PsykInfo Region Sjælland besøger tirsdag den 5. december Høng Bibliotek med arrangementet ”Kreativitet skaber hverdagsliv”. Her vil to oplægsholdere dele deres viden og erfaringer med, hvordan kreative aktiviteter kan spille en vigtig rolle i et menneskes proces med at komme sig fra en psykisk lidelse.

Kan kreative aktiviteter gøre en forskel på rejsen til at få det bedre under og efter en psykisk lidelse?

PsykInfo Region Sjælland sætter denne aften spot på emnet med et oplæg af en ergoterapeut, der har forsket i betydningen af kreativitet i hverdagslivet. Hun vil dele sin forståelse af kreative aktiviteter – som nok er bredere, end hvordan de fleste af os normalt tænker kreativitet. Hun sætter fokus på, hvordan det at lave kreative aktiviteter kan give et tiltrængt pusterum, booste selvværdet og evnen til at deltage aktivt i hverdagslivet – også når opvasken skal tages eller man gerne vil på café med en ven.

Herudover vil en EN AF OS-ambassadør, der selv har erfaring med at komme sig fra en psykisk lidelse, fortælle om, hvordan kreativitetens kræfter blev en vigtig del af hendes recovery-rejse.

TILMELDING:
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Tilmeld dig via PsykInfos hjemmeside: www.psykiatrienregsj.dk/psykinfoarrangementer

TID OG STED:
Dato: Tirsdag den 5. december 2023
Tid: Kl. 19.00-21.30
Sted: Høng Bibliotek, Odinsvej 27, 4270 Høng

Foto: ABW