Kalundborg Kommune har modtaget projektforslag fra Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab om at foretage udskiftning af eksisterende fliskedel med ny fliskedel samt udvidelse med en absorptionsvarmepumpe. Den eksisterende fliskedel er moden til udskiftning.

Projektforslaget sendes hermed i høring i overensstemmelse med Bek. om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

De samfundsøkonomiske og brugerøkonomiske beregninger viser, at projektforslaget med etablering af ny fliskedel er det mest fordelagtige i forhold til forsat drift med den eksisterende fliskedel med heraf følgende højere vedligeholdelsesomkostninger.

Af andre forhold ved gennemførelse af projektet kan nævnes:

Ved optimering af eksisterende varmeproduktionsanlæg opnås en bedre virkningsgrad af produktionsenhederne. En forbedret virkningsgrad betyder, at der skal bruges en mindre mængde brændsel, og dermed vil der være en reduktion i emissioner. Dette vil give en besparelse på de samlede produktionsomkostninger, hvilket vil betyde en lavere pris for forbrugerene. Herudover fremgår det af projektet, at ved gennemførelse af projektet, vil der ske ændringer i fordeling af produktion på enhederne, idet oliekedlen ikke skal igangsættes i situationer med varmemangel.

Yderligere oplysninger om projektforslaget kan fås hos Teknik & Miljø på tlf. 59 53 49 27.