Kan du sætte bevægelse i Kalundborg Kommune?

Kalundborg Kommune indgår partnerskab med DGI og DIF om at blive ”Bevæg Dig For Livet” visionskommune fra 2021 til 2026. Derfor søger de en projektleder til Kalundborg Kommune, som skal stå i spidsen for udarbejdelse og realisering af visionsaftalen frem til 2026.

600.000 flere danskere skal være fysisk aktive i 2025. Det er ét af målene for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie – en aftale der går under navnet ”Bevæg dig for livet” og har som mål at sætte Danmark i bevægelse.

Som kommende Visionskommune skal Kalundborg Kommune arbejde aktivt med flere indsatser som skal skabe bevægelse og motivere flere borgere i hele kommunen til at være fysisk aktive. Brede indsatser, der både skal involvere foreninger, frivillige, kommunale enheder, erhvervslivet og mange andre samarbejdspartnere.

De søger derfor en projekt- og procesleder, som brænder for samarbejdet med det frivillige foreningsliv, som formår at understøtte og drive projekter på tværs af sektorer, enheder og organisationer. Men ligeså en projektleder som evner at skabe forbindelse, begejstring og ejerskab med afsæt i de frivilliges og målgruppernes motivation, ønsker og behov.

Dine arbejdsopgaver i hovedtræk

Du bliver bindeleddet mellem projektets mange aktører, og en særlig vigtig opgave består i at facilitere samarbejdet på tværs af de kommunale afdelinger. Der ligger ligeledes en stor opgave i at ”gribe” og understøtte de initiativer, som opstår i foreningslivet, og skabe nye synergier på tværs af idrætslivet og opgaveløsning, enheder og projekter. Herudover får du til opgave at arbejde med analyser, afrapportering, projektbeskrivelser, evalueringer og fondsansøgninger.

Du skal trives med at ”tage teten” og træde frem i større sammenhænge. Der ligger en væsentlig opgave i at stå i spidsen for afholdelse af netværksmøder og andre større arrangementer.

Du får en bred berørings- og samarbejdsflade på tværs af kommunale forvaltninger, foreningslivet, DGI/DIF og en række øvrige organisationer. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i en rolle, hvor du som projektleder i krydsfeltet mellem kommune, DGI/DIF, foreningslivet og borgerne har visioner og overblik, og samtidig kan være udførende på praktiske forhold.

Fagligt forventer de, at du:

Har en relevant videregående uddannelse – fx inden for idræt, sundhed, antropologi, socialvidenskab, sociologi, samfundsvidenskab mv.
Har solid erfaring som projektleder – gerne fra en politisk styret organisation
Kan arbejde strategisk og analytisk med fokus på både processen og resultatet
Har indsigt og gerne erfaring i at samarbejde med frivillige foreninger
Har erfaring med udarbejdelse af fonds- og puljeansøgninger
Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

De forstiller sig, at du som person:

Er en stærk netværker- og brobygger, som kan skabe resultater på tværs
Er i stand til at fremme samarbejde og handlekraft hos målgruppen og frivillige ved at inspirere til udvikling og fælles handling
Besidder stærke formidlingsevner – både skriftligt og mundtligt
Er empatisk og har en motiverende tilgang til arbejdet
Er en god kollega, der bidrager til sparring, vidensdeling og et godt arbejdsklima

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 4 februar 2021)

Foto: ABW