Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2023/11/03 til 2023/11/14.

Bil på skrænt – Strandskrænten, Kalundborg

Kl. 00.01 fik politiet en henvendelse fra et redningsselskab, som var blevet kaldt ud til en bilkunde, hvis bil var i fare for at styrte ned ad en skrænt.

Politiet kørte også til stedet, hvor en 18-årig mand fra Stenløse og en 19-årig mand fra Smørum var til stede ved en bil, som blev sikret med et reb for at undgå, at bilen trillede ud over en skrænt.

Redningsselskab kom også til stedet og fik bragt bilen på sikker vej igen. Ingen havde lidt fysisk overlast efter muligt hurtig kørsel i et område tæt på en skrænt, så politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Bortvisning fra biblioteket – Klostertorvet, Kalundborg

Kl. 19.06 bad personalet på biblioteket om assistance til at bortvise et par unge, som virkede utryghedsskabende over for personalet.

Politiet fik på stedet kontakt til to 17-årig unge mænd fra Kalundborg, som havde banket ihærdigt på bibliotekets ruder for at få lov til at komme ind for at lede en pung, som de oplyste at have glemt. Da de var kommet ind på biblioteket, kunne man ikke finde nogen pung, ligesom de havde optrådt truende, men en tilkaldt vagt kunne ikke få dem ud igen.

De to unge mænd blev begge bortvist fra stedet uden at blive sigtet for noget, men dog med en formaning fra politiets side.

Færdselsuheld – Bjerge Landevej / Flinterupvej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 21.43 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist var forulykket i krydset Bjerge Landevej – Flinterupvej, hvor en personbil var kørt ind i et stengærde.

På uheldsstedet kunne politiet konstatere, at der ikke var nogen personer i det forulykkede køretøj, som af et vidne tidligere var blevet set køre ad Bjerge Landevej med højere hastighed end tilladt.

Politiet opsøgte bilejeren på dennes bopæl i nærheden af uheldsstedet for at få identificeret føreren af bilen på uheldstidspunktet. Der var tale om en 22-årig mand, som umiddelbart ikke ønskede at oplyse noget til politiet og i øvrigt blev så opfarende over politiets tilstedeværelse, at han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af forstyrrelse af den offentlige orden ved hans bopæl.

Den forulykkede bil gennemgik politiet for tekniske spor i et forsøg på at få identificeret den person, der havde været fører af bilen på uheldstidspunktet.

Politiet fandt ingen tegn på, at nogen var kommet til skade som følge af uheldet, hvor der ikke var andre trafikanter involveret.

Færdselsuheld – Dyssevej, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 12.01 var en knallertkører stødt sammen med en bilist på Dyssevej ved Ubby, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.

En 17-årig ung mand fra Kalundborg var som knallertkører sluppet med diverse knubs efter uheldet, der skete, da han på sin lille 30-knallert var kørt ad Dyssevej i østlig retning.

På Dyssevej ved sidevejen Yppenbjerg var en 53-årig kvinde fra Holbæk standset i en personbil for rødt lys i et lyssignal ved et vejarbejde. Det opdagede knallertkøreren ikke, så han påkørte bagenden af kvindens personbil.

Knallertkøreren kunne trække sin knallert væk fra uheldsstedet, ligesom kvindens bil var blevet mere beskadiget end, at hun kunne køre videre fra uheldsstedet. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – Tranevej, Høng – Kalundborg

Kl. 11.40 slog personale fra hjemmeplejen alarm, fordi de havde kontakt til en mandlig bilist, der havde påkørt flere biler, og som tilsyneladende ikke havde det så godt.

Politiet kørte til Tranevej i Høng, hvor en 48-årig mand fra Høng blev tilset af ambulancepersonale, der vurderede, at hans tilstand var så alvorlig, at en lægehelikopter skulle tilkaldes.

Den 48-årige blev kort efter i lægehelikopteren fløjet til undersøgelse på et hospital i Odense, hvor han blev indlagt til behandling primært for et ildebefindende, men også for mindre skader som følge af uheldet, han var impliceret i.

Politiet fik klarlagt, at den 48-årige i en personbil var kørt ad Tranevej mod øst og havde strejfet en modkørende personbil med en kvindelig fører og to børn, hvorefter en parkeret bil var blevet ramt frontalt. Den parkerede bil var blevet skubbet baglæns og havde ramt to parkerede biler i en privat indkørsel på Tranevejs nordlige side.

Den 48-årige var i sin bil fortsat videre ad Tranevej mod øst og var til sidst kørt ind i en husmur på en privat adresse i den sydlige side af Tranevej.

Ingen øvrige trafikanter kom til skade ved uheldene, men politiet tilkaldte en bilinspektør for at undersøge omstændighederne ved disse påkørsler.

Den 48-årige var uden for livsfare efter de indledende undersøgelser på sygehuset, men politiet fik rutinemæssigt udtaget blodprøver af ham til analyse af, hvorvidt han kunne være påvirket af enten alkohol eller euforiserende stoffer under kørslen.

Politiet afventer nu både analyseerklæringerne fra blodprøverne og bilinspektørens erklæring, før det kan afgøres, hvad der videre skal ske i sagen.

Indsats mod social dumping – uden sager – Kalundborg

Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi var tirsdag formiddag på kontrol på fem arbejdspladser inden for restaurationsbranchen (serverings- og spisesteder) i den sydlige del af Kalundborg Kommune

Kontrollen omhandlede udenlandsk arbejdskraft og havde til formål at få afdækket, hvorvidt der kunne være tale om ulovlig arbejdskraft de pågældende steder.

10 personer blev kontrolleret, men alle havde orden i papirerne, så politiet fandt ikke grundlag for at foretage sig yderligere over for hverken arbejdstager eller -giver.

Kontrolindsatsen var et led i politiets indsats sammen med andre myndigheder mod social dumping inden for forskellige brancher, hvor udenlandsk arbejdskraft ofte ansættes.

Kørte galt i mors bil – Hovvejen, Kalundborg

Kl 00.42 kørte en 16-årig dreng fra Sydsjælland i en rundkørsel med ca 110 km/t og mistede derfor herredømmet over bilen, som fortsatte ud på en mark. Den 16-årige løb derefter fra stedet. Han havde forinden også ramt et vejskilt og en lysmast ved Slagelsevej. Det lykkedes en patrulje at finde drengen cirka 1 km fra uheldsstedet. Han havde ikke kørekort og var påvirket, men var sluppet fra uheldet uden skader. Bilen tilhørte drengens mor fra Kalundborg, og han havde taget nøglerne uden at få lov til det.

Påvirket bilist stoppet – Parcelvej, Svebølle, Kalundborg

Kl 20.12 standsede en patrulje en bil ført af en 30-årig mand fra Kalundborg, da der var mistanke om, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Det erkendte han og samtidigt blev han også sigtet for at køre bil uden gyldigt førerret.

Røveri på gaden – Stationsvej, Svebølle, Kalundborg

Kl 17.41 blev det anmeldt til politiet, at en 13-årig dreng i nærheden af et supermarked var blevet opsøgt at tre unge mænd og en ung kvinde. To af de unge mænd havde pludseligt truet den 13-årige til at udlevere sin taske. Røveriet fik den ene af de tre unge mænd til at gå fra stedet, da han ikke ønskede at være en del af det, og efterfølgende overtalte den unge kvinde de to andre til at den 13-årige skulle have tasken tilbage. Mændene havde vist en kniv for at understrege deres trussel. Politiets efterforskning førte efterfølgende frem til to unge mænd på hhv 16 og 19 år, som blev anholdt, afhørt og sigtet for røveriet.

Slingrende bilist var måske syg – Gørlev Landevej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 18.56 mistænkte en bilist en anden bilist for måske at være påvirket under kørslen i en personbil ad Gørlev Landevej i nordlig retning ved Gørlev. Ifølge anmelderen kørte bilisten meget usikkert og med forskellige hastigheder.

Politiet fik efterfølgende kontakt til den pågældende personbil, som blev ført af en 56-årig mand fra Kalundborg. Han var ædru, men tilsyneladende syg, så politiet tilkaldte en ambulance, hvis personale undersøgte den 56-årige uden at finde en påviselig sundhedfaglig grund til den anmeldte kørsel.

Der var ikke sket noget uheld i forbindelse med den 56-åriges kørsel, så politiet fandt umiddelbart ikke grundlag for at foretage yderligere over for ham i anledning af kørslen.

Spirituskørsel – Skolegade, Kr. Helsinge, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 17.15 blev en 48-årig kvinde fra Gørlev Sj. anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel i en varebil, som hun førte ad Skolegade i Kr. Helsinge. En alkometertest havde givet politiet grundlag for anholdelsen og sigtelsen af hende.

Den 48-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og herefter løsladt, så hun kan afvente resultatet af blodprøveanalysen efter en sigtelse, som hun nægtede sig skyldig i.

Spirituskørsel – Svallerup Landevej, Svallerup, Kalundborg

Kl. 03.46 anholdt politiet en 58-årig mand fra Slagelse i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel i den varebil, som han førte ad Svallerup Landevej i nordlig retning ved Kalundborg.

Den 58-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og vil høre nærmere om sagens videre forløb, når analyseerklæringen foreligger.

To narkobilister standset – Slagelsevej / Holbækvej, Kalundborg

Politiet fik i eftermiddagens løb standset og kontrolleret to bilister, som begge kunne mistænkes for at køre bil, selv om de var påvirket af euforiserende stoffer.

Kl. 12.53 blev en 21-årig mand fra Høng standset på Slagelsevej i Kalundborg, da han kom kørende i nordlig retning i en personbil.

Kl. 15.30 blev en 56-årig mand fra Kalundborg som fører af en personbil standset på Holbækvej i Kalundborg, da han ikke brugte sikkerhedssele under kørslen. Han kunne efterfølgende mistænkes for også at være påvirket af euforiserende stoffer under kørslen.

Begge bilister blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve, som nu undersøges nærmere for euforiserende stoffer. Hver især vil de få besked fra politiet om analyseresultatet og sagens videre forløb.

Vidner søges efter uheld med flugtbilist – Elmegade, Kalundborg

Kl. 06.53 skete et uheld ved udkørslen fra OK tanken på Elmegade, da en bilist ramte en cyklist, som kørte ad Elmegade mod vest.

Bilisten havde ubetinget vigepligt på stedet, men kørte frem og ramte cyklistens baghjul, så cyklen væltede. Efter uheldet stoppede bilisten ikke, men gassede i stedet op og kørte fra uheldsstedet. Sagen blev først anmeldt kl. 10.15, hvor en patrulje blev sendt til stedet og optog rapport. De afhørte cyklisten og et vidne, som var på stedet, da uheldet skete.

Cyklisten, en 28-årig mand fra Kalundborg, havde både lys på cyklen og cykelhjelm på ved uheldet. Han kom ikke noget alvorligt til, men slog sit håndled og knæ. Vidnet beskrev bilen i uheldet som en ældre rød personbil. Den svingede til venstre i østlig retning efter sammenstødet og forsvandt.

Politiet forsøger nu at finde frem til bilisten, som ikke overhold sin vigepligt eller sit ansvar som part i et færdselsuheld. Vidner som så uheldet, eller som i øvrigt har oplysninger om den røde bil bedes ringe til politiet på tlf. 114.

Voldelig butikstyve – Elmegade, Kalundborg

Kl. 17.11 fik politiet en anmeldelse fra et supermarked om, at to mænd, der kunne mistænkes for et butikstyveri, havde været voldelig over for især en mandlig butikskontrollant, da mændene flygtede fra stedet.

De to mænd var nu tilbageholdt, hvorfor politiet rykkede ud til supermarkedet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

En mandlig butikskontrollant havde bemærket, at de to mænd havde lagt tre flasker gin til en samlet værdi af ca. 500 kr. ned i en taske. Herefter forlod de stedet uden at betale, så butikskontrollanten henvendte sig til mændene, der blev tilbageholdt med hjælp fra personalet.

Inden politiets ankomst lykkedes det de to mænd at flygte fra supermarkedet, men det lykkedes kort efter at få fat i den ene, som af den anden mistænkte blev forsøgt befriet ved at slå butikskontrollanten i hovedet.

Den anden mistænkte tog herefter flugten, men blev fundet ved togstationen i Kalundborg, hvor butikskontrollanten igen forsøgte at tilbageholde ham. Den mistænkte slog igen butikskontrollanten flere gange, så forbipasserende kom butikskontrollanten til undsætning og fik slået alarm til politiet.

Politiet fik identificeret de to tilbageholdte som to mænd på 42 og 54 år fra Georgien, der blev anholdt og bragt til politistationen i Roskilde til afhøring med assistance fra en tolk til sager, der omhandler røveri og vold.

Anklagemyndigheden vil i løbet af fredagen fremstille de to mænd i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med påstand om varetægtsfængsling.

Indbrud i Perioden

Granvej, Reersø Strand, Gørlev Sj.

Hyldens Kvarter, Høng

Østergade, Høng