Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/07/22 til 2021/08/03.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Kalundborgvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 17.20 fik politiet via alarmcentralen en anmeldelse om et større færdselsuheld, hvor flere bilister var impliceret, så mange personer var formentlig kommet til skade. Seks ambulancer, en lægebil, en akutbil og lægehelikopteren blev sendt til uheldsstedet, hvortil politiet også kørte med flere patruljer til både sagsbehandling og afspærring af ulykkesstedet. Det viste sig, at i alt tre biler var impliceret, og flere personer i køretøjerne var kommet til skade.

Kl. 17.42 landede lægehelikopteren vest for uheldsstedet og fløj knap en time senere mod Rigshospitalets traumecenter med to drenge på 12 år til behandling for diverse knoglebrud. De havde været passagerer på bagsædet i en personbil, der blev ført af en 40-årig mand fra København Ø ad Kalundborgvej i vestlig retning. Ifølge førerens egen udtalelse til politiet kunne han måske være faldet kortvarigt i søvn og var herunder kommet over i den modsatte kørebanehalvdel. I forbindelse med et frontalt sammenstød pådrog en 40-årig kvindelig passager i hans bil sig diverse knoglebrud, så hun blev bragt til en skadestue til behandling. Den 40-årige selv slap uskadt og blev efterfølgende testet negativ for mulig påvirkning af alkohol og euforiserende stoffer på uheldstidspunktet.

En 41-årig mand fra København K var fører af den personbil, som også blev impliceret i sammenstødet, idet han kørte i østlig retning. Med i hans bil var en 40-årig kvinde fra København K som passager på forsædet, og både føreren og passageren blev begge kørt til et sygehus, hvor de blev indlagt til observation for indre kvæstelser efter sammenstødet.

En 29-årig mand fra Herfølge kørte i en personbil i vestlig retning og på uheldstidspunktet lige bag den 40-åriges bil. Den 29-årige kunne ikke undgå at støde ind i den 40-åriges bil, men hverken den 29-årige fører eller to passagerer i bilen kom til skade ved uheldet.
En bilinspektør blev tilkaldt til uheldsstedet for at undersøge de involverede køretøjer og uheldsstedet, som er en to-sporet hovedvej, der er lige og forløber i øst-/vestlig retning. En rapport om de tekniske undersøgelse vil senere tilgå sagen.
Fem tilskadekomne er fortsat indlagt på forskellige sygehuse i Slagelse, Holbæk og København til behandling for deres skader, men ingen af de tilskadekomne meldes i livsfare.

Oprydning og borttransport mv. af de implicerede biler var afsluttet kort efter kl. 20.00, så vejen atter var farbar for trafik i begge retninger. Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt omstændighederne helt præcist, så politiet senere kan foretage den strafferetlige afgørelse i anledning af uheldet.

 

Brandundersøgelse – Ærtebjergvej, Kalundborg

Kl. 19.39 var der udbrudt brand i et fyrrum midt i en staldbygning, hvor grise blev opdrættet. Brandvæsnet og politiet kørte til landbrugsejendommen, hvor der var røgfyldt i området med griseopdræt samt en mindre brand ved et fyrrum og i loftsbeklædningen heromkring. Som følge af branden var strømmen i bygningen blevet afbrudt, så en elektriker blev tilkaldt til at foretage det fornødne efter brandslukningen. Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, hvis årsag nu skal undersøges nærmere af politiet. Branden blev opdaget via en automatisk alarm til medarbejdere, der har med grisebesætningen af gøre.
En dyrlæge blev tilkaldt til at foretage en vurdering af den røgpåvirkning, som 500-700 grise i bygningen var blevet udsat for. Den foreløbige vurdering var, at grisene formentlig skulle aflives. Fredag morgen foretog dyrlægen en fornyet vurdering af grisenes tilstand. Da grisene ifølge dyrlægens vurdering ikke var blevet så påvirket af røgen som frygtet, var beslutningen, at der ikke skulle ske aflivning af dem.

Bekymring for dyr og kvinde – Nytorv, Kalundborg

Kl. 00.17 fik politiet en henvendelse fra en borger, som bekymrede sig om både flere kattes ve og vel samt en kvindes forgodtbefindende. Kvinden skulle opholde sig en bil på en parkeringsplads, og i bilen skulle der også befindes sig en del katte, hvilket bekymrede borgeren. En patrulje kørte hen til bilen og fik kontakt til en 56-årig kvinde fra Kalundborg, som i bilen havde flere katte. Politiets umiddelbare vurdering var, at både kvinden og kattene havde det godt, så kvinden ønskede ikke yderligere indblanding fra politiets side. På dette grundlag foretog politiet sig ikke yderligere.

Uro og uorden – Klostertorvet, Kalundborg

Kl. 01.29 anmeldte ejeren af en salgsvogn, der var henstillet på torvet, at nogle unge mænd måske var ved at begå hærværk mod salgsvognen. Kort efter forlod mændene stedet og gik i retning mod Klosterparkvej. Her så anmelderen, at den hurtige patrulje på stedet fik kontakt til to mistænkte unge mænd. Der var tale om to unge mænd på 15 og 17 år fra Kalundborg, som fulgte med retur til salgsvognen, som de to ifølge anmeldelsen havde været oppe ovenpå. Sammen med ejeren blev vognen inspiceret, men der var ikke sket nogen skade på den trods mistanke herom ved anmeldelsen. Ejeren ønskede derfor ikke yderligere foretaget over for de to unge mænd, der gav hånd og undskyldte deres optræden over for ejeren af salgsvognen.

 

Brand i gravemaskine – Bakketoppen, Kalundborg

Kl. 00.17 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand på en byggeplads. Det viste sig, at der var tale om en gravemaskine, som var brudt i brand. Der var ingen fare for, at branden ville sprede sig til andre ting, herunder en dieseltank i nærheden. Brandvæsnet fik slukket branden, og politiet skal nu undersøge brandstedet i et forsøg på at få klarlagt brandårsagen. Der skete kun materiel skade på gravemaskinen, og ingen personer kom til skade ved branden. Ejeren af gravemaskinen er underrettet om branden.

Voldsomt nedbør – Kalundborg kommune

Den voldsomme nedbør i Kalundborg kommune mandag eftermiddag gav anledning til følgende henvendelser til politiet med typisk trafikale problemstillinger:
Kl. 14.50 – Klosterparkvej/Esbern Snaresvej – kloakdæksel “skudt op” pga. regnen
Kl. 14.50 – Gørlev: Ågårdsvej/Tjørnhøjvej – træ væltet, så det spærrer vejen
Kl. 15.06 – Store-Fuglede: Flinterupvej – træ væltet til gene for trafikken
Kl. 15.23 – Hovvejen – viadukt oversvømmet – to biler “strandet” i vandmasserne
Kl. 17.00 – N. Valdemars Alle – El-ledninger faldet ned i have/på legeplads – ingen fare
Politiet har ikke fået meldinger om hændelser med personskade i anledning af det voldsomme vejr i kommune i eftermiddagens løb.

Badering drevet til søs – Kalundborg fjord – Kalundborg

Kl. 17.40 fik politiet en henvendelse om, at en brunlig badering var set drivende til søs i fjorden. Politiet underrettede straks Forsvarets redningstjeneste herom, men ingen var meldt savnet hos dem. På den baggrund foretog politiet sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen i det blæsende, danske sommervejr.

Indbrud i Perioden

Klosterlunden, Kalundborg
Lykkestien, Kalundborg