Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2022/09/14 til 2022/09/27.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Anmeldelse om lastbil med mistænkeligt indhold – Hallas Alle, Kalundborg

Kl. 09.45 fik politiet via alarm 112 melding om, at en udenlandsk lastbil var ankommet til virksomheden Novo Nordisk med varer til virksomheden. Blandt varer kunne der ifølge anmeldelsen befinde sig noget, som kunne være farligt for mennesker i nærheden.

Den anmeldelse medførte en stor udrykning fra både politiet, ambulancer og redningspersonale i øvrigt, ligesom virksomheden iværksatte egen sikkerhedsprocedure, således at personalet blev evakueret.

Hovvejen forbi virksomheden blev afspærret, mens politiet med tilkaldte sprængstofhunde og med assistance fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste undersøgte den pågældende lastbil.

Resultatet af undersøgelserne var, at der ikke blev fundet noget mistænkeligt hverken i eller ved den pågældende lastbil eller hos chaufføren, hvorfor virksomhedens evakuerede personale kl. ca. 12.20 kunne vende retur til arbejdspladsen. Herefter blev myndighedernes indsats afsluttet i området, og Hovvejen var igen farbar fra kl. ca. 12.35.
I mellemtiden var anmelderen – en 37-årig mand med udenlandsk oprindelse – blevet afhørt grundigt omkring sin mistanke mod den pågældende lastbil som baggrund for den foretagne anmeldelse.

Politiet vurderede herefter, at der ikke var grundlag for at sigte den 37-årige for falsk anmeldelse, men at der tilsyneladende var sket en slags sproglig misforståelse mellem de involverede parter på grund af anmelderens udenlandske oprindelse.
Politiet og de involverede parter vil nu efterfølgende evaluere forløbet, hvor ingen personer kom til skade.

Bedrageri – Kalundborg

Kl. 04.47 fik politiet en henvendelse fra en 78-årig kvinde fra Kalundborg, som i løbet af natten indtil anmeldelsestidspunktet havde tænkt meget over, om hun var blevet snydt af nogle personer, der i forbindelse med telefonopkald havde udgivet sig for at være andre end dem, de reelt var.

Politiet fik ved en beroligende samtale med den 78-årige klarlagt, at hun torsdag aften var blevet ringet op af en fremmed mand, der udgav sig for at være en medarbejder i en bank. Manden påstod, at den 78-årige havde oprettet et forbrugslån, hvilket den 78-årige benægtede. Den falske bankmedarbejder ville derfor omstille opkaldet til politiet, så sagen kunne blive anmeldt.

Under en samtale med en mand, der havde præsenteret sig som politimand, blev den 78-årige vejledt om straks at overføre penge til en anden konto. Derfor skulle den falske politimand have oplyst koder til netbank og MitID osv. for at kunne hjælpe hende.
Den 78-årige var sluttelig blevet fuppet til at overføre et sekscifret beløb til anviste bankkonti, inden samtalen blev afsluttet og efterfølgende tvivl om rigtigheden af telefonopkaldene opstod hos den 78-årige.

Politiet oprettede en anmeldelse om bedrageri og vejledte den 78-årige om øjeblikkeligt at kontakte sit pengeinstitut i et forsøg på at få standset overførslerne til de fremmede bankkonti. Hvorvidt det lykkedes, afventer politiet nu oplysninger fra den 78-årige om.

Politiet efterforsker nu denne sag i lighed med mange andre lignende anmeldelser om bedrageri, hvor personer kontakter især ældre borgere og udgiver sig for at være f.eks. bankansatte eller repræsentanter for f.eks. politiet.
Under et eller andet påskud af økonomisk karakter fuppes de forurettede til enten at oplyse personlige oplysninger, som misbruges, eller til at foretage banktransaktioner, som de under normale omstændigheder ikke ville have foretaget.
De gode råd fra politiet er fortsat, at man aldrig skal give personlige og fortrolige oplysninger til personer, som man ikke kender i forvejen. Hverken bankansatte eller politiet vil bede om sådanne oplysninger fra en borger.

Bedrageri begået af falsk bank-/politipersonale – Kalundborg

Kl. 13.20 henvendte en 61-årig kvinde fra den centrale del af Kalundborg kommune sig til det rigtige politi, efter at hun var blevet klar over, at både en falsk bankmedarbejder og en falsk politimand havde fået hende overtalt til at overføre et sekscifret beløb til nogle anviste bankkonti.

Den 61-årige var onsdag aften kl. ca. 19.00 pludselig blevet ringet op af en kvinde, der præsenterede sig som en bankmedarbejder. Årsagen til den akutte henvendelse var, at nogen var ved at oprette et strakslån i den 61-åriges navn. Det kunne den 61-årige ikke forstå, hvorfor bankmedarbejderen straks stillede samtalen videre til politiet.
Hun fik nu kontakt til en mand, der præsenterede sig som en IT-kriminalbetjent og oplyste et fiktivt politiidentifikationsnummer.

Under samtalen fik den falske politimand overtalt den 61-årige til flere gange at overføre beløb til nogle anviste konti, således at et sekscifret beløb i alt var blevet flyttet fra hendes bankkonti.

Den 61-årige havde onsdag aften ført en ca. fire timer lang telefonsamtale, der blev afsluttet med en oplysning fra svindlerne om, at hun torsdag ville blive ringet op af politiet. Da det ikke skete, begyndte hun at undre sig og fandt ud af, at hun var blevet fuppet af de to personer i telefonsamtalen.

Politiet har nu oprettet en anmeldelse om bedrageri over for den 61-årige i lighed med mange andre tilsvarende sager, hvor især ældre borgere er blevet fuppet og derved har mistet penge. Giv aldrig personlige oplysninger, herunder adgangskoder og kontonumre til personer, der uvarslet ringer i ærinder, som man ikke er bekendt med. Spørg efter navn mv. og ring retur via hovedtelefonnummeret til pågældendes arbejdsplads, således at svindelnumre på den måde kan blive afdækket.

Bilist og motorcyklist i uheld – Tranemosevej, Reerslev, Ruds Vedby – Kalundborg

Kl. 16.06 skete et sammenstød, da en bilist drejede ind til en ejendom, men stødte sammen med en modkørende motorcyklist. Bilisten, en 63-årig mand fra Holbæk, kørte mod nordvest, hvor han i Reerslev skulle svinge ind ved en ejendom. I forbindelse med svingningen kørte bilisten sammen med motorcyklisten, en 52-årig mand fra Brøndby, som kom til skade ved sammenstødet. Motorcyklisten blev hentet med lægehelikopter og bragt til sygehuset med alvorlige skader, men han var ikke i kritisk tilstand. Bilisten blev tilset i ambulance. Vejen blev spærret mens redningsberedskabet arbejdede på stedet. Brandvæsnet stod for at fjerne lækket olie fra vejbanen.

Den 63-årige bilist havde ikke et gyldigt kørekort, da han var frakendt førerretten i en gammel sag om spirituskørsel. Han blev rutinemæssigt testet med alkometeret, men var ikke påvirket. Bilisten blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, og politiet optog rapport i sagen, som skal belyse omstændighederne omkring uheldet.

Brand – Eskebjergvej, Føllenslev- Kalundborg

Kl 06.34 blev der anmeldt en brand i stuehuset på en landejendom. Stuehuset udbrændte, men ilden spredte sig ikke til de øvrige bygninger. Brandvæsnet var færdige på stedet ved otte-tiden, men måtte retur ude på eftermiddagen, da branden blussede op igen. Branden var tilsyneladende opstået i et bryggers, men politiet skal nu undersøge brandårsagen nærmere.

Færdselsuheld – Slotsvænget, Kalundborg

Kl. 22.50 ønskede politiet at tale med to unge, der kørte sammen på en lille knallert ad Slotsvænget i østlig retning. Føreren af knallerten ønskede dog ikke at tale med politiet og påkørte i forsøget på at flygte en parkeret personbil.

Ingen kom til skade, men føreren af knallerten flygtede til fods, mens passageren forblev på stedet. Passageren var en 14-årig pige fra Kalundborg, hvis værger ankom til stedet og blev underrettet om omstændigheder ved færdselsuheldet. Senere fik politiet klarlagt identiteten på føreren, som var en 17-årig ung mand fra Kalundborg. Han blev efterfølgende opsøgt på sin adresse for at blive afhørt til sagen.

Bilejeren blev underrettet om påkørslen, og politiet fik knallerten transporteret til nærmere undersøgelse for eventuelle konstruktive ændringer.
Politiet har nu optaget rapport om færdselsuheldet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder og eventuelle overtrædelser af færdselslovgivningen.

Grundlovsforhør – Færdselsuheld mv. – kvinde omkommet – Skovvejen, Svebølle – Kalundborg

Kl. 11.38 fik politiet via alarmcentralen melding om et alvorligt færdselsuheld, idet to biler var stødt frontalt sammen på Skovvejen, Svebølle, på en strækning, hvor der er én vognbane i hver retning. Ambulancer, redningspersonale og lægehelikopteren var sendt til uheldsstedet, og vejen var som følge af uheldet og redningsindsatsen spærret for trafik i begge retninger.
På uheldsstedet lå to personbiler med store skader i den ene side af vejen, og i bilerne var der i alt tre personer. I den ene personbil blev en 69-årig mand fra Kalundborg som fører reddet ud og fløjet i lægehelikopteren til Rigshospitalet. I samme bil befandt sig en 60-årig kvinde fra Kalundborg som passager, men redningspersonalet kunne konstatere, at hun var afgået ved døden som følge af sine alvorlige kvæstelser. Hun blev efterfølgende bragt til skadestuen i Holbæk, idet hun skal undersøges nærmere for at få fastlagt den konkrete dødsårsag. Redningspersonalet fandt i personbilen også en hund, der var afgået ved døden.

I den anden personbil blev en 18-årig mand fra Jylland reddet ud og med politieskorte bragt til Rigshospitalet til undersøgelse og behandling for sine skader, der viste sig ikke at være så alvorlige. En bilinspektør blev tilkaldt til at foretage undersøgelse af de implicerede køretøjer og uheldsstedet.

Under efterforskning af årsagen til ulykken kunne politiet vedr. parternes køretøjer konstatere, at den personbil, som den 18-årige havde været fører af, var meldt stjålet fra Hvidovre i starten af september. Den 18-årige blev således under indlæggelsen anholdt og sigtet for kørsel i den stjålne bil.

Efterforskningen i anledning af den stjålne bil blev sammenholdt med vidneforklaringer om, at den muligt var set sammen med en anden bil under kørslen i vestlig retning på Skovvejen. I den forbindelse fik politiet identificeret endnu en personbil, som viste også at være meldt stjålet fra Hvidovre i løbet af natten mellem lørdag og søndag. Denne stjålne bil var ikke impliceret i selve uheldet og var ikke i området under redningsindsatsen.

Rednings- og oprydningsopgaven blev afsluttet kl. ca. 15.00, hvor Skovvejen igen blev åbnet for trafik i begge retninger.

Den foreløbige konklusion på undersøgelserne i anledning af uheldet var, at den 69-årige som fører af sin personbil kørte ad Skovvejen mod øst, da en modkørende personbil ført af den 18-årige tilsyneladende kom over i den 69-åriges kørebanehalvdel med et frontalt sammenstød til følge. Politiet har rutinemæssigt fået udtaget blodprøver af de to førere for at få klarlagt, om de måtte være påvirkede af enten alkohol eller narkotika under kørslen. Den 18-årige havde ikke erhvervet sig et kørekort inden kørslen i den stjålne bil.

Søndag eftermiddag lykkedes det politiet at finde den anden stjålne bil i Køge Bugt-området, hvor politiet traf den kørende med en 17-årig fra Sydvestsjælland bag rattet. Han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for kørsel i den stjålne bil uden førerret og fik efterfølgende udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for eventuel påvirkning af narkotika under kørslen.

Den 17-årige forblev i politiets varetægt efter afhøring i anledning af sigtelserne, idet hans færden og kørsel ad bl.a. Skovvejen forsøges klarlagt, herunder om han kan mistænkes for at have en rolle i forbindelse med færdselsuheldet.

Begge biltyve er fortsat i politiets varetægt, og anklagemyndigheden vil mandag kl. 13.00 fremstille både den 18-årige og den 17-årige i Retten i Holbæk i anledning af sagen, hvor de to anholdte bl.a. vil blive præsenteret for sigtelser om hensynsløs kørsel i de stjålne biler ad Skovvejen, inden ulykken skete. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning under grundlovsforhøret af hensyn til den fortsatte efterforskning for at få klarlagt alle detaljer før og under den voldsomme ulykke.

Indbrud i værksted – Søndervang, Bjerge Strand, Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 07.12 fik politiet en anmeldelse fra en tømrervirksomhed om, at nogen havde begået indbrud på stedet i løbet af natten. En varebil var stjålet fra stedet.

Politiet undersøgte virksomheden og kunne konstatere, at en rude var blevet knust for at skaffe sig adgang til tømrerfirmaets lokaler. Her var flere reservenøgler til virksomhedens køretøjer blevet stjålet, men kun et af køretøjerne – en hvid varebil af mærket Citroen Jumper med nummerpladen BB78961 – var blevet stjålet.

Varebilen er nu blevet efterlyst som stjålet, og politiet afventer nu resultatet af de tekniske undersøgelser på gerningsstedet.

Kanonslag – Hovedgaden, Jerslev, Kalundborg

Kl 00.03 kom der anmeldelse om, at der sprang flere kanonslag i byen. En beboer meddelte, hans postkasse var blevet sprunget i luften. Han havde set en halv snes unge i sort tøj løbe fra stedet. En patrulje runderede i området og fik i den forbindelse øje på fem unge, heraf to fra Kalundborg og fik sikret sig deres generalia. Det skal nu undersøges nærmere, om de kan sættes i forbindelse med hærværkssagen.

Kvinde bedraget af falsk bankdame – Kalundborg

Søndag middag anmeldte en 75-årig kvinde fra den nordvestlige del af Kalundborg kommune, at hun lørdag aften var blevet franarret et sekscifret beløb af en falsk bankdame og en falsk politimand.

En kvinde ringede lørdag kl. 18.45 til den 75-årige og sagde, at hun kom fra Nordea Bank. “Bankdamen” oplyste, at der var ved at blive overført et stort pengebeløb fra den 75-åriges konto, men at banken fik forhindret, at hun mistede penge. Den 75-årige fik af vide, at hun blev stillet om til en”politimand”, som ville hjælpe hende med at sikre hendes penge.

Den falske politimand gav troværdige oplysninger om navn og tjenestenummer, så den 75-årige gik med til at flytte sine penge i depot på en “sikker konto”. Hun overførte det store pengebeløb over flere omgange og blev først senere klar over, at hun var blevet udsat for bedrageri.

Sagen efterforskes nu af politiets NCIK-afdeling – Nationalt Center for IT-Kriminalitet.

Bedragere som udfører denne type svindel er vanvittigt dygtige til at overtale og narre folk. Det vigtigste budskab som politiet ønsker udbredt er, at banker eller politiet ALDRIG ville bede borgerne om at overføre penge, aflevere kreditkort eller oplyse NEM-id/Mit-id oplysninger. Tal med dine pårørende og bekendte om risikoen for at få opkald fra udspekulerede kriminelle og ring til politiet, hvis du modtager opkald – også selvom det ikke lykkes bedragerne at franarre penge. Ring på tlf. 114, hvis du har spørgsmål eller får mistænkelige henvendelser.

Mand sigtet for hærværk – Centervej, Høng – Kalundborg

Kl. 23.10 fik politiet anmeldelse om, at en mand havde sparket til en glasdør i Høng Centeret, så døren gik i stykker. En patrulje kørte til centeret, hvor de traf en kraftigt påvirket 44-årig mand fra Kalundborg kommune, som ikke kunne tage vare på sig selv. Han blev taget med til afrusning i detentionen, da han ikke var egnet til at færdes på gaden. Den 44-årige blev sigtet for hærværk på døren og kan forvente et erstatningskrav i sagen.

Mand tog hobykniv med på værtshus – Centervej, Høng – Kalundborg

Kl. 16.05 foretog en patrulje et tilsyn på en pub i Høng Centeret, hvor de traf en spirituspåvirket mand i håndværkstøj, som havde en hobbykniv i lommen. Man skal have et anerkendelsesværdigt formål for at gå med kniv i det offentlige rum, hvilket manden ikke havde, da han ikke længere var på arbejde. Den 60-årig lokale mand blev sigtet for at overtræde knivloven, og hobbykniven blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 60-årige blev desuden meddelt et forbud efter restaurationsloven om ikke at indfinde sig på pubben de næste to år. Han kan forvente en bøde i sagen.

Narkobilist med narko på sig – Lupinvej, Kalundborg

Kl. 00.15 blev en 37-årig mand fra Kalundborg anholdt og sigtet for narkokørsel i en personbil, fordi politiet mistænkte ham for at være påvirket heraf. Ved visitationen fandt politiet ham i besiddelse af 0,9 gram kokain, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 37-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, og han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel – Gørlev Landevej, Gørlev – Kalundborg

Kl. 18.29 blev en 35-årig kvinde fra Kalundborg sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Gørlev Landevej mod syd. Hun blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve, der nu skal undersøges for euforiserende stoffer.

Tyveri af træpiller – Kalundborgvej, Kalundborg

Kl. 13.04 anmeldte en borger, at han havde fået stjålet en palle træpiller, han lige havde fået leveret. Pallen med træpiller stod i hans garage, men var blevet fjernet i tidsrummet mellem mandag aften til tirsdag middag, hvor husejeren opdagede at træpiller var væk.

Det er anden gang inden for en uge, at der bliver stjålet træpiller i politikredsen. I fredags blev der stjålet 3-4 tons træpiller fra en tank på en ejendom i Strøby.

Vidner som har bemærket et større køretøj, som kan have kørt træpiller væk fra ejendommen på Kalundborgvej nær Ærtebjerg mandag aften/natten til tirsdag bedes kontakte politiet med oplysninger i sagen. Ring til politiet på tlf. 114.

Indbrud i perioden

Engvej, Kalundborg (forsøg)
Moselund, Kaldred, Eskebjerg
Nytorv, Kalundborg

Foto: ABW