Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2023/03/14 til 2023/03/28.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Bankbedragere på spil – Kalundborg

Kl. 20.07 anmeldte pårørende til en 82-årig kvinde, at hun kort forinden havde været udsat for bankbedragere, som havde fået hendes dankort og kode.

Den 82-årige var blevet ringet op af en venlig mand, som havde sagt, at hendes dankort var blevet misbrug og derfor skulle udbyttes. Han ville sende en, som kunne hente kortet og hjælpe med at spærre det. Fem minutter senere ankom en mand til den 82-åriges adresse. Han beskrives som: Mand, 20-25 år, slank af bygning, sort hår med lille hestehale på baghovedet. Iført sort trøje og sorte stofbukser. Han talte dansk uden accent.

Den 82-årige udleverede sit kort og koden, men ringede herefter til sin datter, som spærrede kortet før det blev misbrugt. Sagen blev herefter meldt til politiet.

Politiet er meget glade for at sagen blev anmeldt, og for at den 82-årige søgte hjælp hos sin datter, som kunne hjælpe med at spærre kortet. Sager af den type skal altid anmeldes til politiet, også selvom der ikke er lidt et tab. Sagen om bedrageri efterforskes nu, for at forsøge at finde frem til de falske bankmænd. Tal med dine ældre pårørende om risikoen for at blive snydt, og ring til politiet, hvis du modtager mistænkelige opkald for banker eller myndigheder.

Bil taget fra påvirket bilist uden kørekort – Dyssevej, Ubby, Jerslev – Kalundborg

kl. 16.00 stoppede politiet en 19-årig mand fra Tønder, som kom kørende på Dyssevej i Ubby. Den 19-årige kunne ikke fremvise et kørekort, da han var frakendt førerretten frem til 2025 i en tidligere dom for narkokørsel. Han var desuden flere aktuelle sager om kørsel i frakendelsestiden og for narkokørsel. Den 19-årige blev anholdt, sigtet og taget med til blodprøveudtagelse. Bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation, som det muligt hvis man kører uden kørekort mere end 3 gange inden for 3 år.

Den 19-årige protestrede over beslaglæggelsen, som nu skal vurderes af retten. Senere når straffesagen skal afgøres vil retten tage stilling til, om bilen kan endeligt konfiskeres.
Efter at have afgivet en blodprøve blev den 19-årige løsladt. Han vil høre mere i sine sager senere.

Færdselsuheld – Bredgade, Kalundborg

Kl. 16.50 var en bus og en personbil stødt sammen i Bredgade, så politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere.

Det viste sig, at en 23-årig mand fra Kalundborg som fører af en bus ad Bredgade mod vest netop var sat i gang fra et stoppested og på vej hen mod et nærliggende lyskryds.

Samtidig med buschaufførens igangsætning blev bussen overhalet af en personbil, hvis fører straks efter overhalingen og inden lyskrydset kørte ind foran bussen og bremsede. Det medførte, at buschaufføren ikke kunne nå at bremse, så han påkørte bagenden af den personbil, som en 33-årig mand fra Ballerup var fører af.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, som medførte mindre materielle skader på køretøjerne. Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt omstændighederne, herunder andre trafikanters forpligtelser over for busser i byzonen, nærmere.

Færdselsuheld – Stejlhøj, Kalundborg

Kl. 16.49 var to bilister stødt sammen i et trebenet vejkryds på Stejlhøj i Kalundborg, men ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet.

Det viste sig, at en 32-årig mand fra Kalundborg som fører af en personbil var kørt ad Stejlhøj mod øst og fortsat frem over vigelinjen i krydset, så han påkørte venstre forskærm på en anden personbil, som en 51-årig kvinde fra Roskilde førte ad Stejlhøj i nordlig retning.

Der skete mindre materielle skader på de to biler, og politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Svallerup Landevej, Svallerup, Kalundborg

Kl. 06.52 var to bilister stødt sammen på Svallerup Landevej, så to ambulancer var sendt til uheldsstedet.

På uheldsstedet var der flere vragdele fra de to involverede personbiler på vejen, så trafikken kunne kun passere uheldsstedet med forsigtighed.

Det viste sig, at en 64-årig mand fra Kalundborg var kørende i sydlig retning, mens en 24-årig mand fra Slagelse kørte i den modsatte retning. De to parter stødte delvist frontalt sammen trods den 64-åriges forsøg på at undvige modparten.

Den 64-årige blev bragt til skadestuen til kontrol, men viste sig at være sluppet uden behandlingskrævende skader som følge af sammenstødet, som også den 24-årige slap uskadt fra.

Vejen var ryddet kl. ca. 08.00, og politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt omstændighederne nærmere.

Kørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 23.05 blev en 39-årig mand fra Brønshøj sigtet for kørsel i frakendelsestiden i sin personbil, som politiet havde standset på Holbækvej i Kalundborg med henblik på rutinemæssig kontrol.

Den 39-årige var to gange tidligere i hhv. 2022 og 2023 blevet sigtet for kørsel i et køretøj, selv om han ikke havde noget kørekort, så aftenens kørsel var at betragte som tredje gang inden for tre år, at han blev afsløret i at køre bil.

Politiet beslaglagde derfor med hjemmel i færdselsloven hans personbil med henblik på senere konfiskation, så den 39-årige vil senere blive indkaldt til et retsmøde, når straffesagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.

Mulig arbejdsulykke – Nørre Alle, Kalundborg

Kl. 13.04 rykkede politiet ud for at undersøge omstændighederne nærmere, efter at en mand var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde ved et supermarked.

Det viste sig, at en 52-årig mand fra Hørve havde været i færd med at smide affald ud, da han fik overbalance og faldt ned mellem nogle containere, så han slog hovedet.

Den tilskadekomne blev i en ambulance bragt til skadestuen til behandling for sin lettere tilskadekomst, men politiet underrettet Arbejdstilsynet om ulykken.

Politiet foretager ud fra en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder og tilskadekomstens omfang ikke yderligere i sagen.

Narkokørsel – Hovedgaden, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 16.02 blev en 36-årig mand fra Kalundborg sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Hovedgaden i nordvestlig retning.
Han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer ud fra en mistanke om, at han kunne være påvirket af kokain. Når analyseerklæringen foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.

Narkokørsel i frakendelsestiden og knivloven mv. – Esbern Snaresvej, Kalundborg

Kl. 02.57 foretog politiet en rutinemæssig kontrol af en personbil, der blev ført ad Esbern Snaresvej ved en tankstation.

Føreren var en 30-årig mand fra Kalundborg, der rutinemæssigt deltog i en narkometertest, som gav udslag for påvirkning af kokain under kørslen. Han viste sig også i forvejen at være frakendt kørekortet, så han ikke måtte være fører af personbilen.

Den 30-årige blev anholdt i forbindelse med sigtelsen for narkokørsel i frakendelsestiden, og ved den efterfølgende visitation fandt politiet ham i besiddelse af en foldekniv med en bladlængde på 9,5 cm. Da han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål til at medbringe kniven, blev den beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af knivloven.

Politiet bragte den 30-årige til et sygehus med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han forblev dog i politiets varetægt, idet han også var efterlyst som udeblevet fra et retsmøde i fogedretten.

Den 30-årige tilbragte resten af natten hos politiet og vil tirsdag formiddag blive bragt til fogedretten i Holbæk, så retsmødet med hans deltagelse kan gennemføres.

Senere kan han forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

Narkokørsel uden førerret – Slagelsevej, Kalundborg

Kl. 18.10 blev en 26-årig mand uden fast bopæl sigtet for både narkokørsel og kørsel uden førerret i en varebil ad Slagelsevej i Kalundborg.

Han havde ikke nogen førerret, da kørekortet ikke var blevet generhvervet efter udløbet af en tidligere frakendelse.

Den 26-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Røg i opgang – Bag Slotsgraven, Kalundborg

Kl. 19.19 slog en beboer i en beboelsesejendom alarm til brandvæsnet, idet røg fra en lejlighed trængte ud i opgangen.

Brandvæsnet og politiet rykkede ud til stedet, hvor der ikke umiddelbart var kontakt til nogen i den lejlighed, hvorfra røgen kom. Det lykkedes dog at komme ind og få kontakt til en 63-årig mand, der blev reddet ud og efterfølgende tilset af det tilstedeværende ambulancepersonale for eventuel røgforgiftning.

Den 63-årige var ikke kommet til skade, og politiet kunne i forbindelse med en udluftning af lejligheden konstatere, at den 63-årige ikke havde holdt med en gryde og en pande på tændte blus på komfuret. Maden var derfor brændt på og havde udviklet røg, der trængte ud i opgangen.

Politiet foretog sig ikke yderligere i sagen ud over at underrette ejendommens vicevært om branden i mandens lejlighed.

Skunklaboratorium med planter afsløret – Svebølle – Kalundborg

Kl. 13.05 fik en 40-årig mand og en 42-årig kvinde på en adresse i Svebølle-området formentlig uventet besøg af både narkohunde og personale fra den forebyggende afdeling på Holbæk politistation.

Årsagen til politiets henvendelse på adressen var en mistanke om, at beboerne på stedet kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer, og mistanken blev bestyrket allerede ved ankomsten, da lugten af skunk bredte sig til politipersonalets næsebor.

Ved nærmere undersøgelse af adressen fandt politiet nogle væksthuse til dyrkning af skunk, og politiet fandt skunk både i færdigproduceret form og i form af flere vækstplanter, der efterfølgende blev høstet.

Den ulovlige skunk svarende til i alt godt et kilo og væksthusene mv. blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer sammen med 40 gram hash, som politiet også fandt ved undersøgelserne på adressen.

Begge blev sigtet i sagen, som de nu kan forvente at høre nærmere om, når sagen skal afgøres.

Spiritus- og narkokørsel – Dyssevej, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 04.29 kørte en 22-årig mand fra Eskebjerg ad Dyssevej, da han blev blinket ind til siden af en patrulje i en rutinekontrol. Bilisten viste sig at køre med både narkopåvirket og med en for høj promille, da han blev testet. Narkometertesten viste positiv for kokain og alkometertesten viste et resultat over de tilladte 0,5. Den 22-årige nægtede sagen, men blev anholdt, sigtet og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Nu afventer politiet svaret på blodprøveanalysen, hvorefter han vil høre mere om sagens videre gang.

Spirituskørsel – Filipsdalvej, Bjerge Mark, Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 17.50 anholdt politiet en 60-årig mand fra Stenlille for spirituskørsel i en varebil, som han førte ad Filipsdalvej.

Da alkometertesten gav udslag ud over det tilladte, blev han sigtet for spirituskørsel og løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Når analyseerklæringen foreligger, vil den 60-årige høre nærmere fra politiet.

Tricktyveri – Algade, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 16.03 fik politiet en anmeldelse fra en 78-årig kvinde fra Store-Fuglede om et tyveri, som var sket i deres bil på parkeringspladsen ved supermarkedet Rema 1000 i Gørlev Sj.

Anmelderen havde sammen med sin mand netop afsluttet indkøb i supermarkedet, da anmelderen blev kontaktet af en ung pige. Hun oplyste at samle ind til et handicap-samfund og ville gerne have en underskrift fra anmelderens mand, der havde sat sig ind i deres bil.

Pigen lænede sig ind gennem bilvinduet for at få kontakt til anmelderens mand og kunne herunder ubemærket stjæle 3.000 kr., som lå i midterkonsollen i bilen. Pengene var blevet hævet umiddelbart forinden.

Da pigen havde fået en underskrift fra manden, forlod hun stedet, hvorefter tyveriet af pengene blev opdaget.

Politiet har nu optaget en anmeldelse om dette tricktyveri og vil i forbindelse med efterforskningen prøve at få klarlagt, om der i området findes overvågningsmateriale, som kan bruges i efterforskningen.

Uheld i kryds på rute 22 – Slagelse Landevej/Dyssevej, Ugerløse – Kalundborg

Kl. 16.20 skete et sammenstød mellem to biler i krydset Slagelsevej/Dyssevej syd for Ugerløse, da en 21-årige kvinde fra Kalundborg kørte ud på rute 22 med lav fart, hvor hun stødte sammen med en 78-årig mand fra Rødby. Ingen af de to personer kom noget til, men den 78-åriges bil snurrede rundt og endte i grøften. Der skete kun mindre skader på bilerne, men politiet optog rapport, da der var mistanke om en vigepligtsforseelse.

Indbrud i Perioden

Granvænget, Kalundborg

Gravlundsvej, Kalundborg

Gravlundsvej, Reersø, Gørlev Sj.