Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/08/12 til 2021/08/24.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld med stjålet bil – Osvejen, Bjerge Sydstrand, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 21.23 fik politiet en henvendelse fra en sommerhusgæst om, at en bil var forulykket, efter at den med høj fart var kørt ad Osvejen i sydlig retning. Efterfølgende var et par lygter set ude på marken, inden de blev slukket og personer forsvandt i mørket. Politiet kørte til stedet og fandt en personbil holdende på en mark med kvæg. Der var tale om en blind vej, hvor bilen var fortsat gennem et el-hegn og havnet inde på en mark. Herved var bilens bundkar blevet ødelagt. Ingen personer var at finde i området omkring bilen, og kvæg på marken var sluppet uskadt. Politiet kontaktede efterfølgende bilejeren, som oplyste, at bilen i løbet af dagen var blevet stjålet fra Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg. Ejeren af kvæget blev underrettet om sagen, ligesom bilejeren fik besked på at få bilen fjernet snarest muligt ved hjælp af et bugseringskøretøj. Politiet efterforsker nu færdselsuheldet og biltyveriet i et forsøg på at få identificeret personer, der kan stilles til ansvar herfor.

Spiritus og narkokørsel – Kalundborg

Kl. 09.35 blev en 46-årig mand fra Mørkøv anholdt og sigtet for spirituskørsel i en varebil, da han blev standset på Kirkemosevej i Føllenslev. En test med alkometeret viste, at han havde en promille på mere end 0,5, så han blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt.

Kl. 11.01 standsede en patrulje en 22-årig kvinde fra Fårevejle St., som kørte ad Egemarkevej i Føllenslev. Kvinden havde aldrig taget et kørekort, så hun blev sigtet for kørsel uden førerret og rutinemæssigt testet med narkometeret, som gav positivt udslag for kokain. Den 22-årige blev anholdt, sigtet for narkokørsel og fik udtaget en blodprøve. Herefter blev hun løsladt. Bilen havde den 22-årige lånt, så ejeren blev sigtet for at overlade føringen til en person uden kørekort.

De sigtede kan forvente at høre mere fra politiet i deres sager, når resultatet af blodprøverne kommer.

Anmeldelse førte til sigtelse – Kalundborg

Kl. 06.16 fik politiet en anmeldelse fra en 46-årig mand fra Slagelse om, at en yngre kvinde var blevet bortført, trukket ind i en bil og formentlig befandt sig i et kolonihaveområde i Kalundborg by.
Anmeldelsen medførte straks en større politimæssig indsats, hvor flere patruljebiler ledte efter det formodede gerningskøretøj og den bortførte kvinde. Politiets efterforskning kunne i løbet af formiddagen dog ikke bestyrke mistanken i indholdet af den 46-åriges anmeldelse, så politiet har nu sigtet den 46-årige for falsk anmeldelse. Han vil derfor senere høre nærmere fra politiet i anledning af den sigtelse for overtrædelse af straffeloven.

Spiritus- og narkokørsel – Kalundborg

Kl. 16.00 blev en 51-årig mand fra Gørlev Sj. sigtet og anholdt for spirituskørsel i en personbil, da han blev standset rutinemæssigt på Søvejen i Jerslev Sj. En alkometertest viste et for højt resultat, så han blev taget med til politistationen, hvor han fik udtaget en blodprøve og herefter løsladt.

Kl. 18.46 kørte en 28-årig mand fra Kalundborg på Skovvejen i Jyderup i Kalundborg, da han blev stoppet af en patrulje fordi han kørte usikkert. Det viste sig at den 28-årige fører var påvirket af bevidsthedspåvirkende stoffer, så han blev taget med til en blodprøveudtagelse på sygehuset og løsladt.

De to sigtede kan forvente at høre mere fra politiet i deres sager, når resultatet af blodprøveanalyserne kommer.

Maritim kontrol – Kalundborg Fjord

Fredag eftermiddag og aften var Midt- og Vestsjællands Politi på patrulje på Kalundborg fjord i forbindelse med en maritim kontrol af fartøjer til søs. Hos de sejlende kontrollerede politiet brugen af redningsudstyr, om den ansvarlige havde de fornødne certifikater eller var påvirket af spiritus, og om fartøjet var forsikret eller blev ført med for høj hastighed ifølge reglerne til søs. Det sidste var dog ikke tilfældet på fjorden, hvor der var en frisk vind og halvstore bølger. Derfor var der kun få både på vandet, så kun i alt otte fartøjer blev kontrolleret. Alle fartøjer havde orden i tingene, og politiet erfarede, at flere sejlere var bekendt med, at politiet af og til også foretog maritime kontroller.
En planlagt maritim kontrol lørdag blev aflyst, da vejrudsigten lød på kraftigere vind end om fredagen. Politiet havde på den baggrund en forventning om endnu færre fritidsfartøjer på vandet og valgte derfor at aflyse kontrollen.

Narkokørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Elmegade, Kalundborg

Kl. 16.38 anholdt og sigtede politiet en 25-årig mand fra Næstved for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi han i forvejen var frakendt førerretten. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af hash under kørslen, så han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Den 25-årige måtte også give afkald på sin personbil, idet politiet beslaglagde den med henblik på senere konfiskation. Baggrunden herfor var, at den 25-årige gentagne gange var blevet afsløret i at køre bil uden førerret, så betingelserne for beslaglæggelse af køretøjet var opfyldt. Når analyseresultatet fra blodprøven foreligger, kan den 25-årige forvente at få sagen afgjort i et retsmøde, hvor også spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen bliver afgjort.

Spirituskørsler – Kalundborg

Holbækvej, Kalundborg
Kl. 18.18 fik politiet en anmeldelse om en lastbil, som kørte slingrende ad Holbækvej mod vest og bilisten som anmeldte kørslen var meget bekymret for, om det skulle gå galt. En patrulje satte kursen mod Kalundborg havn, hvor lastbilen var nået til. Føreren af lastbilen, en 53-årig mand fra Samsø, var påvirket af alkohol over det tilladte. Han blev derfor anholdt, sigtet for spirituskørsel og taget med til en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Hovedgaden, Høng
Kl. 02.12 blev en 44-årig kvinde fra Svinninge anholdt og sigtet for spirituskørsel i en personbil ad Hovedgaden i Høng. Hun blev standset rutinemæssigt, hvor en test med alkometeret viste, at hun havde en promille over de tilladte 0,5. Den 44-årige blev løsladt efter en blodprøveudtagelse, som politiet nu afventer resultatet af.

Målrettet færdselskontrol – Kalundborg

Færdselspolitiet foretog i tidsrummet kl. ca. 18.30-22.30 en målrettet færdselskontrol af de trafikanter, som færdedes i primært Kalundborg by. Anledningen var afviklingen af arrangementet “Kalundborg Rocker” med den trafikale tilstrømning, som arrangementet kunne give anledning til. Resultatet af kontrolindsatsen blev følgende:
Én sag om spirituskørsel.
To sager om kørsel uden førerret.
En bilejer blev sigtet for at have overladt føringen af et køretøj til en person uden førerret.
To sager om overtrædelse af hastighedsbestemmelserne med mere end 30 %s overskridelse (klip i kørekortet).
En trafikant havde glemt sit kørekort under kørslen.
Alle sigtede kan forvente at høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

Uorden – Nykøbingvej, Snertinge – Kalundborg

Kl. 00.47 fik politiet via alarmcentralen melding om, at op imod 10 personer var i slagsmål med hinanden. Politiet kørte til området med flere patruljer, der kunne konstatere, at der igen var faldet ro på i området. Flere spirituspåvirkede personer blev truffet, og der havde ifølge deres udsagn været noget indbyrdes uoverensstemmelser, som havde medført lidt klammeri mellem nogle personer. De var nu gået fra stedet, så politiet fandt ikke grundlag for at foretage sig yderligere, da der var faldet ro over gemytterne i området.