Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2023/06/07 til 2023/06/19.

Afbrændingsforbud i Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner

Fra kl. 09.00 i dag torsdag den 15. juni 2023 indføres der afbrændingsforbud i kommunerne Kalundborg, Odsherred og Holbæk.

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Afbrændingsforbuddet medfører en del begrænsninger med hensyn til f.eks. brug af grill, rygning i naturen og brug af åben ild udendørs, herunder brug af ukrudtsbrændere.

Læs mere om forbuddet og også om, hvad der fortsat er tilladt, på hjemmesiden for Vestsjællands Brandvæsen.

Overtrædelse af afbrændingsforbuddet kan medføre bødestraf jf. afbrændingsbekendtgørelsen § 17.

Barns leg med ild medførte mindre brandskade – Slagelsevej, Høng – Kalundborg

Kl. 16.27 slog en opmærksom nabo alarm til brandvæsnet, da der pludselig kom røg fra området ved et skur på nabogrunden. Nabo løb selv til stedet og puttede vand på en meget lille brand op ad et skur, så brandvæsnets slukningsindsats var yderst minimal.

Politiet kunne konstatere, at der var opstået en mindre sodskade på den udvendige side af et skur, hvor det viste sig, at en 11-årig dreng tidligere på dagen havde leget med ild og anrettet et mindre bål. Bålet var brændt ud, men gløder havde tilsyneladende ulmet og blusset op, så naboen kunne blive opmærksom på røgen.

Der havde ikke været noget værger til stede på adressen i forbindelse med den 11-åriges leg med ild, så politiet udfærdigede efterfølgende en rapport til de sociale myndigheder om sagen, så det kan afgøres, hvorvidt familien skal tilbydes hjælp fra kommunal side.

Ingen personer kom til skade ved branden.

Brandundersøgelse – Sønderødvej, Sønderød, Ruds-Vedby – Kalundborg

Kl. 18.33 måtte beboere på en privat adresse tilkalde brandvæsnet, da der pludselig var udbrudt brand på en træterrasse ved gavlen af en privat bolig. Tilstedeværende havde forsøgt selv at slukke branden, men forgæves, så brandvæsnet måtte tilkaldes for slukke branden, der dog havde nået for lave sodskader på gavlen og en terrassedør. Ingen kom til skade ved branden, men en person blev dog tilset af ambulancepersonalet for mulig røgforgiftning i forbindelse med forsøget på selv at slukke branden.

Brandundersøgelse – Østerled, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 12.28 slog en beboer i en beboelsesejendom alarm til brandvæsnet, da der var opstået ildebrand i en lejlighed med kraftig røgudvikling fra stedet.

Brandvæsnet skaffede med røgdykkere adgang til den pågældende lejlighed, hvorfra en livløs mand blev reddet ud. Efter livsreddende førstehjælp blev han i en tilkaldt lægehelikopter fløjet til Rigshospitalet, hvor han blev indlagt til behandling for primært røgforgiftning.

Efter omtrent en time var branden i lejligheden slukket, og politiet havde i mellemtiden fået identificeret den livløse mand som en 63-årig mand fra Gørlev, der fortsat er indlagt til fornøden behandling på Rigshospitalet. Hans pårørende er underrettet om indlæggelsen.

Branden begrænsede sig til en enkelt lejlighed, som politiet sammen med kriminalteknikere skal undersøge nærmere i et forsøg på at finde frem til brandårsagen.

Færdselsuheld – Gl. Sorøvej / Dyssevej, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 14.03 var to bilister stødt sammen i krydset Gl. Sorøvej – Dyssevej, så redningspersonalet var rykket ud til stedet sammen med politiet.

Det viste sig, at en 80-årig kvinde fra Jerslev Sj. var kørt i en personbil ad Gl. Sorøvej mod syd frem til krydset ved Dyssevej, hvor hun langsomt kørte frem over vigelinjen i forbindelse med svingning til venstre ad Dyssevej mod øst.

Samtidig kom en 27-årig kvinde fra Kalundborg kørende i en personbil ad Dyssevej mod vest og påkørte venstre side af den 80-åriges bil.

Ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, som var årsag til spærring af Dyssevej under rednings- og oprydningsarbejdet.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Svallerup Landevej / Østervang, Svallerup, Kalundborg

Kl. 14.37 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld på Svallerup Landevej (rute 22) i krydset ved Østervang, hvor to personbiler var stødt sammen.

Både ambulancer og en lægehelikopter var sendt til uheldsstedet, som politiet fik afspærret med tilkaldte tavlevogne for trafik i begge retninger under rednings- og undersøgelsesarbejdet i anledning af færdselsuheldet.

En 85-årig mand fra Jerslev Sj. blev i en ambulance bragt til undersøgelse på et sygehus, mens den anden bilist – en 60-årig mand fra København Ø – var chokeret, men sluppet fra uheldet uden behov for at blive undersøgt på et sygehus. Lægehelikopteren blev ikke anvendt i forbindelse med uheldet.

En hund i den 85-åriges bil bragte politiet retur til hans bopæl, hvor den 85-åriges pårørende kunne tage sig af den, ligesom de samtidig blev underrettet om uheldet.

En bilinspektør blev tilkaldt til at undersøge de involverede personbiler og uheldsstedet, da politiet indledningsvist ikke kunne udelukke, at den 85-årige kunne være kommet alvorligt til skade.

En foreløbig konklusion på omstændighederne ved uheldet efter bilinspektørens undersøgelser og vidneforklaringer mv. var, at den 85-årige var kørt i sin personbil ad Østervang mod vest frem til krydset ved Svallerup Landevej. Her standsede han, men fortsatte kort efter ud på Svallerup Landevej i forbindelse med et venstresving.

Under svingningen blev den 85-åriges bil påkørt på venstre side af en anden personbil med tilkoblet påhængsvogn, som den 60-årige mand førte ad Svallerup Landevej i nordlig retning.

Den 60-åriges bil blev slået ud af kurs, ligesom airbags blev udløst, inden bilen standsede i den modsatte side af vejen ved påkørsel af en sten ved en parkeringslomme.

Ingen af parterne var påvirket af hverken spiritus eller andre ulovlige stoffer, hvorfor politiet i forbindelse med rapportoptagelsen og i samarbejde med bilinspektøren forsøger at klarlægge den konkrete årsag til uheldet på en vejstrækning, hvor højst tilladte hastighed er 70 km/t ifølge skiltningen.

Den 85-årige blev indlagt til behandling for sine skader, men meldes uden for livsfare. Afspærringen af krydset blev ophævet kl. ca. 17.30, så trafikken i begge retninger ad Svallerup Landevej kunne genoptages.

Færdselsuheld – Vestre Havnevej / Banegårdspladsen, Kalundborg

Kl. 13.11 rykkede ambulance- og redningspersonale sammen med politiet ud til et færdselsuheld på Vestre Havnevej, hvor en cyklist var impliceret og formentlig kommet alvorligt til skade.

Ambulance- og redningspersonalet behandlede en 88-årig mand fra Kalundborg, der som cyklist væltet og i den forbindelse havde slået hovedet. Ambulancepersonalet vurderede, at han formentlig var kommet alvorligt til skade, så en lægehelikopter blev tilkaldt til uheldsstedet.

Kort efter kl. 14.00 blev den 88-årige fløjet til Odense Universitetshospital til behandling for sine skader som følge af uheldet.

En bilinspektør blev tilkaldt til at undersøge den 88-åriges cykel og personbil, som han havde ramt i forbindelse med uheldet.

Den foreløbige konklusion af omstændighederne ved uheldet er, at den 88-årige kørte på en el-cykel ad Vestre Havnevej mod vest på en cykelsti. Ved passage af en bil påkørte han en personbils passagerdør, som en 52-årig kvinde fra Slagelse var ved at lukke, mens bilen holdt parkeret langs cykelstien. Påkørslen medførte, at den 88-årige væltede og slog hovedet.

Cyklisten brugte ikke styrthjelm og blev indlagt på hospitalet til fornøden behandling som følge af sine skader.

Politiet har optaget rapport om uheldet og afventer både muligheden for at afhøre cyklisten og erklæringen fra bilinspektøren om sine undersøgelser på uheldsstedet.

Færdselsuheld – Ærtevangen, Kærby, Kalundborg

Kl. 15.34 var to bilister impliceret i et sammenstød på Ærtevangen i Kalundborg, men ingen af parterne var kommet til skade.

En 21-årig mand fra Kalundborg var i en personbil kørt i en personbil fra en privat adresse ud på Ærtevangen, hvor han stødte sammen med en 46-årig kvinde fra Sorø. Hun kørte i en personbil ad Ærtevangen i sydvestlig retning.

Den 21-åriges bil måtte bugseres væk fra uheldsstedet, og politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Indbrudstyv anholdt – Solbjergvej, Solbjerg, Høng – Kalundborg

Kl. 07.43 fik politiet en anmeldelse fra en 31-årig mand far Høng, som i løbet af natten havde haft indbrud i sit rækkehus, hvor tyven havde skaffet sig adgang ved at afhaspe en terrassedør, der var på klem på grund af varmen.

I løbet af natten var en ukendt person kommet og havde stjålet både kontanter samt en bilnøgle til en varebil, som efterfølgende var stjålet.

Politiet kørte til gerningsstedet og foretog undersøgelser i et forsøg på at finde spor efter indbrudstyven. Herunder fik politiet klarlagt, at den stjålne varebil kunne spores til en bestemt adresse ikke så langt fra gerningsstedet.

På adressen fandt politiet den stjålne varebil gemt i en garage, og ved henvendelse i boligen fik politiet til en 43-årig mand fra Gørlev Sj., der straks blev anholdt som mistænkt for både indbruddet og tyveriet af varebilen.

Varebilen blev leveret tilbage til den 31-årige, mens politiet efterforskede videre i sagen og foretog en ransagning af den anholdtes bopæl og det opholdssted, hvor politiet traf ham.

Herved fandt politiet flere effekter, som kunne mistænkes at stamme fra andre indbrud i private boliger i bl.a. den sydlige del af Kalundborg Kommune Forskellige effekter er allerede genudleveret til en retmæssig ejer, der har haft indbrud to gange på samme adresse siden årsskiftet, og hvor den 43-årige er sigtet for at begået disse.

Herudover fandt politiet også to peberspray og seks gram amfetamin, som den 43-årige også blev sigtet for den ulovlige besiddelse af.

Den 43-årige blev efter afhøring til sagerne løsladt efter en nøje vurdering af oplysningerne i de konkrete sager, hvilket samlet set ikke blev vurderet til at opfylde kravene til fremstilling i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling i sagen.

Politiet arbejder nu videre med at finde frem til andre forurettede blandt de effekter, som politiet fandt hos ham, inden de forskellige sigtelser vil udmunde sig i et strafferetlig efterspil.

Kvinde fuppet til udlevering af hævekort – Høng – Kalundborg

Kl. 11.02 anmeldte pårørende til en 75-årig kvinde fra Høng, at hun lørdag aften i tidsrummet kl. ca. 2000-2100 var blevet ringet af en fremmed mand, der udgav sig for at være fra et pengeinstitut.

Den falske bankmedarbejder fik overbevist den 75-årige om, at der var problemer med hendes hævekort og fik i samme forbindelse oplyst koden til kortet.

Kort efter ankom en fremmed mand til den 75-åriges bopæl, hvor manden fik hævekortet og PIN-koden udleveret, således at hævekortet efterfølgende kunne misbruge i en hæveautomat til en uberettiget hævning af mere end 5.000 kr.

Politiet har optaget rapport om bedrageri over for den 75-årige, som er blevet afhørt nærmere om denne fremgangsmåde, der ligner andre sager om tilsvarende kriminalitet, hvor især ældre borgere er blevet fuppet til at udlevere et bankkort og koden hertil ud fra forskellige omstændigheder, som den falske bankmedarbejder bruger som undskyldning for at henvende sig.

Mand afgået ved døden efter overfald – Kalundborg

Se udsendt pressemeddelelse søndag middag.

Den 33-årige mand, der er blevet anholdt i sagen lørdag eftermiddag, bliver mandag kl. 12.00 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med krav fra anklagemyndighedens side om varetægtsfængsling.

Musik til ulempe – Loch Ness, Kalundborg

Kl. 20.01 fik politiet den første af flere anmeldelser om musik til ulempe ved søen i det grønne område ved Loch Ness, Kalundborg. Musikken blev højere og højere i løbet af aftenen til væsentlig ulempe for de omkringboende. Politiet kørte i løbet af aftenen til området og fik kontakt til en lokal, 14-årige dreng, der som deltager i unge menneskers fest i det grønne område fik besked på at skrue gevaldigt ned for sin soundboks. Det gjorde han straks og blev i samme anledning vejledt om, at soundboksen kunne blive beslaglagt, så den igen blev brugt til at spille høj musik til væsentlig ulempe for de omkringboende.

Narkobilist var efterlyst – Engvej, Kalundborg

Kl. 01.40 fandt politiet en personbil, som politiet kort forinden havde set køre ad Hareskovvej, holde parkeret med slukkede lygter i en indkørsel på Engvej.

Politiet havde på Hareskovvej mødt bilen og vendte rundt for at foretage en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet, men føreren opdagede dette og forsøgte at gemme sig for politiet.

I den parkerede bil fandt politiet en mand, der forsøgte at gemme sig i bunden af bilen. Der var tale om en 26-årig mand fra Kalundborg, som i forvejen var frakendt kørekort og derfor ikke måtte være fører af den personbil, han gemte sig i.

Den 26-årige deltog efterfølgende i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af både cannabis, kokain og amfetamin, så han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel.

Ved nærmere undersøgelse af bilen fandt politiet to løsskudspatroner og tre knive, som den 26-årige ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål til at medbringe. Han blev tillige sigtet for overtrædelse af våben- og knivlovgivningen.

Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer forblev den 26-årige i politiets varetægt, idet han i forbindelse med en tidligere sag kunne mistænkes for at have været i besiddelse af et skydevåben, der blev brugt til trusler på livet.

Den 26-årige vil derfor blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med påstand om varetægtsfængsling fra anklagemyndighedens side.

Narkokørsel – Rynkevangen, Kalundborg

Kl. 23.19 blev en 55-årig fra Kalundborg anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i en personbil ad Rynkevangen i Kalundborg.

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel – Sæbyvej, Sæby, Høng – Kalundborg

Kl. 07.36 standsede politiet en 26-årig mand fra Odense som fører af en personbil, som han førte ad Sæbyvej ved Nøragervej.

Den 26-årige deltog i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af kokain under kørslen, så han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel og udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når analyseerklæringen foreligger, hører han nærmere fra politiet om sagens videre forløb.

Pige overfaldet – Enggårdsvej / Industrivej, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 14.51 fik politiet via familiemedlemmer til en lokal, 14-årig pige, at hun fredag aften på et tidspunkt mellem kl. ca. 22.00 – 23.00 var blevet overfaldet af to mænd på en sti ved Enggårdsvej og gangtunnelen under Industrivej i Ubby.

Politiet afspærrede straks området og fik foretaget en undersøgelse af gerningsstedet med bl.a. politihunde for at lede efter eventuelle spor.

Pigen skal afhøres nærmere omkring omstændighederne ved overfaldet i nærmeste fremtid, så politiet kan på nuværende tidspunkt kun oplyse følgende om de to mistænkte mænd: A: lys i huden, iført hue og sort bukser, og B: ingen konkret beskrivelse. Begge havde tilsyneladende indtaget alkohol, idet de lugtede heraf.

Politiet vil også gerne i kontakt med personer, der måtte have set eller hørt noget usædvanligt i området omkring gerningstidspunktet fredag aften. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Påvirket bilist – Centervej, Høng

Kl 07.52 standsede politiet en bil ført af en 43-årig mand fra Kalundborgs sydlige opland, da der var mistanke om, at han førte bil i påvirket tilstand. Manden var samtidigt frakendt førerretten og blev derfor også sigtet for at køre i frakendelsestiden og medtaget til udtagning af blodprøve.

Ulovlig afbrænding – Herslev. Kalundborg

Kl 11.54 foretog en beboer i området afbrænding af en mængde gamle, tørre grene. Brandvæsnets indsatsleder vurderede dog, at der var tale om en ulovlig afbrænding, da der også var forskellige former for affald i bunken. Brandvæsnet havde derfor sat ejeren til at slukke branden igen. Politiet vil nu undersøge, om ejeren skal have en bøde for at overtræde miljølovgivningen.

Ulovlig knallert – Søager, Gørlev, Kalundborg

Kl 17.59 standsede en patrulje en 15-årig lokal dreng, der kom kørende på en ulovlig knallert. Drengen erkendte, at knallerten ikke var i lovlig stand og den blev afhentet af Falck.

Uro og uorden – Esbern Snaresvej, Kalundborg

Kl. 00.55 fik politiet en henvendelse fra et vagtselskab om, at to grupper af unge var ved at komme i slagsmål på Esbern Snaresvej ud for en tankstation.

Politiet kørte til stedet og fik kontakt til de to grupperinger, som bestod af lokale, unge mænd fra Kalundborg, der havde mødt en gruppe unge fra København.

De to grupper blev sendt i hver sin retning, idet ingen havde lidt overlast eller været i reelt slagsmål med hinanden. Ingen af dem blev sigtet for noget inden bortvisningen fra området.

Vold – Dybekær, Kalundborg

Kl 07.43 anmeldte en 33-årig mand fra den sydlige del af Kalundborg Kommune, at han aftenen forinden var blevet overfaldet uden for et værtshus i Kalundborg. Fire andre mænd havde skubbet ham ned på jorden og givet ham flere slag og spark. Han var af en kammerat blevet kørt til behandling på sygehuset.
Afhøring af vidner viste, at der ganske rigtigt havde været et slagsmål på stedet. Politiet efterforsker nu sagen og hører gerne fra vidner.

Vold – Jyderupvej, Jyderup, Kalundborg

Kl 02.03 fortalte en 16-årig dreng fra Holbæk, at han havde været til en fest, da han pludseligt var blevet kastet ned på jorden af to andre. Den 16-årige fik flere slag i hovedet og spark og de to overfaldsmænd tog også kvælertag på ham, har han forklaret. Han blev efterfølgende tilset på skadestuen og politiet efterforsker nu sagen nærmere.

Indbrud i Perioden

Florasvej, Kaldred, Eskebjerg

Solbjergvej, Solbjerg, Høng

Strandvejen, Reersø, Gørlev Sj.
Ulstrupvej, Ulstrup, Gørlev Sj.