Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2022/06/30 til 2022/07/12.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Unge kvinder befølt ved stranden – Havnevej, Havnsø, Føllenslev – Kalundborg

Kl. 17.40 anmeldte pårørende til en mindreårig pige, at nogle andre gik rundt og filmede piger på stranden.
En patrulje kørte til stranden ved Havnsø Havn, hvor politiet ikke fandt grundlag for at mistænke nogen for ulovlige optagelser eller at have delt noget krænkende.

Politiet fik derimod kontakt til hele tre unge kvinder på 15, 18 og 18 år fra lokalområdet. De kunne alle samstemmende oplyse, at en ung mand uden deres samtykke havde befølt dem på kroppen ved havnebadet, så deres blufærdighed var blevet krænket.
De forulempede kvinder udpegede alle en ung mand, som fik identificeret som en 15-årig dreng fra Nordjylland. Med baggrund i de unge kvinders forklaringer blev han sigtet for tre overtrædelser af straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelse. Han kan derfor forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Stemningen på havnen blev efterhånden noget ophedet med baggrund i både den indledende anmeldelse om nogens filmeri på stranden sammenholdt med sagerne mod den 15-årige. Politiet så sig derfor nødsaget til at eskortere den 15-årige og de øvrige personer, som han var i selskab med, væk fra havneområdet for at undgå overgreb eller overfald mod ham eller hans selskab.
Det lykkedes at få dem væk, hvorefter politiet omkring kl. ca. 20.00 kunne forlade området, hvor roen igen var blevet genoprettet.

Spirituskørsel – Havnsøvej, Føllenslev – Kalundborg

Kl. 20.02 anholdt og sigtede politiet en 38-årig mand fra Føllenslev for at køre rundt på en lille 30-knallert i spirituspåvirket tilstand. Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og blev efterfølgende løsladt, så han kan nu afvente resultatet i en analyseerklæring, før han hører nærmere fra politiet.

Fuld mand taget med i detentionen – Dybekær, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 00.03 kørte en patrulje til Gørlev, hvor en spirituspåvirket mand havde råbt højt og slået på ting. En 24-årig lokal mand blev anholdt og taget med i detentionen til afrusning. Den 24-årige kunne desuden mistænkes for at have slået en postkasse i stykker, så politiet kontakter nu ejeren af postkassen, for at afklare om de har et erstatningskrav. Han blev løsladt næste morgen, da de værste promiller havde forladt kroppen. Den 24-årige vil høre mere i sagen om postkassen, hvis ejeren ønsker at anmelde hærværk.

Slingrende spritbilist stoppet af handlekraftig bilist – Gørlev Sj- Kalundborg

Kl. 12.38 fik politiet anmeldelse om, at en borger havde stoppet en spiritusbilist, som havde kørt slingrende og været til fare i trafikken på Gørlev Landevej mod syd i Gørlev, Kalundborg.

Den mandlige bilist, som havde set en varebil komme slingrende ved rundkørslen ved Kalundborgvej, hvor varebilen kørte over i de modkørendes vejbane. Han satte efter varebilen og kørte sin bil ind foran varebilen for at standse den farlige kørsel.

Varebilen kørte ind i den mandlige bilists bil under standsningen, men ingen personer kom noget til. Bag rattet sad en tydeligt spirituspåvirket 54-årig kvinde fra Kalundborg. En patrulje kom hurtigt frem til stedet, hvor kvinden blev bedt om at blæse i alkometeret, som viste en promille væsentlig over 2,0 promille. Hun blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter hun blev løsladt.

Promillens størrelse gør, at sagen er behandles som vanvidskørsel. Det betyder, at bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation og at kvinden kørekort blev inddraget på stedet. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 54-årige høre mere fra politiet i sin sag. Om bilen kan endeligt konfiskeres afgøres af retten, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel – Vestre Havneplads, Kalundborg

Kl. 16.30 standsede politiet en personbil, som blev ført ad Skibbrogade til Vestre Havneplads. Bag rattet sad en 20-årig mand fra Kalundborg, som blev mistænkt for at være påvirket af narkotika under kørslen.
Han blev sigtet for narkokørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Mistanke om spirituskørsel – Nørre Alle, Kalundborg

Kl 10.02 fik politiet anmeldelse om, at personalet på en ambulance havde standset en personbil ført af en mand fra Kalundborg. Manden havde forinden været inde på en tankstation og havde tydeligt balanceproblemer. Da han kørte fra stedet, kørte han så usikkert, at han kørt op over fortovet. En patrulje blev sendt til stedet, og de kunne konstatere, at manden ikke var påvirket, men at han led af sukkersyge og havde glemt at tage sin insulin. Manden blev derfor kørt hjem af patruljen.

Spirituskørsel uden kørekort – Flinterupvej, Store-Fuglede, Kalundborg

Kl. 20.18 sigtede og anholdt en patrulje en spiritusbilist, der kørte ad Flinterupvej i Store Fuglede mod sydøst. Bilisten, en 62-årig mand fra Kalundborg, havde en promille over det tilladte, så han blev taget med til en blodprøve og blev herefter løsladt. Den 62-årige havde desuden ikke noget gyldigt kørekort, da han ikke havde været oppe til en kontrollerende køreprøve efter en tidligere frakendelse. Så han fik også en sigtelse for kørsel uden førerret. Når svaret på blodprøven kommer vil den 62-årige få besked om sagens videre gang.

Alt var i orden – Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

Kl. 11.30 bemærkede en narkohundepatrulje en forsamling på fem lokale mænd i alderen 47-59 år stå ved et nedlagt supermarked.
Da politiet tidligere har konstateret nogle personer på stedet i besiddelse af euforiserende stoffer, foretog politiet en kontrol af de tilstedeværende. Ingen af dem havde nogen som helst ulovlige effekter eller genstande på sig, så politiet fandt ikke grundlag for at foretage yderligere over for dem.

Snydt af falsk bank- og politipersonale – Kalundborg

Kl. 10.29 henvendte en 69-årig kvinde fra Kalundborg sig på politistationen i Kalundborg for at anmelde, at hun dagen før var blevet fuppet indledningsvist af en falsk bankmedarbejder og senere af en falsk politimand.
Hun var tirsdag eftermiddag kl. ca. 14.00 blevet ringet af en fremmed kvinde, der præsenterede sig som en medarbejder fra Nordea. Årsagen til opringningen var en mistanke om, at nogen var ved at svindle med pengene på den 69-åriges bankkonti, så svindlen skulle snarest muligt anmeldes til politiet. Den falske bankkvinde kunne straks stille om til politiet, så den 69-årige sekunder senere indledte en samtale med en mand, der præsenterede sig som en politimand. Han fik overbevist den 69-årige om, at hun kunne redde sine penge ved uden tøven at overføre dem til konti, som han anviste i telefonen. Den 69-årige fulgte den falske politimands vejledninger og overførte pengene, idet den falske politimand hele tiden oplyste, at overførslerne skulle ske meget hurtigt.

Senere på eftermiddagen fik den 69-årige talt både med en bekendt og et familiemedlem om forsøget på svindleri på hendes bankkonti, hvorefter en opringning til banken afslørede, at svindlen først var sket i forbindelse med den falske politimands vejledning til den 69-årige. Et samlet beløb på 271.000 kr. var blevet overført til fremmede bankkonti, hvilket den 69-åriges bank ville forsøge at få stoppet – om muligt.

Den foreløbige efterforskning i sagen viste, at det mobiltelefonnummer, som der blev ringet fra, var et taletidskort uden abonnentoplysninger. Efterforskningen fortsætter nu i sagen ud fra oplysningerne om pengetransaktionerne.

Politiet vil igen erindre om vigtigheden i at passe meget godt på personlige og fortrolige oplysninger, som man ikke bør videregive til personer, hvis identitet ikke umiddelbart genkendes. I tilfælde af tvivl om et telefonopkalds ægthed er politiets opfordring, at man ringe retur til bankens eller politiets hovedtelefonnummer for at blive stillet om til den navngivne medarbejder, som har ringet. Når et bedragerisk forhold erkendes, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte sit pengeinstitut for – om muligt – at få stoppet eventuelle pengeoverførsler til fremmede bankkonti.

Færdselsuheld – Slagelse Landevej, Kalundborg

Kl. 07.05 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, hvori en knallert og en cyklist var impliceret.
Det viste sig, at en 18-årig mand fra Slagelse var kørt på knallert på cykelstien i nordlig retning ad Slagelse Landevej. Foran ham kørte en 30-årig kvinde fra Kalundborg på cykel i samme retning.

I forbindelse med knallertens overhaling af cyklisten ramte de to trafikanter hinanden, så knallerten væltede mod venstre, mens cyklist væltede mod højre og ned i grøften.

Cyklisten blev bragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet med diverse knubs. Begge havde anvendt hhv. styrt- og cykelhjelm under kørslen, og politiet undersøger nu de nærmere omstændigheder ved sammenstødet mellem de to trafikanter.

Musikanlæg midlertidigt beslaglagt – Kalundborg

Tirsdag formiddag fik politiet et par henvendelser fra borgere i den centrale del af Kalundborg by, hvor der fra et parcelhus havde lydt høj musik fra et musikanlæg hele natten. Henvendelse til de festende unge mennesker på stedet havde ifølge anmelderne ikke hjulpet særligt meget på lydstyrken fra musikanlægget.
Politiet kontaktede derfor tirsdag morgen beboerne på adressen med en vejledning om gældende regler for musik i områder, hvor naboer kunne føle sig væsentligt generet heraf.

Senere på formiddagen fik politiet igen en anmeldelse om høj musik fra samme adresse, hvorfor en patrulje kørte til stedet. Her traf politiet flere teenagere, som hørte høj musik fra en soundbox.

For at undgå fortsat musik til væsentlig ulempe for de omkringboende beslaglagde politiet midlertidigt soundboxen fra en 17-årig ung mand fra Kalundborg i henhold til reglerne i politiloven om, at genstande, f.eks en soundbox, kan fratages personer for at afværge forstyrrelse af den offentlige orden.
Politiet beholder soundboxen i maksimalt 24 timer, hvorefter ejeren kan afhente den på politistationen i Kalundborg. Ejeren slipper i denne omgang for en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men kan risikere dette, såfremt soundboxen igen bruges til at afspille musik til væsentlig ulempe for omkringboende.

Politikredsen modtog i øvrigt i løbet af det forgangne døgn 10 anmeldelser om musik til ulempe – fordelt ud over hele politikredsen.

Vold – Bredgade, Kalundborg

Kl. 02.57 anmeldte en 17-årig ung mand fra Kalundborg, at han var blevet slået i hovedet og skubbet af en ukendt mand, som han tilfældigt havde mødt.
Politiet kørte til stedet og fik klarlagt, at den 17-årige på vej hjem fra en fest tilfældigt ved vareindleveringen til en materialistforretning i Bredgade havde mødt tre mænd.

Der var opstået en uoverensstemmelse, således at den 17-årige til sidst var blevet slået i ansigtet, hvorved han pådrog sig rødmen og lettere hævelse.
Politiet har nu optaget en rapport om vold i et forsøg på at identificere en 20-25 årig mand, 180-185 cm høj og med lyst, mellemlangt hår som den, der slog den 17-årige. Den mistænkte var i selskab med en anden 18-25-årig mand samt en tredje mand, der ikke er beskrevet nærmere.

Personer, der måtte have bemærket de tre mænd ved vareindleveringen natten til søndag, bedes henvende sig til politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

 

Indbrud i perioden

Elmegade, Kalundborg
Banegårdspladsen, Kalundborg
Kordilgade, Kalundborg
Chr. d. 2. Vej, Kalundborg
Klosterparkvej, Kalundborg

Foto: ABW