Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2023/01/25 til 2023/02/07.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Blæsten kun årsag til få anmeldelser – Kalundborg / Roskilde / Stevns

Det kraftige blæsevejr tirsdag eftermiddag og aften gav kun anledning til få henvendelser til politiet om episoder, der kunne have indflydelse på trafikafviklingen.

Kl. 16.39 havde en lastbil strejfet nogle træer på Kirkebakken, Viskinge, Svebølle, så træerne efterfølgende væltede ud på vejen. En lokal borger havde fjernet det meste, så der kun lå smågrene tilbage på kørebanen.

Kl. 16.59 havde en lastbil kørende ad Frederiksborgvej ud for Gundsømagle, Roskilde, tabt sin presenning, så den var til gene for trafikken i et kort øjeblik.

Kl. 17.07 fik politiet et henvendelse om et væltet træ på Bjergvej, Klippinge, idet træet var væltet ud på kørebanen og derfor var til gene for trafikken. Den vejansvarlige hos Stevns kommune blev kontaktet og bedt om at få fjernet træet.

Politiet har intet kendskab til, at nogen personer skulle være kommet til skade som følge af vejrliget.

Færdselsuheld – Elmegade, Kalundborg

Kl. 15.09 var to personbiler stødt sammen i Elmegade ved udkørslen fra en parkeringsplads ved et supermarked. Der var kun sket ringe materiel skade på bilerne ved sammenstødet.

Det viste sig, at en 21-årig kvinde fra Kalundborg var kørt i nordlig retning ud fra parkeringspladsen og efterfølgende påkørt bagenden af en personbil, som en 40-årig mand fra Kalundborg førte ad Elmegade i vestlig retning.

Politiet optog rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsregler kunne være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Holbækvej, Kalundborg.

Kl 10.19 var en 81-årig lokal mand i bil på vej mod syd af Slagelsevej, da han på vej ind i rundkørslen ramte en 13-årig dreng i fodgængerfeltet. Der blev sendt en ambulance til stedet, som kunne køre drengen på skadestuen. Han slap dog fra påkørslen med mindre skader.

Færdselsuheld – Sæbyvej / Søvej, Sæby, Høng – Kalundborg

Kl. 09.07 var to personbiler stødt sammen i krydset Sæbyvej – Søvej, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 48-årig mand fra Regstrup var kørt i nordlig retning ad Sæbyvej frem til krydset ved Søvej, hvor han ville svinge til venstre.

Under svingningsmanøvren stødte han nærmest frontalt sammen med en anden personbil, som en 25-årig kvinde fra Gørlev Sj. førte i sydlig retning ad Sæbyvej.

Kvinden blev kørt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Også manden var sluppet uskadt fra uheldet, som politiet har optaget rapport ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Begge biler blev bugseret til en nærliggende parkeringsplads, så de ikke var til gene for trafikken i vejkrydset.

Kvæstet mand afgået ved døden efter ulykke ved træfældning – Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 20.40 fik politiet oplysninger fra Rigshospitalet om, at en 45-årig mand fra Store-Fuglede var afgået ved døden efter et ulykkestilfælde. De pårørende er underrettet.

Den 45-årige var kommet alvorligt til skade i forbindelse med en træfældning i Store-Fuglede om eftermiddagen fredag den 27. januar 2023, da han kom i klemme under det fældede træ. Efter frigørelse fra træet blev han i kritisk tilstand fløjet i en lægehelikopter til Rigshospitalet, hvor han siden har været indlagt til livreddende behandling.

Narkokørsel – Kalundborgvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 20.10 blev en 31-årig mand fra Maribo som fører af en personbil standset med henblik på en rutinemæssig kontrol af ham og køretøjet.

Den 31-årige var ædru, men deltagelsen i en narkometertest indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen.

Han blev derfor sigtet for narkokørsel og fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Slagelse Landevej, Kalundborg

Kl. 16.35 anholdt politiet en 19-årig mand fra Kalundborg i forbindelse med en sigtelse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Slagelse Landevej mod syd.

Den 19-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen, men fik alligevel udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når analyseerklæringen foreligger, vil han og politiet kunne få oplysninger om, hvorvidt han reelt kunne mistænkes for narkokørsel eller ej.

 

Nærpolitiet på knallertkontrol – Kalundborgvej, Gørlev, Kalundborg.

Kl. 07.30 mødte nærpolitiet sammen med færdselspolitiet op ved Gørlev Skole, efter at politiet havde modtaget flere klager over ulovlige knallerter, der skaber utryghed i området. Håbet var at få kontakt til nogle af de unge knallertkører, men lige denne morgen var der åbenbart ingen af de unge, der havde tænkt sig at køre på knallert i skole. Politiet fik dog kontakt til to bilister, der kom til stedet for at aflevere børn. Den ene blev kontrolleret rent rutinemæssigt og viste sig ikke at have førerret. Og næsten samtidigt påkaldte en anden bilist politiets opmærksomhed ved at parkere midt på fortovet. Da han blev kontrolleret, viste det sig, at han heller ikke havde nogen førerret.

Påvirket mand truede og talte grimt til politiet – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 01.17 fik politiet en henvendelse fra en lokal kvinde, som lige p.t. ikke havde det bedste forhold til en 32-årig mandlig bekendt fra Kalundborg.

Efter en kontrovers mellem de to parter tidligere på aftenen var kvinden gået på værtshus, hvor den 32-årige nu også var kommet til, så kvinden følte sig utryg ved hans tilstedeværelse.

Politiet kørte til værtshuset og fik den spirituspåvirkede 32-årige mand med udenfor, hvorefter han blev bedt om at finde sig et andet sted at opholde sig. Det blev han så irriteret over, at han truede med at skyde politiet, ligesom han brugte det danske sprogs mindre pæne gloser om politiet.

Disse udtalelser medførte en anholdelse af den 32-årige, da han ikke ville fjerne sig helt fra området og i øvrigt forsøgte at gribe ud efter en politibetjents pistol.

Den 32-årige blev transporteret til politistationen i Roskilde, hvor han efter et lægetilsyn blev anbragt i detentionen til afrusning. Tirsdag morgen blev han afhørt i anledning af de to sigtelser for trusler mod og fornærmelig tale til politiet, inden han tirsdag formiddag blev løsladt. Han kan senere forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Røg i køkken i lejlighed – Møllestræde, Kalundborg

Kl. 20.58 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en lejlighed i en beboelsesjendom, idet der kom røg ud fra en lejlighed.

Ved ankomsten til stedet forsøgte en 56-årige kvinde at løbe fra stedet, og brandvæsnet og politiet kunne efterfølgende konstatere, at røgen kom fra hendes lejlighed.

Det viste sig, at der ikke var direkte brand i hendes køkken, men kraftig røgudvikling fra bl.a. noget pap, der havde ligget over et tændt komfur.

Den 56-årige kvinde var uskadt, men blev ud fra disse omstændigheder sigtet for overtrædelse af beredskabslovgivningen på grund af den manglende forsigtighed med brændbart materiale i hendes køkken.

Politiet vurderede, at kvinden måske ikke helt havde forstået situationens alvor, så politiet udfærdigede tillige en underretning til de sociale myndigheder, som derefter kan vurdere, hvorvidt hun måtte have behov for støtte. Hun kan dog forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen.

Spirituskørsel – Herslevvejen, Høng – Kalundborg

Kl. 15.43 blev en 56-årig kvinde fra Høng anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel i en personbil, som hun havde ført ad Herslevvejen i østlig retning.

Politiet løslod kvinden efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, og hun kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Spirituskørsel på knallert – Eskebjergvej, Eskebjerg – Kalundborg

Kl. 15.54 standsede politiet en slingrende knallertkører, der kørte ad Eskebjergvej i vestlig retning.

Føreren af en lille 30-knallert var en 69-årig mand fra Eskebjerg, som efterfølgende blev konstateret så kraftigt påvirket af spiritus, at han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel på knallerten.

Den 69-årige fik på et sygehus udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol inden sin løsladelse. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når promilleerklæringen foreligger.

Svingende bilist påkørt bagfra – Høng Landevej/Gierslevvej, Høng – Kalundborg

Kl. 15.56 skete et uheld, da en 40-årig lokal kvindelig bilist stille på Høng Landevej, hvor hun skulle svinge til venstre ad Gierslevvej. I samme retning kørte en 72-årig mand fra Kalundborg, som overså, at den forankørende bremsede. Han nåede derfor ikke at stoppe, men kørte op bag i kvindens bil. En 33-årig kvinde, som var passager i den 72-åriges bil, blev kørt i ambulance til tjek på sygehuset, men kom ikke noget alvorligt til. De øvrige parter i uheldet var udskadte. Politiet registrerede uheldet.

Ulykke ved privat træfældning – Store Fuglede, Kalundborg

Kl. 14.57 kom et alarmopkald om en ulykke på en gård i Store Fuglede, hvor en 45-årig mand var kommet i klemme under et træ i forbindelse med en privat træfældning. Den 45-årige blev ramt af træet under fældningen og kom slemt til skade.

Politi, brandvæsen og lægehelikopteren blev sendt til stedet, hvor den 45-årige blev frigjort og fik førstehjælp. Han blev fløjet til behandling på sygehuset, hvorfra han fortsat meldes at være i kritisk tilstand. Politiet optog rapport om ulykken for belyse omstændighederne og hermed afklare, om nogen kan drages til ansvar for, at ulykken skete.

Uorden mv. – Banegårdspladsen, Kalundborg / Skarridsøgade, Jyderup – Holbæk

Kl. 20.20 anmeldte en ung mand, der opholdt sig i venterummet på Kalundborg togstation, at en ældre og måske spirituspåvirket mand optrådte truende, da han havde fået afslag på ild til en cigaret. Anmelderen opfattede mandens adfærd som utryghedsskabende, så han var sammen med sine venner løbet fra stedet.

Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 49-årig mand fra Snertinge, som ifølge andre med ophold i ventesalen havde været rolig og ikke givet anledning til utryghed. Politiet foretog sig derfor ikke yderligere over for manden.

Kl. 22.21 fik politiet en ny anmeldelse om, at en formentlig spirituspåvirket mand befandt sig på Jyderup togstation, hvor DSB-personalet havde samlet ham op fra jernbanesporet. Det viste sig igen at være den 49-årige mand fra Snertinge, som var påvirket af spiritus, men dog ikke mere, end at han var i stand til at kunne klare sig selv.

Politiet forblev i området og hjalp ham med at komme med næste tog, så han ikke var til fare for sig selv på togstationen. Den 49-årige blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd hverken i Kalundborg eller senere i Jyderup.

Uro og uorden – Banegårdspladsen, Kalundborg

Kl. 19.06 rykkede politiet ud til togstationens område efter en anmeldelse om, at en ung mand havde slået og sparket på glasvinduer og træplader inde i venterummet på stationen.

Politiet fik i en mindre gruppe af personer kontakt til en lettere spirituspåvirket, ung mand, der indledningsvist ikke ville oplyse sit navn til politiet trods gentagne vejledninger om, at han ifølge retsplejeloven er forpligtet hertil.

Der var ikke umiddelbart ødelagt noget i venterummet, og da den unge mand fortsat ikke ønskede at oplyse noget om sin identitet, måtte politiet anholde ham i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af retsplejeloven.

Anholdelsen medførte nogle verbale udtalelser af mindre pæn karakter til politiet, så den unge mand blev også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Til sidst lykkedes det politiet at få den anholdte identificeret som en 16-årig ung mand fra Skælskør, hvis værge blev underrettet om både anholdelsen og om sigtelserne mod ham. Den 16-årige blev løsladt efter afhøring til de to sager, som han kan forvente at høre nærmere om på et senere tidspunkt.

Uro og utryghed i privat bolig – Havnsø, Føllenslev – Kalundborg

Kl. 12.00 bad pårørende til en 24-årig mand fra lokalområdet om hjælp til at håndtere ham, idet han ved sin adfærd i familiens bolig skabte så meget utryghed, at man ønskede assistance fra politiet til at håndtere ham.

Politiet kørte til en adresse i Havnsø-området, hvor politiet med flere patruljer holdt øje med og forsøgte at få kontakt til den 24-årige, så han kunne tilbydes hjælp, såfremt han måtte have behov herfor.

Efter ca. en time lykkedes det politiet at få den 24-årige til at komme ud fra boligen, hvorefter han blev bragt til et sygehus til undersøgelse af en skade, som han havde pådraget sig inden kontakten til politiet udenfor.

Den 24-årige er ikke blevet sigtet for noget og forblev indlagt på sygehuset efter undersøgelserne. Politiet har med baggrund i den 24-åriges adfærd udfærdiget en rapport til de sociale myndigheder, som herefter kan vurdere, hvorvidt den 24-årige kan eller skal tilbydes hjælp til at klare sine personlige forhold, så der ikke opstår utryghed inden for familien.

Utilfreds med politiet – Løve Gl. Landevej, Løve, Høng – Kalundborg

Kl. 19.05 havde en patrulje på Løve Gl. Landevej standset et køretøj med henblik på rutinemæssig kontrol af dette og føreren.

Under kontrollen af det standsede køretøj kom en anden bilist forbi og ytrede sin utilfredshed med politiet ved at råbe efter og kalde politipersonalet for “Idioter!” og “Kvaj!”

Politiet afsluttede kontrollen af det første køretøj og kørte efter denne bilist, som blev forsøgt standset ved brug af udrykningssignaler. Først efter 4-500 meter standsede bilisten, som blev identificeret som en 68-årig mand fra Høng.

Med baggrund i hans ytringer, som blev overhørt af andre borgere, samt den manglede standsning trods politiets anvisning herom medførte to sigtelser til den 68-årige for overtrædelse af hhv. ordensbekendtgørelsen og færdselsloven. Han vil senere høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Indbrud i perioden

Elise Sørensens Vej, Kalundborg

Lykkestien, Kalundborg (forsøg)

Osvejen, Bjerge Sydstrand, Gørlev Sj.

Foto: ABW