Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2023/01/12 til 2023/01/25.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Bekymring for barns ve og vel blev bestyrket – Kalundborg

Onsdag morgen rykkede en patrulje fra forebyggelsesafdelingen ud til en adresse i Kalundborg by med baggrund i en bekymring for et barns ve og vel i en familie, der måske var brugere af narkotika. Narkohunde var derfor taget med til adressen, såfremt der måtte være grundlag for at bruge dem.

Politiet fik på adressen kontakt til barnets 29-årige mor, der havde sendt barnet i skole. Politiet fik dog en mistanke om, at der måske kunne være narkotika på adressen, hvorfor bopælen blev undersøgt nærmere.

På adressen fandt politiet ca. 18 gram kokain i forseglede poser og ca. fem gram skunk samt en sovende, 30-årig mand fra Kalundborg, der opholdt sig på stedet. Han erkendte at være ansvarlig for kokainen, mens kvinden påtog sig ansvaret for den fundne skunk.

De ulovlige effekter blev beslaglagt i forbindelse med sigtelser for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Da kokainens indpakning kunne tyde på mulig handel med stoffer, blev den 30-åriges bopæl også ransaget, men uden fund af yderligere stoffer.

Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet og måske også fra de sociale myndigheder, idet politiet ud fra disse omstændigheder både hos kvinden, men også ud fra de faktiske forhold på mandens bopæl fik en bekymring for forholdene på begge bopæle. Derfor udfærdigede politiet også rapporter til underretning af de sociale myndigheder, så kommunen kan afgøre, hvorvidt de to sigtede skal tilbydes sociale hjælpeforanstaltninger.

Færdselsuheld – Høng Landevej, Løve, Høng – Kalundborg

Kl. 16.41 rykkede redningsberedskabet og politiet ud til en ulykke på Høng Landevej, idet en jernbanebro var blevet påkørt af en lastbil.

Det viste sig, at det pågældende sættevogntog var standset lidt syd for jernbanebroen, da den 50-årige mandlige lastbilchauffør ikke umiddelbart kunne køre længere på grund af flere ødelagte dæk.

Togdriften på jernbanebroen blev midlertidigt indstillet, mens sagkyndige undersøgte jernbanebroen nærmere. Broen havde fået tydelige skader, og to armeringsjerndragere var blevet revet over som følge af påkørslen, ligesom betonstykker lå kørebanen.

Trafikken ad Høng Landevej blev også indstillet, mens politiet med både en bilinspektør og sagkyndige fra Tungvognscenter Øst foretog undersøgelser af uheldsstedet, sættevognstoget og godset på den. Undersøgelserne af off-shore-godset vil foregå i nogen tid endnu for at få klarlagt, om godsets dimensioner på sættevognen kan have forandret sig under kørslen, således at passage under jernbanen reelt ikke var muligt.

Lastbilen kørte ad Høng Landevej mod syd, da påkørslen af jernbanebroen skete, og to fastsurringskæder ved godset sprang. Det 30 tons tunge gods forblev på sættevognen, der med fladtrykte dæk fortsatte ind under broen, indtil vogntoget måtte standse lidt syd herfor. Ingen modkørende trafikanter passerede broen på uheldstidspunktet, hvorfor ingen andre har været i konkret fare.

Togdriften blev genoptaget senere på aftenen, da sagkyndige havde vurderet, at der ikke ville være fare ved fortsat togdrift over den påkørte bro.

Afspærringen af Høng Landevej medførte kødannelse på begge sider af afspærringen, hvilket kan have været medvirkende årsag til endnu et færdselsuheld på vejen, men nord for den påkørte bro.

Kl. 18.32 fik politiet nemlig via alarmcentralen melding om et sammenstød, hvor fem køretøjer var involveret, og at ambulancepersonale var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 25-årig mand fra Gørlev Sj. som fører af en varebil var kørt i en varebil ad Høng Landevej mod syd, da han for sent opdagede, at de forankørende var standset som følge af kø på grund af det tidligere færdselsuheld.

Den 25-årige kørte derfor ind i en personbil med en 18-årig mand fra Gørlev Sj. bag rattet. Hans bil blev skubbet frem i en tredje bilist, hvis bil blev skubbet frem og ramte en fjerde, der ramte bagenden af en femte bilist.

Både den 18-årige og den 25-årige blev i ambulancer bragt til et sygehus, hvor de begge blev indlagt til observation for eventuel personskader, herunder eventuelle knoglebrud.

Det lokale redningsberedskab sørgede for opsamling af udstrømmende væsker fra de involverede køretøjer, og oprydningen samt politiets arbejde var færdigt kl. ca. 21.30.

 

Færdselsuheld – Tranevej, Høng – Kalundborg

Kl. 08.47 havde en 34-årig kvinde fra Gørlev Sj. mistet kontrollen over den personbil, som hun førte ad Tranevej mod vest i Høng.

Formentlig på grund af glat føre påkørte hun først en hæk, inden hun ramte en lygtepæl i en privat indkørsel, hvor hun til sidst ramte en parkeret bil.

Den 34-årige blev bragt til skadestuen til kontrol, men var sluppet uden behandlingskrævende skader som følge af uheldet, som politiet registrerede omstændighederne ved.

Grundlovsforhør – Besiddelse af narkotika – Kalundborg

Torsdag eftermiddag henvendte politiet sig med narkohunde på en adresse i den sydlige del af Kalundborg kommune, hvor en 39-årig mand boede. Årsagen var en mistanke om, at den 39-årige kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer på sin bopæl.

Ved ransagningen af hans bopæl fandt politiet spor efter heroin samt en del remedier, der kunne tyde på, at den 39-årige kunne være i besiddelse af narkotika. Politiet fandt dog ikke narkotika på bopælen, hvorfor en nedgravningshund blev rekvireret til at undersøge udendørsarealer ved den 39-åriges bopæl. Herved fandt politiet ingen ulovlige stoffer nedgravet.

Den 39-årige selv var ikke til stede på den undersøgte adresse, hvorfor efterforskningen med baggrund i mistanken mod ham fortsatte og efterfølgende gav anledning til at undersøge en adresse i Svebølle nærmere.

I Svebølle traf politiet den 39-årige, der efterfølgende overværede en undersøgelse af den adresse, hvor han opholdt sig. Ved undersøgelsen af adressen og arealerne heromkring fandt nedgravningspolitihunden et interessant sted, hvor politiet senere kunne grave 271 gram brun heroin op.

Den 39-årige blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om besiddelse af narkotika med henblik på videredistribution til andre. Efter afhøring til sagen forblev han i politiets varetægt, idet han fredag kl. 12.30 vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med henblik på varetægtsfængsling.

Kontaktsøgende og truende mand havde hash på sig – Banegårdspladsen, Kalundborg

Kl. 17.08 måtte politipersonale på politistationen i Kalundborg afbryde sagsbehandlingen i andre sager for at tage sig af en mand, der insisterede på at få kontakt til politiet ved at råbe og banke på vinduerne ind til politistationen.

Kort efter fik politiet kontakt til en 39-årig mand fra Polen, men med ophold i Danmark, som ønskede at blive anholdt, da han frøs. Da politiet havde vejledt ham om at ringe efter nogen, tog han både en mobiltelefon og en pose med en lille klump hash frem.

Besiddelse af hashklumpen medførte en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og en efterfølgende visitation for at afklare, hvorvidt han var i besiddelse af andre ulovlige effekter eller mere narkotika.

I den forbindelse blev manden meget ophidset og truede med at skyde politiet, som dog ikke fandt ham i besiddelse af noget skydevåben hverken i hans tøj eller i en medbragt taske.

Da manden ikke kunne falde til ro, blev han sigtet for trusler mod politiet og efterfølgende frihedsberøvet, idet han ikke skønnedes i stand til at kunne tage vare på sig selv, fordi han tilsyneladende var påvirket af noget.

Efter et lægetilsyn blev den 39-årige anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde, men løsladt sidst på aftenen. Han kan dog forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne, efter at hashklumpen var blevet kontrolvejet til 0,1 gram.

Mand anholdt og sigtet for tyveri af bukser – Kordilgade, Kalundborg

En 34-årig mand fra Kalundborg blev torsdag ved middagstid anholdt på en adresse i Kalundborg hos en bekendt, hvor han skjulte sig som mistænkt i en sag om tyveri af 44 par bukser fra fortovsudstillingen ved en herretøjsbutik i Kordilgade onsdag eftermiddag.

Den mandlige tyv var ud fra overvågning og vidneudsagn hurtigt blevet identificeret kort efter tyveriet onsdag. Politiets øjeblikkelige eftersøgning havde ikke givet noget resultat i løbet af onsdagen, hvorfor flere betjente fra politiet i Kalundborg torsdag morgen havde fortsat eftersøgningen, indtil han blev fundet og anholdt ved middagstid.

Den 34-årige blev afhørt til sagen, og politiet fandt kun et enkelt par af de stjålne bukser i den anholdtes besiddelse.

Politiet og anklagemyndigheden vurderede de fremkomne oplysninger i sagen og resultatet af afhøringen, hvorefter det blev besluttet, at den 34-årige skulle løslades uden fremstilling i et grundlovsforhør. Han vil dog senere blive stillet til regnskab for butikstyveriet.

Mange bukser stjålet fra fortovsudstilling – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 13.26 anmeldte personalet fra en herretøjsbutik i Kordilgade, at der var blevet stjålet mange herrebukser fra et bord i fortovsudstillingen. Et kvindeligt vidne havde under ophold på cafe på den modsatte side af gaden set, at en mand havde stjålet de mange bukser, hvorefter vidnet havde underrettet butikspersonalet.

Politiet optog rapport om tyveriet af i alt 44 par bukser til en samlet værdi af knap 19.000 kr. og kunne hurtigt i forbindelse med efterforskningen identificere en mistænkt mand i 30-erne fra Kalundborg for at stå bag tyveriet.

Den mistænkte blev eftersøgt flere steder i Kalundborg-området, men uden at blive fundet, så politiet fortsætter eftersøgningen af ham med henblik på afhøring til sagen samt et forsøg på at finde frem til de stjålne bukser.

Mulig tyv på spil igen – Nytorv, Kalundborg

Kl. 17.02 anmeldte personalet fra en herretøjsbutik på Nytorv, at en mand iført en blå jakke kl. ca. 16.45 formentlig havde stjålet varer fra butikkens fortovsudstilling.

Personalet havde efterfølgende talt med manden, der blev samlet op af en bilist, som afventede i nærheden.

Politiet skal nu i samarbejde med butikspersonalet have klarlagt, hvorvidt manden rent faktisk fik stjålet noget. Efterforskningen vil bl.a. omfatte gennemsyn af eventuel videoovervågning for at få manden identificeret med sikkerhed og også for at få afklaret, om den mistænkte fik stjålet noget fra fortovsudstillingen.

Narkokørsel – Volden, Kalundborg

Kl. 23.21 ønskede en patrulje at kontrollere en personbil, som havde en lygtefejl, da den blev ført ad Volden i østlig retning i Kalundborg.

Bag rattet sad en 19-årig mand fra Kalundborg, som blev skønnet påvirket af narkotika under kørslen, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel.

Den 19-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel uden førerret / knivloven – Slagelsevej, Høng – Kalundborg

Kl. 11.55 blev en 25-årig mand fra Slagelse standset som fører af en personbil til rutinemæssig kontrol, da han kom kørende ad Slagelsevej i sydlig retning.

Føreren havde ikke erhvervet sig kørekort til bil og blev indledningsvist sigtet for kørsel uden førerret. Den efterfølgende narkometertest gav udslag for påvirkning af hash og kokain, hvorfor han yderligere blev sigtet for narkokørsel.

I forbindelse med anholdelsen med henblik på udtagelse af en blodprøve fandt politiet ham i besiddelse af en pølsemandspose, der indeholdt 0,8 gram kokain. Ved undersøgelse af bilen fandt politiet en foldekniv med et 10 cm langt knivsblad, så den 25-årige blev tillige sigtet for overtrædelse af både lov om euforiserende stoffer og knivloven i forbindelse med beslaglæggelse af de ulovlige effekter.

Den 25-årige blev løsladt efter udtagelsen af blodprøven på et sygehus. Efterfølgende blev en 27-årig kvinde fra Slagelse som bilejer sigtet for at have overladt føringen af personbilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.

Spiritus-/narkokørsel – Snæbumgårdsvej, Høng – Kalundborg

Kl. 17.32 blev en 46-årig mand fra Høng anholdt og sigtet for spirituskørsel i en varebil, da en alkometertest gav udslag for påvirkning over det tilladte og i øvrigt skønnedes påvirket af euforiserende stoffer.

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.

Spirituskørsel – Helsingevej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 16.55 blev en 51-årig mand fra Gørlev Sj. sigtet for spirituskørsel, da han blev standset som fører af en varebil ad Helsingevej i Gørlev Sj., og efter at alkometertesten havde givet udslag over det tilladte.

Den 51-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Spirituskørsel – Slagelsevej, Kalundborg

Kl. 00.34 anholdt og sigtede politiet en 32-årig kvinde fra Jerslev Sj. for spirituskørsel i en personbil, som hun førte ad Slagelsevej i nordvestlig retning.

Hun blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så hun kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Tricktyveri afværget af opmærksom borger – Nørre Alle, Kalundborg

Kl. 12.47 anmeldte en 57-årig kvinde fra Kalundborg, at to mænd formentlig havde forsøgt at stjæle fra hende ved at aflede hendes opmærksomhed, men hun havde opdaget en fremmed mand rode i bilen, da hun blev forsøgt afledt af en anden.

Hun oplyste, at hun efter afsluttet indkøb, hvor hun havde anvendt et betalingskort, havde anbragt sin taske og sine varer i bagagerummet på sin bil. Pludselig var hun blevet kontaktet af en fremmed mand med en tom indkøbsvogn og en notesblok i hånden. Manden havde spurgt om vej til et hospital, hvis adresse den 57-årige skulle skrive ned.

Den 57-årige bemærkede, at den fremmede mand samtidig kiggede efter noget bag hende, hvilket viste sig at være endnu en fremmed mand, der havde fat i et indkøbsnet, som han skyndsomt lagde fra sig. Den 57-årige blev forsøgt afledt med yderligere spørgsmål, men hun stillede sig foran bagagerummet, så ingen af de to mænd kunne få fat i hendes pung og betalingskort mv.

De to mænd forlod nu området uden at have taget noget fra anmelderens bil. Hun var dog overbevist om, at de to mænd havde haft til hensigt at stjæle hendes betalingskort, såfremt de måtte have afluret hendes PIN-kode i supermarkedet.

Politiet forsøger nu at få identificeret de to mistænkte mænd og vil i samme anledning erindre om vigtigheden i at skjule PIN-koden, når et betalingskort anvendes. Skjul indtastning af PIN-koden med den frie hånd, eller stå tæt på betalingsterminalen, så ingen kan kigge over skulderen under indtastningen af PIN-koden.

Indbrud i perioden

Klosterparkvej, Kalundborg

Nybyvej, Kalundborg

Foto: ABW