Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2023/04/12 til 2023/04/25.

Bil og motorcykel i alvorligt uheld – Nykøbingvej, Ruds-Vedby – Kalundborg

kl. 23.52 skete et alvorligt uheld i krydset Nykøbingvej/Rugskovvejvej ved Ørslev, Ruds Vedby mellem en bilist og en motorcyklist, som blev fløjet i helikopter til behandling efter uheldet.

Bilisten, en 30-årig kvinde fra Høng kørte ad Rugskovvej mod vest og stødte i krydset sammen med motorcyklisten, en 56-årig mand fra Slagelse. Motorcyklisten blev slynget af køretøjet og endte på en mark. Bilisten fortsatte lige over i krydset, hvor bilen trillede ned i en grøft.

Den 56-årige motorcyklist kom alvorligt til skade, så han blev hentet i lægehelikopteren og fløjet til traumebehandling. Bilisten slap uskadt efter uheldet. Meldingen fra sygehuset var senere, at motorcyklisten var uden for livsfare.

Hele krydset blev afspærret og bilinspektøren blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet. Først omkring kl. 02.32 blev vejen genåbnet. Patruljen optog rapport om uheldet, hvor bilisten er mistænkt for at overtræde sin vigepligt. Parterne vil senere høre mere i sagen fra politiet.

Fuld kvinde kørte vanvidskørsel – Gl. Skolevej, Høng – Kalundborg

Kl. 20.39 stoppede en patrulje en kvindelige bilist på Gl. Skolevej i Høng i en rutinekontrol. En test med alkometeret viste, at den 47-årige kvinde havde en promille på over 2,0, så hun blev sigtet, anholdt og blev taget med til en blodprøveudtagelse. Når promillen er så høj er det omfattet om reglerne om vanvidskørsel, så bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Kvinden blev løsladt efter at have afgivet en blodprøve, som nu skal analyseres. Bilen var registreret til kvindens mand, så han blev orienteret om beslaglæggelsen, og han ønskede sagen indbragt for retten.

Retten vil i første omgang behandle sagen om beslaglæggelsen, og først senere tage stilling til, om bilen kan konfiskeres i forbindelse med sagens afgørelse.

Færdselsuheld – Strandlunden / Nekseløvej, Starreklinte, Hørve – Odsherred

Kl. 06.15 torsdag morgen rykkede politiet ud til et sammenstød mellem to bilister i krydset Strandlunden – Nekseløvej i Hørve. En ambulance var sendt til uheldsstedet.

Sammenstødet var sket, efter at en 29-årig mand fra Aarhus i en personbil var kørt ad Strandlunden mod nord frem til krydset ved Nekseløvej. Her kørte han frem over vigelinjen og foretog svingning til højre ad Nekseløvej mod øst, men påkørte herunder siden på en varebil, som en 43-årig mand fra Dragør førte ad Nekseløvej mod vest.

En 34-årig, mandlig passager i den 29-åriges bil blev indbragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Begge førere var også sluppet uskadte fra sammenstødet, der dog medførte skader på de implicerede køretøjer.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Mand beskudt af hardball-pistol – Høng – Kalundborg

Kl. 21.41 fik politiet en anmeldelse fra nogle unge knallertkørere om, at de under kørsel i Høng by var blevet skudt efter med formentlig en hardballpistol. En mand havde ytret sin utilfredshed med unges knallertkørsel og efterfølgende skudt efter dem, inden manden blev set gå ind på en bestemt adresse.

Politiet kørte til Høng og fik udpeget den adresse, hvor manden var gået ind. Her henvendte politiet sig, uden at nogen reagerede. Politiet kunne dog se et pistollignende våben inde på stedet, så det lykkedes til sidst politiet at få kontakt til den mistænkte, som viste sig at være en 50-årig mand fra Høng.

Han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af adfærden på gaden.

Politiet foretog efterfølgende en ransagning af hans bopæl, hvor politiet fandt flere knive med en klingelængde over 12 cm, uden at den 50-årige havde en blankvåbentilladelse, ligesom han også havde et luftgevær med en kaliber, som krævede et jagttegn. Det havde den 50-årige ikke, og politiet fandt også en hardballpistol, som han kunne mistænkes for at have brugt til at skyde efter de unge knallertkørere.

Alle de ulovlige effekter blev beslaglagt som beviser i sager om overtrædelse af både ordensbekendtgørelsen, kniv- og våbenlovgivningen. Den 50-årige blev løsladt efter afhøring til sagerne, som vil give anledning til et strafferetligt efterspil på et senere tidspunkt.

Spirituskørsel – Helsingevej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 17.02 blev en 66-årig mand fra Gørlev Sj. anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel på en lille knallert, som han førte ad Helsingevej i sydlig retning.

Den 66-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol inden sin løsladelse, og han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Spirituskørsel uden førerret – Hovedgaden, Høng – Kalundborg

Kl. 15.02 stoppede politiet en personbil med en 69-årig mand fra bag rattet til en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Den 69-årige kunne ikke fremvise noget kørekort, idet han ikke havde generhvervet et kørekort efter udløbet af en tidligere frakendelse af førerretten.

Dernæst deltog han i en alkometertest, der gav udslag over den tilladte påvirkning af alkohol, så han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel og udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol i den anledning.

Den 69-årige kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

To færdselsuheld – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 12.00 rykkede rednings- og ambulancepersonale sammen med politiet ud til et færdselsuheld på Holbækvej omkring sidevejen Eskebjergvej, efter at tre bilister var blevet involveret i et sammenstød.

Politiet afspærrede Holbækvej for trafik i begge retning under redningsarbejdet, idet to af de tre parterne havde behov for hjælp. De to parter blev straks kørt til to forskellige sygehuse, hvor de blev indlagt til undersøgelse og fornøden behandling for deres tilskadekomster.

En bilinspektør blev tilkaldt til uheldsstedet for at foretage undersøgelse af de implicerede køretøjer og uheldsstedet.

Politiet fik i samarbejde med bilinspektøren klarlagt, at en 62-årig mand fra Svebølle i en personbil var kørt ad Holbækvej i østlig retning, da han ifølge vidneudsagn og spor på uheldsstedet var kommet for langt over i den modsatte kørebanehalvdel.

Her strejfede han en modkørende personbil, som en 45-årig mand fra Kokkedal var fører af. Han forsøgte at undvige og blev derfor kun strejfet af den 62-årige, der efterfølgende stødte frontalt sammen med en varebil, som 33-årig kvinde fra Ringsted var fører af.

Kvinden og den 62-årige blev begge indbragt til et sygehus til undersøgelse og fornøden behandling for deres tilskadekomster som følge af sammenstødet.

Den 62-årige fik rutinemæssigt i forbindelse med indlæggelsen udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for eventuel påvirkning af enten alkohol eller euforiserende stoffer under kørslen.

Afspærringen og oprydningsarbejdet på dette uheldssted blev afsluttet kl. ca. 15.25, så trafikken ad Holbækvej i begge retninger kunne normaliseres.

Et udrykningskøretøj fra det lokale redningsberedskab blev under udrykningskørslen frem til uheldsstedet med de tre implicerede trafikanter selv impliceret i et sammenstød med en anden trafikant.

En 56-årig mand fører af udrykningskøretøjet med tilkoblet trailer kørte ad Holbækvej mod øst og strejfede i krydset Holbækvej – Eskebjergvej bagenden af en påhængsvogn, som en 48-årig kvinde fra Eskebjerg havde tilkoblet sin personbil. Kvinden kørte også i østlig retning ad Holbækvej og var i færd med et venstresving ad Eskebjergvej, da sammenstødet skete.

Politiet har i begge tilfælde optaget rapport om sammenstødene for at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

Ulovlig knallert medførte anholdelse – Rosenvænget, Høng – Kalundborg

Kl. 19.41 standsede politiet en knallertkører, der på sin lille 30-knallert kunne mistænkes for at køre væsentligt hurtigere end tilladt på vej hen til hallen på Rosenvænget, hvor han blev standset.

Knallertkøreren var en 16-årig ung mand fra Ruds Vedby, som havde kørt uden at anvende styrthjelm samt befordret en passager, men han kunne fremvise præmiekvittering for ansvarsforsikringen og et knallertkørekort.

Da politiet tilkendegav, at knallerten skulle beslaglægges med henblik på hastighedsmåling på et rullefelt, ophidsede den oplysning knallertkøreren, som nægtede at udlevere nøglerne til køretøjet, ligesom han kaldte politiet for mindre pæne ting og i øvrigt opildnede de øvrige tilstedeværende til at blande sig i politiforretningen. Den adfærd medførte en anholdelse af den 16-årige, der blev sigtet for overtrædelse af straffeloven for at lægge hindringer i vejen for politiet.

Den 16-årige blev dog løsladt kort efter, men kan forvente at høre yderligere fra politiet, når knallertens kørehastighed er blevet undersøgt på et rullefelt. Hans værge er allerede underrettet om sagerne mod ham.

Indbrud i Perioden

Fyrreleddet, Dalby Strand, Gørlev Sj.

Koglevej, Dalby Strand, Gørlev Sj.

Kordilgade, Kalundborg