Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/02/25 til 2021/03/09.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Vigepligtsuheld – Gørlevvej/Hallenslevvej, Gørlev Sj. – Kalundborg

kl. 14.06 skete et uheld mellem to biler i krydset Gørlevvej/Hallenslevvej, da en 18-årig kvinde fra Sorø kørte frem i krydset, og stødte sammen med en 56-årig kvinde fra Slagelse. Den 18-årige kom kørende ad Hallenslevvej mod Gørlevej, hvor hun kørte frem for at svinge til højre. I krydset er der fuldt stop i den 18-åriges kørselsretning. Midt i svinget opstod der forvirring om, hvilken retning den 18-årige skulle køre. Hun nåede ikke ud af krydset, før hun blev ramt af den 56-åriges bil, mens hun holdt midt i krydset. Den 18-åriges bil blev skubbet ud i grøften som følge af sammenstødet. Hverken hun eller de to jævnaldrende passagerer kom noget til, men bilen fik store skader. Den 56-årige slap også fra uheldet med knubs og en bil, der fik skader på fronten og udløste airbags. Politiet optog rapport om vigepligtsuheldet, og den 18-årige kan forvente at høre mere i sagen.

Narkobilister – Kalundborg og Odsherred

Kl. 13.53 blev en 41-årig mand fra Jyderup anholdt og sigtet for narkokørsel i en personbil ad Jyderupvej ud for Reerslev i Ruds Vedby – Kalundborg. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.
Kl.16.11 kom en melding på politiradioen om, at en personbil kørte hasarderet i Nykøbing Sj. En patrulje i området fik øje på den bil, som blev beskrevet i anmeldelsen. Bilen kørte ad Odsherredvej i krydset ved Højbyvej, og patruljen satte efter og fik standset bilisten, som viste sig at være en 31-årig mand fra Rumænien med adresse i Højby Sj. Han var påvirket af euforiserende stoffer, så han blev sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse. Den 31-årige havde desuden aldrig erhvervet kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret.

De anholdte blev begge løsladt efter blodprøveudtagelsen, og vil høre mere i deres sager når blodprøverne er blevet analyseret.

Cyklist ramt af flugtbilist- Bregningevej, Jyderup – Kalundborg

Kl. 18.04 anmeldte moderen til en 14-årig dreng, at han netop var blevet påkørt, da han cyklede ad Bregningevej i Jyderup, da en modkørende bil ramte ham, så han styrtede og endte i grøften. Bilisten standsede ikke op efter uheldet, men fortsatte videre mod sydøst i retning mod Bjergsted. Bilen beskrives som en mørk personbil.

Den 14-årige slog sig i faldet, og hans mor kørte ham på skadstuen til tjek, men han havde ikke pådraget sig alvorlige skader. Cyklen blev slået skæv i faldet. Politiet optog rapport i sagen og forsøger nu at finde frem til bilen, som var indblandet i uheldet. Vidner som så uheldet eller som har bemærket en mørk personbil i Bregninge omkring kl. 18.00, hvor den kørte i sydøstlig retning mod Bjergsted bedes kontakte politiet. Oplysninger i sagen kan gives til poltiet på tlf. 114.

Corona-relaterede opgaver – Kalundborg / Køge / Odsherred

Kl. 11.26 kørte politiet til en tankstation i Kalundborg, hvor personalet havde haft en mindre uoverensstemmelse med en mandlig kunde omkring manglende brug af mundbind under ophold i butikken. Det viste sig at være en 24-årig mand fra Kalundborg, som jf. egne oplysninger var fritaget for brug af mundbind, men havde glemt at tage sit badge på med oplysninger herom. Politiet fik mæglet mellem parterne, og ingen blev sigtet for noget.

Kl. 12.13 fik politiet en henvendelse om, at der måske befandt sig for mange kunder i et byggemarked i Kalundborg i forhold til butiksarealet. En opfølgende kontrol viste ingen tegn på, at der var flere kunder end tilladt i byggemarkedet. Ingen blev sigtet for noget i anledning af anmeldelsen.

Kl. 12.33 fik politiet en henvendelse om, at noget afspærring, som normalt var opsat ved diverse havemøbler ved en kaffebar på Sjællands Odde, var fjernet, så kunder blev fristet og satte sig på stedet for at indtage købte varer. Politiet indskærpede regler over for personalet i kaffebaren, så der ikke kunne være kunder, som blev fristet til at sætte sig på stedet. Ingen blev sigtet for noget i anledning af anmeldelsen.

Kl. 13.37 fik politiet en henvendelse om, at en kaffebar i den centrale del af Køge havde opstillet bord og stole foran baren, så besøgende satte sig på stedet for at indtage indkøbte varer. En patrulje kørte til stedet og indskærpede over for personalet, at de udendørs møbler ikke måtte bruges, hvorefter personalet straks ville rette op på forholdet. Ingen blev sigtet for noget i anledning af anmeldelsen.

Kl. 17.06 kørte politiet til området ved Asnæs-Centret i Asnæs, hvor der ifølge en anmeldelse skulle være flere end fem personer forsamlet, og at de forsamlede indtog alkohol og spillede musik til ulempe for de omkringboende. Politiet traf lige netop fem unge i alderen 12-18 år. En af dem stak af ved politiets ankomst, men blev indhentet og tilbageholdt. Det viste sig at være en 16-årig ung mand, som faktisk var efterlyst som savnet fra et opholdssted i Jylland. Opholdsstedet blev underrettet om, at den 16-årige var truffet af politiet, som lavede aftale omkring afhentning af ham. Inden politiet forlod stedet, forlod de øvrige trufne også stedet, så roen var genoprettet. Politiet fandt ikke grundlag for at sigte nogen i anledning af anmeldelsen.

Kl. 22.06 kørte politiet til Søndre Molevej, Køge, hvor der ifølge en anmeldelse skulle være forsamlet 15-20 unge mennesker, som er ulovligt forsamlet, og som i øvrigt fester på stedet. Politiet fik kontakt til i alt fem personer, herunder en person med en soundboks. Der var således ikke grundlag for at sigte nogen for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, og ejeren af soundboksen blev indskærpet brugen, således at de omkringboende ikke blev forstyrret.

Kl. 22.15 konstaterede politiet, at mange personer var forsamlet i nogle lokaler på Vig Hovedgade, hvor ingen personer boede til daglig. Politiet vurderede derfor, at de tilstedeværende var forsamlet og dermed overtrådte forsamlingsforbuddet på fem personer. På stedet traf politiet 17 personer af begge køn både fra lokalområdet, men også fra Storkøbenhavn, Sydsjælland og Nordsjælland. De blev alle sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og bortset fra fem personer bortvist fra stedet. Alle sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i form af et bødeforelæg.

Kl. 00.01 natten til søndag fik politiet en anmeldelse om høj musik til ulempe fra en del unge, der opholdt sig forsamlet i området ved Herfølge stadion. Et par patruljer kørte til området og fik kontakt til tre unge på 16 og 17 år fra Herfølge samt en 16-årig fra Karise. Sidstnævnte endte med at blive sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, idet han ikke fulgte politiets anvisninger om at forlade området, så roen kunne blive genoprettet. Ingen af de øvrige blev sigtet for noget i forbindelse med politiets tilsyn på stedet.

Politiets opgaver i anledning af disse anmeldelser er som følge af den gældende corona-lovgivning om brug af mundbind, det maksimale antal personer i butikker, forsamlingsforbuddet om maks. fem personer samt regler om, at kun take-away er tilladt fra forretninger med servering.

Solouheld – Kirkebakken, Viskinge, Svebølle – Kalundborg

Kl. 17.55 skete et solouheld, da en bilist kom til at køre med det højre hjulpar ud i rabatten på Kirkebakken i Viskinge, Svebølle. Føreren, en 28-årig mand fra Kalundborg, forsøgte at rette bilen op, men mistede herredømmet over bilen, som kørte ind i et mindre vejtræ. Bilisten kom ikke til skade, men bilen fik trykket fronten og træet knækkede. Politiet kørte til stedet, hvor de registrerede uheldet.

Narkokørsel uden kørekort – Hærvigsgade, Kalundborg

Kl. 20.18 blev en 21-årig mand fra Kalundborg sigtet og anholdt for narkokørsel i en personbil, som han førte ad Hærvigsgade ud for Valdemarsgade i Kalundborg. Føreren havde desuden aldrig taget et kørekort, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret. Den anholdte blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Når svaret på blodprøveanalysen kommer vil den 21-årige få besked om sagens videre gang.

Uheld i forbindelse svingning – Esbern Snaresvej/Klosterparkvej, Kalundborg

Kl. 18.30 skete et sammenstød imellem to biler, som mødte hinanden i lyskrydset Esbern Snaresvej/Klosterparkvej i Kalundborg. Den ene bilist, en 20-årig mand fra Jerslev kørte ind i krydset ad Esbern Snaresvej, hvor han skulle svinge til venstre. Den modkørende bilist, en 77-årig mand fra København Ø, skulle lige ud i krydset og de to biler kolliderede i forbindelse med, at den 20-årige foretog svingningen. Ingen personer kom noget til ved uheldet, men der skete skade på bilerne. Politiet optog rapport for at klarlægge omstændighederne omkring uheldet, herunder hvilken farve lyssignalerne havde i forbindelse med sammenstødet.

Påvirket bilist stak af – Svallerup Bygade, Svallerup, Kalundborg

Kl. 18.38 gav en patrulje tegn til føreren af en personbil om at standse til en rutinekontrol i Ubby. Føreren satte i stedet farten op og kørte fra politiet, som satte efter bilen. Bilen standsedei en tilfældig indkørsel på Svallerup Bygade, hvor føreren forsøgte at forlade stedet. Politiet anholdt føreren, en 41-årig mand fra Kalundborg, som var påvirket både spiritus- og narkopåvirket og han var frakendt førerretten. Han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden i påvirket tilstand og fik udtaget en blodprøve. Den 41-årige blev herefter løsladt, og kan nu forvente at høre mere fra politiet i sagen. Bilens ejer blev sigtet for at overlade sin bil til en person uden gyldigt kørekort.

Færdselsuheld / narkokørsel – Skovgårdsvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 13.50 ønskede en 38-årig mand fra Svebølle ikke at blive standset af politiet, da han kom kørende i en personbil ad Skovgårdsvej. Da en patrulje vendte rundt på vejen for at standse ham med henblik på rutinemæssig kontrol, satte føreren hastigheden op og drejede ind ad en sidevej til en adresse på Kalundborgvej. Her fortsatte føreren med høj hastighed gennem en skarp kurve på sidevejen, hvilket bevirkede, at han mistede kontrollen over bilen og kørte delvist op ad en skrænt med noget bevoksning. Bag rattet i personbilen sad en narkopåvirket, 38-årig mand fra Svebølle, som var uskadt efter uheldet ligesom sin 12-årige søn som passager. Det viste sig, at den 38-årige ikke havde nogen førerret, som politiet havde inddraget i september 2020, fordi han ikke var mødt op til en kontrollerende køreprøve. Bilen var ejet af barnets moder, som ikke havde givet den 38-årige lov til at køre i den, så sigtelserne kom også til at omfatte uberettiget brug af personbil. Den 38-årige blev sigtet for de forskellige overtrædelser og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Det 12-årige blev afhentet af sin mor, og politiet udfærdigede en socialrapport til de sociale myndigheder om de oplevelser, som den 12-årige havde været udsat for. Den 38-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

Hjælpsom pige forulempet – Jernbanevej, Kalundborg

Kl. 20.59 anmeldte pårørende til en 15-årig pige fra Kalundborg, at hun i tidsrummet kl. ca. 19.50-20.00 var blevet forulempet af en fremmed mand, der havde spurgt hende om hjælp til nogle problemer med en cykel. Den 15-årige befandt sig ved en bænk ved Kalundborg station, men fulgte med manden til et område syd for jernbanesporene, hvor cyklen ifølge manden skulle befinde sig. Her havde den fremmede mand pludselig lagt sine hænder på pigens krop måske i et forsøg på at afklæde hende. Det lykkedes dog ikke, idet den 15-årige havde skreget op, hvorefter manden stak af til fods i østlig retning og forsvandt hurtigt i området.

Den fremmede mand blev beskrevet som: A: Mand, Dansk af udseende, 40-50 år, 185-195 cm høj, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Yderligere kendetegn: Kortklippet fuldskæg, Talte: Dansk, Iført: Mørk joggingtrøje med striber, der var mørkere end trøjen, muligvis Adidas, mørke joggingbukser, sort strikhue og sorte arbejdshandsker.

Pigen blev efterfølgende afhentet af sine pårørende, som så senere på aftenen anmeldte forholdet. Politiet kunne konstatere, at pigen ikke havde lidt fysisk overlast, men var naturligt chokeret over oplevelsen. Endvidere undersøgte politiet området syd for jernbanesporene for eventulle spor, der kunne føre til identifikation af den mistænkte mand, som i øvrigt ikke blev fundet ved eftersøgning i Kalundborg by.

Lokalpolitiet i Kalundborg hører gerne fra personer, der har opholdt sig i området ved Kalundborg station i tidsrummet kl. ca. 19.50-20.00, og som kan have set den mistænkte i området, eller som kan have hørt pigen skrige op. Ifølge vidneforklaringer befandt sig et par – en mand og kvinde i alderen 20-25 år – på en bænk ved kiosken, ligesom en taxa holdt afventende ved togstationen. Politiet vil derfor også gerne i kontakt med parret og den pågældende taxachauffør for at få deres vidneforklaringer til sagen. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Indbrud i perioden

Søkrogen, Gørlev
Sneppevej, Ugerløse

Foto: Anne Witte