Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/09/09 til 2021/09/21.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Algade, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 12.30 anmeldte en opmærksom mand, at han netop var kørt forbi en forulykket personbil på en grusvej ind til sukkerfabrikkens område. En patrulje kunne efterfølgende konstatere, at en efterlyst personbil var efterladt på stedet med punkterede dæk og efter påkørsel af et mindre vejtræ. Bilen var meldt stjålet fra Munkevangen i Kalundborg natten forinden, så politiet underrettede ejeren om findestedet. En ukendt fører af den stjålne bil havde kørt ad en grusvej og under kørslen ramt en høj kantsten inden påkørslen af vejtræet. Politiet undersøgte bilen i håb om at kunne få identificeret personer, der uberettiget har brugt bilen til kørsel i området. Det nøjagtige uheldstidspunkt kendes ikke, hvorfor politiet gerne vil i kontakt med personer, der kan give oplysninger om bilen og dens kørsel i Gørlev-området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Fuld bilist frakendt kørekort fik taget bilen – Ulstrupvej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 17.41 blev en 46-årig mand fra Sønderjylland standset i et rutinetjek, da han kørte i bil ad Ulstrupvej i Gørlev Sj. Bilisten var påvirket af spiritus over det tilladte, så han blev sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Den 46-årige var desuden frakendt sin førerret og det var nu 5. gang inden for 3 år at han blev standset og sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Politiet beslaglagde derfor mandens bil med henblik på konfiskation, som det er muligt ifølge færdselslovens regler. Den 46-årige var ikke tilfreds med politiets indgreb, som nu vil blive vurderet af retten. Først når sagen skal afgøres vil sagen om endelig konfiskation blive behandlet.

Efter at have afgivet en blodprøve blev den 46-årige løsladt, og han kan nu forvente at høre mere fra politiet i sine sager, når resultatet af blodprøven foreligger.

Ulovlig knallert mv. – Algade, Gørlev – Kalundborg

Kl. 19.23 bemærkede en patrulje en knallert med to personer på køre ad Algade mod syd i Gørlev. Ingen af dem anvendte styrthjelm under kørslen. Da patruljen kørte efter og ved brug af udrykningssignaler forsøgte at få knallerten til at standse, øgede føreren hastigheden og flygtede videre ad Roevej til et øde område ved den gamle sukkerfabrik. Her lykkedes det politiet at få standset knallerten og få fat i føreren, mens det lykkedes for den mandlige passager at stikke af til fods væk fra området. Føreren blev identificeret som en 15-årig dreng fra Gørlev, der blev sigtet for kørsel uden styrthjelm, befordring af en passager, undladt at standse trods politiets anvisning herom, kørsel på knallerten uden nummerplade og med uvirksomme lygter, ligesom han ikke tegn ved svingning. Politiet havde også en mistanke om, at knallerten kunne køre hurtigere end tilladt, så knallerten blev indbragt til nærmere undersøgelse for konstruktive ændringer. Den 15-årige og formentlig også en 16-årig ung mand fra Gørlev som ejer af knallerten kan forvente at høre nærmere fra politiet, når knallerten er blevet undersøgt.

Utryghedsskabende mand – Bredgade, Kalundborg

Kl. 09.38 ønskede personalet i medborgerhuset assistance fra politiet til at håndtere en aggressiv og udadreagerende mand på stedet. Politiet fik otte minutter senere kontakt til en 53-årig mand fra Kalundborg, som endte med at blive frihedsberøvet for at få skabt ro på stedet. Manden skønnedes påvirket af et eller andet, og politiet så ikke andre muligheder for at få genskabt trygheden ved medborgerhuset og i byen i øvrigt end ved at frihedsberøve i nogle timer frem til sidst på eftermiddagen, hvor han blev løsladt. Ingen havde lidt overlast ved hans utryghedsskabende adfærd, så den 53-årige blev ikke sigtet for noget.

Lov om euforiserende stoffer – Kalundborg

Kl. 10.26 fik en 22-årig mand fra Kalundborg besøg civilklædt politipersonale, der havde medtaget narkotikahunde, fordi politiet med en retskendelse i hånden ønskede at foretage en ransagning af hans bopæl på grund af en mistanke om besiddelse af euforiserende stoffer.
Ved ransagningen fandt politiet syv mindre plastposer med i alt knap tre gram kokain, en digitalvægt samt et mindre kontantbeløb. Alle effekterne blev beslaglagt som bevis i en sag om handel med euforiserende stoffer, så politiet sigtede den 22-årige for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med efterforskningen og afhøring til sagen.
På den 22-åriges bopæl var også en anden mand til stede, ligesom en tredje, der kom til stedet under politiets arbejde på stedet, men ingen af de to fik sigtelser i anledning af sagen mod den 22-årige. Han blev løsladt efter afhøring, men kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Lov om euforiserende stoffer mv. – Kalundborgvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 23.25 standsede politiet en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af både køretøjet og de fire mænd, der befandt sig i bilen. Bilen var der intet at udsætte på, og de tre af de fire mænd kom også gennem politiets kontrol uden nogen sigtelse.
Den fjerde mand var en 22-årig mand fra Holbæk, som var i besiddelse af godt 42 gram hash, en digitalvægt samt et femcifret kontantbeløb. Da SKAT oplyste til politiet, at den 22-årige skyldte penge til det offentlige, beslaglagde politiet en stor del af de kontanter, som han var i besiddelse af til dækning af en del af hans gæld. Endvidere beslaglagde politiet hashen og digitalvægten i forbindelse med en sigtelse for besiddelse af hashen med henblik på videresalg. Den 22-årige var ikke enig i beslaglæggelsen af både de ulovlige effekter og pengene, så en dommer skal nu kigge nærmere på politiets grundlag herfor. Den 22-årige vil senere høre nærmere fra politiet og anklagemyndigheden, når straffesagen mod ham skal afgøres.

Uorden på cafe mv. – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 23.35 ønskede personalet på en cafe hjælp fra politiet, idet en mandlig gæst lavede uorden og ødelagde inventaret. Politiet fik på stedet kontakt til en spirituspåvirket, 29-årig mand fra Kalundborg. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i anledning af sin adfærd ved cafeen og for på afstand at kaste en sten i retning mod politiet. Den 29-årige blev i øvrigt frihedsberøvet for at få skabt ro i området og efter et lægetilsyn anbragt i detentionen til afrusning, inden han blev løsladt tidligt tirsdag morgen. Han vil senere modtage en bøde i sin E-boks i anledning af sigtelsen.

Narko- og spirituskørsler – Kalundborg

Kl. 16.00 blev en 18-årig mand fra Kalundborg standset rutinemæssigt i en bil på Holbækvej, hvor han kørte i østlig retning. Den 18-årige fører var påvirket af euforiserende stoffer, så han blev anholdt, sigtet og blev taget med til en blodprøveudtagelse. Når resultatet af blodprøven kommer, vil han få besked om, hvilke konsekvenser det evt. får for hans spritnye kørekort.

Kl. 18.28 køre en patrulje på Slagelsevej i mod syd i Høng, hvor en 62-årig mand fra Gørlev Sj. blev standset i en varebil til et rutinetjek. Den 62-årige havde ikke et gyldigt kørekort, da han ikke havde generhvervet sin førerret efter en tidligere frakendelse. Han var desuden påvirket af spiritus over det tilladte, så han blev sigtet for spirituskørsel uden førerret, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse. Begge mænd blev løsladt efter blodprøven var afgivet, og nu venter politiet på resultatet af analysen.

Parkeret bil påkørt – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 21.54 skete et uheld på Holbækvej i Kalundborg, da en 78-årig lokal kvinde kom kørende i bil i østlig retning og grundet uopmærksomhed påkørte en bil, der holdt parkeret i siden af vejen. Den parkerede bil blev ved påkørslen skubbet frem og ramte bilen, der holdt parkeret foran. Den 78-åriges bil endte på taget, og hun pådrog sig overfladiske skader ved uheldet. Ejeren af de påkørte biler ringede 112, og politi, brandvæsen og ambulance kørte til stedet.

Vejen blev spærret, mens beredskabet arbejdede og bilerne fjernet. Kvinden blev tilset i ambulancen, men havde ikke fået nogle alvorlige skader. Politiet registrerede uheldet, og var færdige på uheldsstedet omkring kl. 22.49.

Færdselsuheld – Kløvermarksvej, Holbæk

Kl. 01.17 fik politiet via alarmcentralen melding om et færdselsuheld, idet en motorcyklist havde påkørte en parkeret bil. Ambulancepersonale og politiet fik på uheldsstedet kontakt til en kvæstet, 48-årig mand fra Holbæk, som i en ambulance blev kørt til skadestuen i Køge til undersøgelse og indlæggelse i anledning af sin alvorlige tilskadekomst. Politiet fik udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for eventuel påvirkning af alkohol og/eller euforiserende stoffer. Ingen øvrige trafikanter var involveret i ulykken, der blev undersøgt nærmere af en tilkaldt bilinspektør.

Den foreløbige konklusion efter undersøgelserne på uheldsstedet viste, at den 48-årige som fører af en motorcykel var kørt ad Kløvermarksvej i østlig retning. I en svag venstrekurve påkørte han bagenden af en personbil, der var parkeret med fronten i østlig retning i højre side af vejen i motorcyklistens kørselsretning. Ved sammenstødet fløj motorcyklisten nogle meter hen ad vejen og kom som følge af påkørslen til skade. Motorcyklisten anvendte ikke styrthjelm under kørslen, og politiet har ikke afhørt ham om de nærmere omstændigheder ved uheldet på grund af indlæggelsen på hospitalet. Politiet afventer nu en erklæring fra bilinspektøren samt analyseresultatet af de udtagne blodprøver.

Indbrud i perioden

Gørlev Landevej, Gørlev
Kirkevangen, Gørlev
Strandvej, Høng

Foto: ABW