal du bruge på at bremse, hvor sker fartulykkerne og hvem får fartbøderne? Se mere på Rådet for Sikker Trafiks temaside om farten på vejene.