Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2023/05/09 til 2023/05/23.

Arbejdsulykke – Kalundborgvej, Kalundborg

Kl. 06.06 var en mand kommet til skade i forbindelse med sit arbejde, så en ambulance var blevet tilkaldt til en arbejdsplads på Kalundborgvej i Kalundborg.

Det viste sig, at en 48-årig mand fra Kalundborg var faldet nogle meter ned fra en tank, så han havde slået sig og var kortvarigt uden bevidsthed.

En tilkaldt lægehelikopter fløj den tilskadekomne til undersøgelse og fornøden behandling på Rigshospitalet. Hans pårørende er underrettet om ulykken.

Arbejdstilsynet blev tilkaldt til stedet for at undersøge omstændighederne ved ulykken sammen med politiet, så myndighederne senere kan afgøre, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Bil stjålet ved indbrud – Ledager, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 05.21 anmeldte en 32-årig mand fra Gørlev Sj., at han for ca. fem minutter siden var vågnet ved lyden af hans personbil, der var blevet startet og kørt fra stedet.

Han opdagede, at en ukendt person havde fået skaffet sig adgang til hans bolig via hoveddøren, hvorefter tyven ud over bilnøglen, der lå frit fremme, også stjal en computer fra stedet. Anmelderen havde ikke set nogen personer i forbindelse med indbruddet.

En patrulje kørte til hans bopæl for at søge efter tekniske spor fra indbrudstyven, samtidig med at andre patruljer ledte hans stjålne mørkeblå Citroen C4 personbil med nummerpladen DB85954.

Politiet fandt ikke umiddelbart den stjålne bil og afventer nu resultatet af de tekniske undersøgelser.

Brandundersøgelse – Brændholtvej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 20.26 slog en forbikørende bilist alarm til brandvæsnet, da der var brand i en brændestak ved gavlen af en lade på en ejendom.

Brandvæsnet og politiet rykkede ud til stedet, hvor ilden havde så godt fat i brændestakken, at også metalplader på ladens gavl samt et veterankøretøj indenfor blev skadet. Yderligere et par køretøjer i laden fik sodskader, men ingen hverken dyr eller mennesker kom til skade ved branden.

Politiet skal undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at finde frem til årsagen til brandens opståen.

Brandundersøgelse – Rynkehaven, Kalundborg

Kl. 10.01 var der udbrudt brand i et kolonihavehus i kolonihaven på Rynkevangen i Kalundborg.

Brandvæsnet fik hurtigt branden under kontrol og slukket, så huset kunne undersøges for eventuelle tilskadekomne.

Der var ingen personer til stede i kolonihavehuset, men brugeren – en 40-årig mand fra København – blev via et familiemedlem underrettet om branden, hvis årsag politiet undersøger nærmere.

Færdselsuheld – Gørlev Landevej / Kirkevangen, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 07.40 var en lastbil og en personbil stødt sammen i rundkørslen ved Gørlev Landevej – Kirkevangen i Gørlev Sj.

Det viste sig, at en 62-årig mand fra Holbæk som fører af en lastbil var kørt ad Gørlev Landevej mod nordvest og med lav hastighed videre ind i rundkørslen.

En 37-årig kvinde fra Slagelse var i en personbil kørt ad Gørlev Landevej mod sydvest og ind i rundkørslen, hvor hun fortsatte videre rundt.

Under kørslen i rundkørslen blev hun påkørt på sin højre side af lastbilen, men der skete kun mindre materiel skade på køretøjerne som følge af sammenstødet.

Politiet har optaget rapport om færdselsuheldet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Sæbyvej, Sæby, Høng – Kalundborg

Kl. 14.16 var tre bilister blevet impliceret i et færdselsuheld på Sæbyvej ud for sidevejen Søvej ved Høng.

Det viste sig, at en 26-årig mand fra Holbæk var kørt i en personbil ad Sæbyvej mod nord og herefter påkørt bagenden af en anden personbil, som en 80-årig mand fra Slagelse var fører af.

Den 80-årige var standset og afventede muligheden for at foretage svingning til venstre ad Søvej, da han blev påkørt bagfra. Påkørslen medførte, at den 80-åriges bil blev skubbet ind i en modkørende personbil, som en 44-årig mand fra Kalundborg var fører af.

Det lokale redningsberedskab blev tilkaldt for at sørge for opsamling af væsker fra de implicerede biler.

Den 80-årige blev bragt til skadestuen til kontrol, men havde tilsyneladende ikke pådraget sig behandlingskrævende skader. De øvrige var sluppet uskadte fra sammenstødet, som politiet har optaget rapport om.

Glemt tøj på bænk – Radiovej, Kalundborg

Kl. 07.57 fik politiet en henvendelse fra en af medlemmer af vinterbadeklubben i Kalundborg, idet noget tøj inden for det seneste døgn var blevet efterladt på en bænk på Radiovej i Kalundborg, men der var tilsyneladende ingen ejer i nærheden.

En patrulje kørte til stedet og fandt en termoheldragt i str. XXL, underbukser og strømper. Der var intet i lommerne på termoheldragten, og der var heller ikke efterladt hverken sko eller f.eks. håndklæde ved bænken, der var ca. 10 meter fra vandkanten og et stykke fra starten på en badebro.

Politiet fandt heller ikke nogen personer i nød i området, og da politiet heller ikke havde nogen anmeldelser om savnede personer, foretog politiet sig ikke yderligere. Ejeren af tøjet må dog gerne give sig til kende over for politiet, idet efterladt tøj i nærheden af vand ofte giver anledning til bekymring for, hvorvidt nogen kan være i nød i eller ved vandet.

Mand fuppet af falsk bankmand – Kalundborg

Kl. 15.12 fik politiet en anmeldelse fra en 88-årig mand fra Kalundborg, som ca. 15 minutter tidligere var blevet fuppet af en falsk bankmand til at udlevere sit dankort med tilhørende PIN-kode til en mand.

Den 88-årige var forinden blevet ringet af en fremmed mand, der havde udgivet sig for at være ansat i hans bank. Hans dankort var blevet misbrugt og skulle derfor udskiftet, så den 88-årige blev overtalt til at lægge dankort med tilhørende PIN-kode i en kuvert, som ville blive afhentet.

Kort efter dukkede en mand op ved den 88-åriges bopæl og fik kuverten med dankortet udleveret.

Bagefter talte den 88-årige med andre i sit nabolag om denne henvendelse, hvorefter han skyndsomt fik spærret sit dankort, inden det var blevet misbrugt.

Manden, der afhentede dankort, blev beskrevet som 30-40 årig mand, lys i huden, 170-180 cm høj, iført blå skjorte og lyse bukser.

Politiet har optaget en anmeldelse om bedrageri, som nu efterforskes i lighed med tilsvarende sager om henvendelse til især ældre borgere fra personer, der udgiver sig at være f.eks. ansatte i deres pengeinstitut. Vær skeptisk og bed om navn og arbejdsplads, inden en kontrolopringning via hovedtelefonnummer foretages for at sikre sig, at henvendelsen måtte være korrekt. Ofte vil et fuphenvendelse blive afsløret på denne måde.

To biler totalskadet i sammenstød – Kragerupgårdsvej, Ruds-Vedby – Kalundborg

Kl. 16.45 kørte to biler sammen i krydset Kragerupgårdsvej/Nykøbingvej. En 25-årig mand fra Høng kørte ad Kragerupgårdsvej mod øst, hvor han holdt stille for fuldt stop ved Nykøbingvej. Da bilisten satte i gang og svingede til venstre, kørte han ud foran en 51-årig mand fra Jyderup, som kørte ad Nykøbingvej mod nord. De to biler stødte sammen med fronten og blev totalskadet. Den 25-årige blev kørt til tjek på sygehuset, men begge bilister slap heldigt fra uheldet uden at komme noget alvorligt til. Politiet optog rapport om vigepligtsuheldet

To mænd angrebet af samme mistænkte – Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

Kl. 14.44 fik politiet en anmeldelse om noget uorden og formentlig vold, som en nu flygtet mand havde forøvet over for et par mænd blandt flere forsamlede bag et nedlagt supermarked på Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg. Politiet traf i området 10-15 personer, hvoraf en 42-årig mand fra Kalundborg og en 49-årig mand fra Holbæk med lettere, overfladiske skader kunne anses som forurettede efter et overfald og trusler, som den nu flygtede mand kunne mistænkes for.

Den mistænkte var kommet til området, hvorefter han var kommet i skænderi med flere af de tilstedeværende. Han havde herunder overfaldet den 49-årige med en hammer, hvorved den 49-årige fik lettere skader, da han værgede for sig.

Den mistænkte var endvidere sur på den 42-årige mand, der blev grebet om halsen samtidig med, at han blev truet på livet i anledning af hans forventede rolle som vidne i sagen om overfaldet på den 49-årige. Herefter forsvandt den mistænkte fra området.

Politiet fandt i området en hammer, som måske er det redskab, som den mistænkte anvendte ved angrebet på den 49-årige.

Efterforskningen samt essensen af forskellige vidneudsagn har givet politiet grundlag for at lede efter en bestemt mand fra lokalområdet, som kan mistænkes for at stå bag overfaldet på de to mænd. Politiet fandt ham dog ikke umiddelbart ved søgning i lokalområdet.

Den mistænkte er tilsyneladende samme mand, som torsdag middag og samme sted slog en knallertejer med en styrthjelm, da knallertejeren ville have sin stjålne knallert retur fra den mistænkte.

Truende og voldelig mand mv. – Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

Kl. 12.10 modtog politiet en anmeldelse om trusler og vold fra en 53-årig mand fra Kalundborg, som kl. ca. 11.50 havde fundet sin stjålne knallert på Sct. Jørgensbjerg og ville have knallerten tilbage fra den mand, der sad på den.

Da manden på knallerten blev klar over årsagen til den 53-åriges henvendelse til ham, slog manden på knallerten knallertejeren adskillige gange med en styrthjelm. Knallertejeren fik tillige verbale trusler på livet af manden på knallerten, og alvoren i truslerne understregede han ved at true knallertejeren med en ølflaske med knust bund.

Manden på knallerten forlod herefter stedet, så den 53-årige kunne få sin knallert retur som den retmæssige ejer af køretøjet.

Knallerten var blevet stjålet fra ejerens bopæl onsdag aften og efterfølgende efterlyst via sociale medier i Kalundborg-området, indtil en bekendt torsdag formiddag kunne oplyse den 53-årige om, hvor hans knallert befandt sig.

Efterforskningen i de to sager om vold og trusler samt afhøring af tilstedeværende vidner på Sct. Jørgensbjerg har givet politiet grundlag for at mistænke en bestemt mand fra Kalundborg-området. Han kan derfor forvente at blive kontaktet af politiet til sigtelse og afhøring i sagerne.

Varetægtsfængsling – Vold og trusler mv. – Kalundborg

En 34-årig mand uden fast bopæl i Kalundborg-området blev tirsdag i et grundlovsforhør kl. 11.00 i Retten i Holbæk varetægtsfængslet foreløbigt til den 13. juni 2023.

Anklagemyndigheden sigtede ham i retsmødet for vold, to tilfælde af grov vold, trusler på livet og for vidnetrusler.

Den 34-årige havde torsdag og fredag i sidste uge overfaldet og truet flere personer ved forskellige episoder, der var foregået i området bag et lukket supermarked på Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg. Begge dage var han forsvundet fra gerningsstedet inden politiets ankomst og blev ikke umiddelbart fundet ved eftersøgningen i byen.

Politiets efterforskning i sagerne fik den 34-årige identificeret som den mistænkte, og han blev derfor anholdt mandag aften, da politiet mødte ham på gaden i Kalundborg by.

Indbrud i Perioden

Alleshavevej, Eskebjerg

Annexgårdsvej, Ugerløse
Hallenslevvej, Hallenslev, Gørlev Sj.
Ledager, Gørlev Sj.
Nørre Alle, Kalundborg