Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/08/06 til 2021/08/17.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

 

Narkokørsel – Reersøvej, Gørlev Sj.- Kalundborg

Kl. 16.10 blev 22-årig mand fra Slagelse sigtet og anholdt for narkokørsel i en personbil ad Reersøvej i Gørlev Sj, Kalundborg. En narkometertest viste, at han var påvirket af hash, så han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Maritim kontrol – Kalundborg Fjord

Fredag eftermiddag og aften var Midt- og Vestsjællands Politi på patrulje på Kalundborg fjord i forbindelse med en maritim kontrol af fartøjer til søs. Hos de sejlende kontrollerede politiet brugen af redningsudstyr, om den ansvarlige havde de fornødne certifikater eller var påvirket af spiritus, og om fartøjet var forsikret eller blev ført med for høj hastighed ifølge reglerne til søs. Det sidste var dog ikke tilfældet på fjorden, hvor der var en frisk vind og halvstore bølger. Derfor var der kun få både på vandet, så kun i alt otte fartøjer blev kontrolleret. Alle fartøjer havde orden i tingene, og politiet erfarede, at flere sejlere var bekendt med, at politiet af og til også foretog maritime kontroller.
En planlagt maritim kontrol lørdag blev aflyst, da vejrudsigten lød på kraftigere vind end om fredagen. Politiet havde på den baggrund en forventning om endnu færre fritidsfartøjer på vandet og valgte derfor at aflyse kontrollen.

Narkokørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Elmegade, Kalundborg

Kl. 16.38 anholdt og sigtede politiet en 25-årig mand fra Næstved for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi han i forvejen var frakendt førerretten. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af hash under kørslen, så han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Den 25-årige måtte også give afkald på sin personbil, idet politiet beslaglagde den med henblik på senere konfiskation. Baggrunden herfor var, at den 25-årige gentagne gange var blevet afsløret i at køre bil uden førerret, så betingelserne for beslaglæggelse af køretøjet var opfyldt. Når analyseresultatet fra blodprøven foreligger, kan den 25-årige forvente at få sagen afgjort i et retsmøde, hvor også spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen bliver afgjort.

Spirituskørsler – Kalundborg

Holbækvej, Kalundborg
Kl. 18.18 fik politiet en anmeldelse om en lastbil, som kørte slingrende ad Holbækvej mod vest og bilisten som anmeldte kørslen var meget bekymret for, om det skulle gå galt. En patrulje satte kursen mod Kalundborg havn, hvor lastbilen var nået til. Føreren af lastbilen, en 53-årig mand fra Samsø, var påvirket af alkohol over det tilladte. Han blev derfor anholdt, sigtet for spirituskørsel og taget med til en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Hovedgaden, Høng
Kl. 02.12 blev en 44-årig kvinde fra Svinninge anholdt og sigtet for spirituskørsel i en personbil ad Hovedgaden i Høng. Hun blev standset rutinemæssigt, hvor en test med alkometeret viste, at hun havde en promille over de tilladte 0,5. Den 44-årige blev løsladt efter en blodprøveudtagelse, som politiet nu afventer resultatet af.

Målrettet færdselskontrol – Kalundborg

Færdselspolitiet foretog i tidsrummet kl. ca. 18.30-22.30 en målrettet færdselskontrol af de trafikanter, som færdedes i primært Kalundborg by. Anledningen var afviklingen af arrangementet “Kalundborg Rocker” med den trafikale tilstrømning, som arrangementet kunne give anledning til. Resultatet af kontrolindsatsen blev følgende:
Én sag om spirituskørsel.
To sager om kørsel uden førerret.
En bilejer blev sigtet for at have overladt føringen af et køretøj til en person uden førerret.
To sager om overtrædelse af hastighedsbestemmelserne med mere end 30 %s overskridelse (klip i kørekortet).
En trafikant havde glemt sit kørekort under kørslen.
Alle sigtede kan forvente at høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

Uorden – Nykøbingvej, Snertinge – Kalundborg

Kl. 00.47 fik politiet via alarmcentralen melding om, at op imod 10 personer var i slagsmål med hinanden. Politiet kørte til området med flere patruljer, der kunne konstatere, at der igen var faldet ro på i området. Flere spirituspåvirkede personer blev truffet, og der havde ifølge deres udsagn været noget indbyrdes uoverensstemmelser, som havde medført lidt klammeri mellem nogle personer. De var nu gået fra stedet, så politiet fandt ikke grundlag for at foretage sig yderligere, da der var faldet ro over gemytterne i området.

Spiritusbilist uden førerret – Søvang, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 23.19 anholdt og sigtede politiet en 44-årig kvinde fra Svinninge for at være fører af en personbil, selv om hun ikke havde førerret og til trods for påvirkning af alkohol under kørslen. Hun fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og blev herefter løsladt. Hun kan nu afvente analyseresultatet fra blodprøven, før hun hører nærmere fra politiet.

Uro og uorden – Vestre Havneplads, Kalundborg

Kl. 23.42 kom anmeldelse om uro og uorden i Havneparken på Vestre Havneplads i Kalundborg, hvor en større gruppe unge var samlet til fest. De omkringboende var generet af larmen, og politiet sendte flere patruljer til stedet for at genoprette roen. Politiet opløste festen, hvilket skabte utilfredshed hos nogle af de unge. Flere hundepatruljer var i Havneparken ved indsatsen, hvor fem unge mænd i alderen 16-19 år fra Vestsjælland blev anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Omkring kl. 01.00 var roen genoprettet i området og der kom ikke nye anmeldelser om uro.

Spirituskørsel – Raklev Skillevej, Kalundborg

Kl. 16.05 anholdt og sigtede politiet en 56-årig mand fra Kalundborg for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.