000014969Flere end 16 idrætsforeninger i det midt- og vestsjællandske er allerede blevet stærkere. Nu har seks nye chancen i forbindelse med projekt ‘Stærk i forening’, som er et udviklingsforløb, der gør lokale foreninger mere attraktive for både medlemmer og frivillige. Det skriver DGI i en pressemeddelse.

Igen i 2017 gør Spar Nord Fonden sammen DGI det muligt for en udvalgt skare af idrætsforeninger at skabe en bedre forening for både medlemmer og frivillige med projektet ‘Stærk i forening’.

“Vi søger seks medlemsforeninger til at indgå i et netværk, hvor de arbejder med at udvikle deres forening efter eget ønske, og samtidig hjælper vi foreningerne med at blive stærkere på at rekruttere nye og motivere nuværende frivillige. Vi har særlig fokus på arbejdet med frivillige, fordi de er foreningslivets byggesten”, siger Marianne Høyer, der er projektleder i DGI.

Muligt med støtte
Normalt koster denne type foreningsudviklingsforløb hos DGI 10.000 kr., men Spar Nord Fonden startede i efteråret 2014 i pilotprojekt med DGI Nordjylland under navnet ‘Stærk i forening’, hvor de dækker langt størstedelen af udgifterne. Derfor skal foreningerne kun betale 3.000 kr. for at deltage. Det initiativ har siden da spredt sig til store dele af landet med stor succes.

“Resultatet er, at vi med støtten har haft mulighed for at lave foreningsudvikling sammen med 80 foreninger, heraf 16 i det midt- og vestsjællandske. Når man kigger på, hvor mange mennesker, der er en del af de foreninger, er der rigtige mange, der får glæde af tiltaget”, siger Marianne Høyer.

Tænker i nye baner
Udviklingsforløbene bliver af flere tidligere deltagerforeninger beskrevet som en øjenåbner, hvor der bliver rusket op i mange af rutinerne, vanerne og organiseringen. Foreningerne bliver i den grad udfordret i at tænke i nye baner.

“Alle undersøgelser og erfaringer viser, at et udviklingsforløb, hvor der er tid til at arbejde i dybden med foreningen skaber udvikling. Vi ved også, at udvikling i netværk giver en god synergieffekt, hvor foreningerne kan arbejde inden for samme ramme, men samtidig har plads til den enkeltes særlige ønsker eller behov”, siger Marianne Høyer.

Netop derfor kommer alle udviklingsforløb som noget nyt denne gang til at have omdrejningspunkt i netværkstankegangen. Foreningerne skal sparre med og inspirere hinanden.

Understøtter foreningslivet
“Hjælp os med at sige tak til dem, der skaber aktivitet til glæde for det lokale fællesskab”, siger Spar Nord Fonden i deres sig tak-kampagne, hvor de opfordrer danskerne til at nominere de ildsjæle, som i høj grad er med til at holde gang i foreningslivet.

Og netop det at kunne understøtte samme foreningsliv via donation og samarbejde med DGI om ‘Stærk i forening’ sætter endnu mere fokus på ønsket om at give foreningerne tid og overskud til at udvikle sig.

“Hvor var vi – også i erhvervslivet – uden at kunne udveksle professionelle erfaringer og samarbejde om løsninger og resultater, som stiller os stærkere”, siger Steffen Nørgaard, fondsdirektør hos Spar Nord Fonden.

Der er ansøgningsfrist til ‘Stærk i forening’ tirsdag den 24. januar 2017. Alle idrætsforeninger, der medlem af DGI – store som små – opfordres til at søge, hvis de har et ønske om at udvikle sig. Mere information og ansøgningsskema findes på www.dgi.dk ved at søge på ‘Stærk i forening’.

Om ‘Stærk i forening’
Spar Nord Fonden har doneret 270.000 kr. til lokal foreningsudvikling i Østjylland, Nordjylland og Midt- og Vestsjælland i samarbejde med de lokale DGI-landsdele. Det betyder, at de deltagende foreninger får et foreningsudviklingsforløb for kun 3.000 kr. i stedet for de 10.000 kr., som det normalt koster.

‘Stærk i forening’ tager udgangspunkt i deltagerforeningerne og de vilkår, som præger netop deres hverdag. Dermed får foreningerne et nærværende forløb, som konkret kan bruges til at flytte foreningens rutiner, vaner eller organisering.

Typisk tager et ‘Stærk i forening’-forløb udgangspunkt i et eller flere af understående udsagn:
Organisering af opgaver med fokus på at få mere tid til det sjove
Udnyt kompetencer og ressourcer i et teamsamarbejde
Fællesskab, samarbejde og samspil med foreningens øvrige frivillige
Skab en attraktiv forening for frivillige
Skab synlighed med bedre kommunikation
Opgradér foreningen med ledelse og udvikling

Hver forening får tilknyttet sin egen DGI-konsulent i 14 timer og deltager tre netværksmøder á fire timers varighed ledet af en erfaren foreningskonsulent. Tidsmæssigt strækker forløbet sig cirka et halvt år.

Læs mere her.

/Stine Amanda