Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2024/01/02 til 2024/01/16.

Bilister sad fast i isen på vej – Lyngvej, Eskebjerg – Kalundborg

Kl. 12.17 fik politiet en underretning fra det lokale redningsberedskab i Kalundborg kommune om, at Lyngvej i Eskebjerg var blevet afspærret for trafik.

Årsagen var, at vejen havde været oversvømmet, så frosten havde fået vandoverfladen til at fryse til is. Fire bilister var under passagen af det oversvømmede område kørt fast i isen, men redningsberedskabet forsøgte at få kontakt til ejerne af køretøjerne for at få disse fjernet.

Politiet tog oplysningen om vejlukningen til efterretning, men underrettede regionens ambulancecentral om, at Lyngvej var spærret for gennemkørsel.

Bortvisning af unge fra center – Centervej, Høng – Kalundborg

Kl. 20.25 traf politiet under patruljering i Høng både ejeren af Høng Centeret og fem lokale teenagere ved centeret, hvorfra ejeren ville bortvise dem, da de unge ikke havde noget ærinde på stedet.

Politiet assisterede ejeren med bortvisningen og forklarede i den forbindelse de unge, at de ikke måtte opholde sig i centeret uden et ærinde. Ifølge de unge var deres formål med opholdet at holde sig varme, men politiet vejledte dem om at finde et andet sted at være forsamlet. Ingen af dem kunne mistænkes for at have begået noget strafbart, så ingen blev sigtet for noget.

Efteranmeldt færdselsuheld – Nørre Alle, Kalundborg

Kl. 16.48 anmeldte en 44-årig mand fra Roskilde, at han kl. ca. 16.15 var blevet påkørt af en bilist på Nørre Alle i Kalundborg. Bilisten var trods påkørslen kørt fra stedet uden at standse og give sig til kende over for anmelderen.

Politiet fik ud fra afhøring af den 44-årige klarlagt, at han som fodgænger havde krydset Nørre Alle fra syd mod nord ud for et busstoppested, da han blev påkørt af en højresvingende bilist. Bilisten var kørt ud fra en parkeringsplads på den nordlige side af Nørre Alle og havde svinget til højre ad Nørre Alle i vestlig retning.

Den 44-årige var sluppet uskadt fra påkørslen, men har ingen oplysninger om bilisten, hvis fører blev beskrevet som en 30-50-årig mand med et udenlandsk udseende. Et vidne havde dog set uheldet og givet den 44-årige oplysninger om nummerpladen på bilistens bil. Disse oplysninger bruger politiet nu i et forsøg på at få identificeret både bilen og dens fører.

Fund af ammunition – Hallenslevvej / Gørlevvej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 14.24 kontaktede en blot 10-årig dreng politiet, fordi han havde fundet nogle haglpatroner efterladt i krydset mellem Hallenslevvej og Gørlevvej vest for Sæby.

Politiet afhentede på findestedet 10 patroner til et jagtgevær, så ammunitionen kunne destrueres efterfølgende under betryggende forhold. Hvem der har efterladt ammunitionen på stedet, har politiet ingen oplysninger om.

Færdselsuheld – Ærtevangen, Kærby, Kalundborg

Kl. 14.02 var der sket et færdselsuheld på Ærtevangen i Kalundborg, så politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere.

Det viste sig, at en lovlig parkeret lastbil med tilkoblet påhængsvogn hele to gange blev påkørt af to personbiler, som blev ført ad Ærtevangen mod syd. Første påkørsel af lastbilens påhængsvogn var forårsaget af en 39-årig kvinde fra Kalundborg, og kort efter dette uheld påkørte en 21-årig mand fra Dianalund også påhængsvognen.

Ingen af parterne kom til skade, men der skete mindre materiel skade på de involverede køretøjer.

Færdselsuheld / narko-/spirituskørsel – Esbern Snaresvej, Kalundborg

Kl. 10.04 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Esbern Snaresvej – Klosterparkvej i Kalundborg, hvorfor politiet rykkede ud til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 77-årig mand fra Kalundborg var standset på Esbern Snaresvej for rødt lys i lyskrydset ved Klosterparkvej, da han blev påkørt af en bagfra kommende bilist. Der var tale om en 39-årig mand fra Kalundborg, som slap uskadt fra sammenstødet ligesom den 77-årige bilist.

Den 39-årige blev dog anholdt i forbindelse med sigtelser for både spiritus- og narkokørsel i den personbil, som han var fører af, fordi politiets test med både alko- og narkometer begge gav udslag for ulovlig påvirkning af alkohol og narkotika under kørslen.

Politiet løslod den 39-årige efter udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Kanonslag på legeplads – Rosenvænget, Høng, Kalundborg

Kl 11.18 fandt en anmelder et kanonslag, der lå i et rør på legepladsen Bevægelsesparken. En patrulje kørte til stedet og tog kanonslaget med sig. Politiet vil gerne kraftigt advare mod, at man efterlader ueksploderet fyrværkeri på steder, hvor børn færdes og kan komme i berøring med det.

Kvinde fuppet af falsk bankmand – Kalundborg

Kl. 10.20 anmeldte en 79-årig kvinde fra Kalundborg, at hun dagen før kl. ca. 10.20 var blevet ringet op af en fremmed mand, der havde udgivet sig for at være fra bankens kortudlevering. Årsagen til opkaldet var problemer med den 79-åriges hævekort, som hun også blev overtalt til at udlevere PIN-koden til.

Kort efter telefonsamtalen henvendte en fremmed mand sig på hendes bopæl og fik hævekortet udleveret, hvorefter der senere på eftermiddagen i en pengeautomat uberettiget blev hævet 15.000 kr. fra hendes konto.

Kortafhenteren blev af den 79-årige beskrevet som: mand, 20-25 år, 180-190 cm høj, kort mørkt hår og med skæg, intet om beklædning.

Politiet har optaget en anmeldelse om bedrageri over for den 79-årige, der først var blevet klar over sagens rette sammenhæng efter kontakt til sin familie. Pengene var dog allerede hævet, men betalingskortet er nu blevet spærret for at undgå yderligere misbrug.

Narkokørsel – Gl. Sorøvej, Kalundborg

kl. 21.13 blev en 38-årig mand fra Kalundborg sigtet for kørsel i frakendelsestiden i påvirket tilstand, da han blev stoppet på Gl. Sorøvej mod vest ved Ll. Rørby. En narkometertest viste udslag for euforiserende stoffer, så han blev taget med til en blodprøveudtagelse. Nu venter politiet på resultatet af analysen, hvorefter den 38-årige vil høre mere i sagen.

Narkokørsel – Gørlev Landevej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 11.25 blev en 33-årig mand fra Vig sigtet for narkokørsel i en varebil, som han førte ad Gørlev Landevej i Gørlev Sj. i narkotikapåvirket tilstand. En rutinemæssig narkometertest havde nemlig givet udslag for påvirkning af kokain.

Den 33-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Påvirket bilist kørte galt – Østre Havnevej/Sydhavnsvej, Kalundborg

Kl. 03.11 forulykkede en bilist, da han kørte hen over en rundkørsel ved Østre Havnevej i Kalundborg og ramte et skilt og et træ. Personalet fra en nærliggende tankstation hørte braget og slog alarm. Bilisten, en 45-årig mand fra Kalundborg kommune, slap uden at kommet noget alvorligt til, men en alkometertest viste, at han havde en promille væsentligt over det tilladte. Bilen fik store skader, da den blandt andet var kørt hen over en jernskinne, som udsmykker rundkørslen, inden den påkørte et skilt og herefter kørte frontalt ind i træ.

Den 45-årige havde desuden ikke gyldig førerret, da han tidligere var blevet frakendt sit kørekort for spirituskørsel og ikke have generhvervet det. Han blev anholdt, sigtet og taget med til en blodprøveudtagelse og herefter løsladt. Politiet optog rapport om uheldet, og nu afventer resultatet af blodprøven, hvorefter den 45-årige vil høre mere fra politiet.

Tyveri af paller opklaret – Industriparken, Høng – Kalundborg

Kl. 13.33 fik politiet en anmeldelse fra en firmaejer om, at firmaets videoovervågning havde optagelser af to mænd, der en time tidligere havde stjålet nogle paller og læsset disse ind i en varebil med udenlandske nummerplader. Firmaejeren kunne oplyse yderligere, at et vidne havde henvendt sig med et foto af tyvene, og at yderligere oplysninger om varebilen var modtaget.

Politiet indledte straks en efterforskning af tyveriet, der førte politiet til en adresse i Store-Fuglede-området. Bag en ejendommen fandt politiet den pågældende varebil henstillet, men uden paller i varerummet.

På adressen traf politiet to mænd på 30 og 35 år fra Polen, som begge blev anholdt kl. 15.25 som mistænkte for tyveri af pallerne, idet de passede på signalementet af de to mænd, der fremgik af videoovervågningen fra gerningsstedet.

De to mænd blev begge sigtet for tyveri, som de erkendte. De var ikke længere i besiddelse de stjålne paller, som de oplyste at have solgt videre.

Politiet løslod de to mænd efter afsluttet efterforskning, idet grundlaget for fremstilling i grundlovsforhør ikke var til stede. Begge mænd har en vis tilknytning til Danmark og vil høre nærmere fra politiet, når tyverisagen skal afgøres.

Ulovlig kørsel på el-løbehjul – Nyrupvej – Kalundborg

Kl. 21.28 traf en patrulje en 14-årig dreng på et el-løbehjul, som han ikke var gammel nok til at køre på, da aldersgrænsen for, hvornår man lovligt må køre på elløbehjul er 15 år. Desuden benyttede han ikke cykelhjelm og der manglede lys bag på løbehjulet. Politiet tog kontakt til den 14-åriges pårørende om hans kørsel på elløbehjulet.

Uro og bortvisning – Skibbrogade, Kalundborg

Kl. 01.21 måtte politiet rykke ud til området ved et værtshus, hvor der var uro og optræk til slagsmål.

Politiet fik på stedet kontakt til en 28-årig mand fra Kalundborg og to svenskere, der havde diskuteret så voldsomt, at de havde skubbet lidt til hinanden. Parterne blev sendt i hver sin retning, så roen blev genoprettet. Ingen blev sigtet for noget i anledning af uroen.

Uønsket mand ved døren – Nørre Alle, Kalundborg

Kl. 00.42 fik politiet en anmeldelse fra en lokal beboer om, at en fremmed mand havde henvendt sig ved gadedøren i en beboelsesejendom.

Politiet fik efterfølgende kontakt til en spirituspåvirket, 55-årig mand fra Kalundborg, som havde henvendt ved den forkerte opgangsdør i et område med flere identiske ejendomme. Han blev derfor guidet hen til rette opgangsdør i rette beboelsesejendom, så han kunne komme hjem i seng.

Indbrud i Perioden

Algade, Gørlev Sj. – To steder

Lundevej, Kr. Helsinge, Gørlev Sj.