Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/05/28 til 2021/06/08.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Vigepligtsuheld – Bjerge Landevej, Store-Fuglede, Kalundborg

Kl. 15.15 skete et uheld mellem to personbiler i et vejkryds på Bjerge Landevej/Tystrupvej i Store-Fuglede. En 80-årig mand fra Gørlev Sj. kørte ad Tystrupvej mod krydset ved Bjerge Landevej, hvor svingede til højre. Da han kørte frem i krydset, hvor han havde ubetinget vigepligt, fejlbedømte han afstanden til en bilist, en 47-årig mand fra Kalundborg, som kom kørende ad Bjerge Landvej mod nord i samme retning som den 80-årige. Den 47-årige forsøgte at undvige den 80-årige, da han kørte ud foran hans bil, men han kørte op bag i den 80-åriges bil.

Politi og ambulance kørte til stedet, hvor de to bilister blev tilset. De blev begge taget med til kontrol på sygehuset, men fik ikke konstateret nogen alvorlig tilskadekomst. Bilerne derimod havde fået skader og måtte nødflyttes af vejhjælp. Der opstod en del kø forbi uheldsstedet indtil køretøjerne var blevet flyttet omkring kl. 15.41.

Politiet optog rapport om vigepligtsuheldet, og parterne kan forvente at høre mere i sagen.

Uden førerret og søgt til fogeden – Centervej, Høng – Kalundborg

Kl. 20.15 blev en 22-årig mand fra lokalområdet standset i bil i en rutinekontrol på Centervej i Høng, Kalundborg. Føreren viste sig aldrig at have taget et kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret. Bilen havde den 22-årige lånt, så bilejeren blev sigtet for at udlåne sin bil til en person uden gyldigt kørekort. Den 22-årige var desuden eftersøgt, da han havde undladt at møde i Fogedretten, så han blev anholdt og blev taget med til politistationen, hvor han fik lov at overnatte. Han blev torsdag morgen fremstillet i Fogedretten.

Spirituskørsel – Bjergsted Byvej, Jyderup – Kalundborg

Kl. 13.03 sigtede og anholdt politiet en 63-årig mand fra Kalundborg for spirituskørsel i en varebil. Han blev standset på Bjergsted Byvej, hvor han kørte mod sydøst. En alkometertest viste, at hans promille var over det tilladte. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Når svaret på blodprøveanalysen kommer, vil den 63-årige få besked fra politiet om sagens videre gang.

To grove sager om spirituskørsel med høj promille – Køge og Kalundborg

Kl. 11.42 fik politiet anmeldelse om en mulig spiritusbilist, som kørte slingrende ad Gammel Ringstedvej i Køge. Politiet fik øje på bilen i krydset Ringstedvej/Ringvejen, så politiet fik hurtigt standset bilisten, som blev bedt om at medvirke i en alkometertest. Føreren, en 43-årig mand fra Polen, havde en promille på mere end 2,0, så han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han blev taget med til sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve, som blev sendt til hastebehandling hos Retskemisk Institut. Svaret på prøven forventes at komme i løbet af mandagen. Politiet beslaglagde bilen, som det er muligt ifølge færdselslovens regler om konfiskation, når promillen er over 2,0. Den 43-årige fik inddraget sin førerret midlertidigt, mens sagen behandles.

Efter blodprøveudtagelsen blev den 43-årige mand taget med i detentionen til afrusning, og senere afhørt med tolk. Politiets jurist vurderede sagen og besluttede, at den 43-årige skulle fremstilles i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Han bliver mandag formiddag fremstillet i ved Retten i Roskilde, hvor dommeren vil beslutte om sagen kan afgøres straks, eller om der er grundlag for at varetægtsfængsle. Opfølgning på døgnrapporten i morgen.

Kl. 21.03 kontaktede en bilist politiet, da han kørte bag en personbil på Kalundborgvej i Bregninge, som kørte meget usikkert. Bilen slingrede kraftigt og ramte flere gange kantsten i siden af vejen, og var slingret over i modkørende vejbane. Bilisten kontaktede politiet og kørte efter den slingrende bil, som fortsatte ad Frederiksberg, videre ad Parcel og standsede på Skolevej ved en kiosk i Svebølle, hvor føreren tumlede ud af bilen.

Den handlekraftige anmelder og et vidne, som også havde bemærket den slingrende bil, tilbageholdt føreren indtil politiet kom frem til stedet. Patruljen traf den kraftigt spirituspåvirkede fører, en 42-årig mand fra Ukraine, som blæste alkometeret væsentlige over det tilladte. Han blev derfor anholdt, sigtet og fik udtaget en blodprøve. Han blev taget med til stationen, hvor politiet med sikkerhed fik fastslået udlændingens identitet. Blodprøven blev sendt til hasteanalyse, og resultatet forventes at komme mandag. Den 42-årige blev løsladt sent søndag aften, men blev tilsagt til at møde på politistationen mandag eftermiddag, når resultatet af blodprøven er kommet og sagen kan afgøres.

Spirituskørsel – Kalundborg og Holbæk

Kl. 20.35 kom et 112 opkald om, at en mand på en knallert var styrtet, og han havde mistet bevidstheden. Politi og ambulance kørte til Råes Vænge i Kalundborg, hvor knallertføreren, en 30-årig mand fra Kalundborg, var kommet til bevidsthed. Han var tydeligt påvirket af spiritus, men han var uskadt efter styrtet. Han blev anholdt, sigtet for spirituskørsel på lille knallert og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Politiet afventer nu resultatet af blodprøveanalysen, hvorefter den 30-årige vil høre mere i sagen.

kl. 02.45 standsede en patrulje en bare 15-årig dreng, som kørte i en personbil på Spånnebæk i Holbæk. Drengen var desuden påvirket af spiritus over det tilladte, så han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og kørsel uden førerret. Bilen, der tilhørte et familiemedlem, havde han taget uden at få lov. Den 15-årige blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev kørt hjem til sin bopæl i Holbæk. Her blev drengens mor orienteret om sigtelserne, og at de sociale myndigheder også ville blive informeret om sagen. Bilejeren ønskede ikke den 15-årige straffet for tyveri af bilen, men fik udleveret nøglerne til bilen. Når resultatet af blodprøven kommer vil den 15-årige og hans værge høre mere i sagen.

Narkokørsel med barn i bilen – Holbækvej, Værslev, Kalundborg

Kl. 11.00 anholdt og sigtede politiet en 36-årig kvinde fra Svebølle for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. En narkometertest indikerede, at hun var påvirket af cannabis under kørslen, så hun fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, inden hun blev løsladt. Politiet noterede sig i forbindelse med sagen, at kvinden medbragte et 8-årigt barn i bilen under kørslen i den formodede narkopåvirkede tilstand.

Færdselsuheld – part flygtet – Volden / Klosterparkvej, Kalundborg

Kl. 23.14 anmeldte en 77-årig kvindelig bilist fra Kalundborg, at hun netop var blevet impliceret i en færdselsuheld, og at modparten var kørt med høj fart fra uheldsstedet uden at give sig til kende. Den flygtede bilist var kørende i en hvid personbil, der havde fået skader på venstre forskærm efter sammenstødet med anmelderens bil. Anmelderen var kørt i sin personbil ad Volden mod vest og foretog i krydset ved Klosterparkvej svingning til højre. Under svingningen blev hun påkørt af modparten, der var kørt ad Klosterparkvej mod syd, således at bilernes respektive venstre forskærme ramte ind i hinanden. Efterfølgende flygtede bilisten fra uheldsstedet ad Volden i østlig retning, således at anmelderen ikke kender modpartens identitet eller forsikringsforhold. Politiet har nu optaget rapport i anledning af uheldet i et forsøg på at få identificeret modparten i den hvide personbil med skader på venstre forskærm. Ingen kom til skade ved sammenstødet, og oplysninger i sagen bedes givet til politiet på tlf. 114.

Brand i idrætshal – Bakkegårdsvej, Rørby, Kalundborg

Kl. 13.25 kom et alarmopkald om brand i gavlen på Rørby Hallen på Bakkegårdsvej i Rørby, Kalundborg. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor der kom røg ud fra facadepladerne på bygningen. Der var ingen synlige flammer, men brandvæsnet afmonterede pladerne og fik slukket de ulmende gløder i isoleringen. Der skete ingen større skade på bygningen. Politiet undersøgte branden, men fandt intet mistænkeligt. Der var tidligere på dagen anvendt ukrudtsbrænder omkring bygningen, men da alle retningslinjer var blevet overholdt fandt politiet ingen brud på beredskabslovgivningen i den forbindelse.

Færdselsindsats mod ulovlige knallerter – Kalundborg

Politiets færdselsafdeling foretog fredag aften en indsats mod ulovlige knallerter i Kalundborg. To forsøgte at køre fra politiet, men blev kort efter standset. Flere knallerter kørte alt for stærkt og blev taget med ind til undersøgelse. En knallert blev beslaglagt med henblik på konfiskation, da føreren flere gang før havde kørt på en ulovlig knallert. Første gang en knallertfører kører på en konstruktivt ændret knallert lægges sagen op til frakendelse af knallertkørekortet. Anden gang kan knallerten konfiskeres.

Kl. 18.30 forsøgte en 15-årig dreng på lille knallert at køre fra en motorcykelbetjent på Helsingevej i Gørlev Sj. Betjenten havde bemærket, at knallerten kørte alt for stærkt, og kørte op på siden af ham. Da knallertføreren så betjenten, tøvede han først og gassede så op i stedet for at standse. Knallerten fortsatte videre ad Helsingevej, og da han kom ud af byen, kørte han ind på en kornmark. Her blev han indhentet af betjenten og stoppet. Den 15-årige dreng, som kom fra lokalområdet, måtte slukøret trække sin knallert i sprøjtesporet ud på vejen igen, hvor knallerten blev hentet af vejhjælp og indbragt til nærmere undersøgelse. Det viste sig desuden, at den 15-årige ikke havde taget knallertkørekort, så han blev sigtet, og hans far orienteret om sagen. Knallertens tophastighed vil blive udmålt på et rullefelt, hvorefter den 15-årige og hans værger vil få besked om sagens videre gang.

Kl. 20.10 standsede en motorcykelbetjent en lille knallert, som kørte ad Tranevej i Høng, da knallerten kunne køre væsentlige over de tilladte 30 km/t. Føreren af knallerten, en 16-årig ung mand fra Gørlev Sj. blev gjort bekendt med, at hans knallert ville blive taget med af politiet til nærmere undersøgelse på et rullefelt, hvorefter han vil høre mere. Den unge mands værge vil få besked om sagen.

kl. 21.30 bemærkede en motorcykel betjent en knallert med to personer på, som begge kørte uden styrthjelm på Algade i Gørlev Sj. Knallerten kunne køre alt for stærkt og politiet gav tegn til knallerten om at standse. Knallertføreren standsede dog ikke, men svingede til venstre ad Dybebær og videre til venstre ind på Søkrogen, hvor han kørte ind på en grusparkeringsplads, videre igennem et levende hegn, hvor den mandlige passager hoppede af og løb fra stedet. Motorcykelbetjenten kørte herefter op på siden af knallerten, og nu besindede knallertføreren sig og standsede. Den lille knallert blev ført af en 18-årig mand fra lokalområdet, som havde ikke et gyldigt kørekort, da han aldrig havde taget et. Han havde desuden flere tidligere sager om kørsel på en konstruktivt ændret knallert, så knallerten blev beslaglagt med henblik på konfiskation, hvilket den 18-årige accepterede. Den 18-årige blev sigtet for de mange lovovertrædelser, og han kan forvente at høre mere i sin sag, når knallertens hastighed er blevet målt på et rullefelt.

Færdselsuheld / spirituskørsel mv. – Volden, Kalundborg

Kl. 19.56 var to personbiler stødt sammen på Volden, men kun med materiel skade til følge. En 19-årig mand fra Kalundborg havde under kørsel i en personbil i nordvestlig retning ramt bagenden af en forankørende personbil ført af en 50-årig mand fra Kalundborg. Politiet kunne konstatere, at den 19-årige var påvirket af spiritus og måske også af narkotika under kørslen, så han blev kortvarigt anholdt og sigtet for spiritus-/narkokørsel i anledning af færdselsuheldet. Ingen af de to parter kom til skade ved uheldet, og bugseringskøretøjer sørgede for at få fjernet de implicerede personbiler. Den 19-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.

Indbrud i Perioden

Vollerup Overdrev, Kalundborg