Puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet kan søges til aktiviteter der understøtter et godt og værdigt ældreliv, står der i en pressemeddelelse fra Kalundborg kommune.

Puljen anvendes, som udgangspunkt, til aktiviteter, der falder indenfor et eller flere af følgende kriterier:
Nye projekter og initiativer til gavn for ældre i Kalundborg Kommune. Der er mulighed for at søge midler flere år i træk, hvis der er tale om større initiativer/projekter (indtil initiativet er forankret).
Aktiviteter der går på tværs af flere foreninger.
Aktiviteter der er åbne for andre end foreningens medlemmer.
Tilskud til husleje. Der henvises som udgangspunkt til kommunens eksisterende lokaler. Hvis det ikke er muligt at benytte kommunale lokaler, kan der gives tilskud til husleje.

Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, banko og lignende, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen.
Der gives som udgangspunkt ikke midler til deltageres transport til arrangementer/aktiviteter med mindre transporten omfatter særligt sårbare ældre.
Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til lønninger og derudover skal der være brugerbetaling for aktiviteter og arrangementer.

Tilskud fra puljen afhænger af, at Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet for 2020.
Der er ansøgningsfrist en gang årligt. Ansøgningsfrist for midler til 2020 er den 31. oktober 2019.

For mere information klik her.