Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/02/18 til 2021/03/02.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Bjerge Landevej, Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 14.45 var to bilister stødt sammen på landevejen, så redningspersonale og politiet blev sendt til uheldsstedet. Ingen af de to bilister var kommet til skade som følge af sammenstødet, der var sket, efter at en 72-årig mand fra Jerslev Sj. var kørt i sydlig retning i en personbil. Han ville lave en U-vending ud for en busholdeplads, hvor han indledningsvist kørte ind og derefter begyndte vendingen. Herunder blev han påkørt af en personbil ført af en 59-årig kvinde fra Gørlev Sj., der også kørte i sydlig retning på landevejen. Hun kunne ikke undgå sammenstødet og ramte venstre side på den 72-åriges bil. Politiet optog rapport om uheldet på grund af mistanke om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med den 72-åriges vendemanøvre.

Tyveri fra fritidsbolig forpurret – Reersøvej, Reersø, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 05.09 anmeldte en lokal mand, at han havde overrasket to personer i at bære havemøbler fra et fritidshus ind i en trailer. Da de to personer følte sig opdaget, kørte de hastigt fra stedet i en bil med den tilkoblede trailer. Anmelderen forsøgte at følge bagefter i sin egen bil og så herunder, at flugten skete så hastigt, at de stjålne havemøbler faldt af traileren under flugten fra gerningsstedet. Tyvenes bil blev af anmelderen sidst set kørende ad Kalundborgvej i nordlig retning, så politiet ledte efter bilen i relevante områder, men dog uden at finde køretøjet eller de mistænkte. En hjælpsom mand i en varebil hjalp politiet med at få de tabte havemøbler retur til gerningsstedet. Politiet kender ikke ejeren af fritidsboligen, så en seddel blev efterladt i postkassen om at henvende sig til politiet i anledning af det forpurrede tyveri.

Påvirket bilist stak af – Svallerup Bygade, Svallerup, Kalundborg

Kl. 18.38 gav en patrulje tegn til føreren af en personbil om at standse til en rutinekontrol i Ubby. Føreren satte i stedet farten op og kørte fra politiet, som satte efter bilen. Bilen standsedei en tilfældig indkørsel på Svallerup Bygade, hvor føreren forsøgte at forlade stedet. Politiet anholdt føreren, en 41-årig mand fra Kalundborg, som var påvirket både spiritus- og narkopåvirket og han var frakendt førerretten. Han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden i påvirket tilstand og fik udtaget en blodprøve. Den 41-årige blev herefter løsladt, og kan nu forvente at høre mere fra politiet i sagen. Bilens ejer blev sigtet for at overlade sin bil til en person uden gyldigt kørekort.

Færdselsuheld / narkokørsel – Skovgårdsvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 13.50 ønskede en 38-årig mand fra Svebølle ikke at blive standset af politiet, da han kom kørende i en personbil ad Skovgårdsvej. Da en patrulje vendte rundt på vejen for at standse ham med henblik på rutinemæssig kontrol, satte føreren hastigheden op og drejede ind ad en sidevej til en adresse på Kalundborgvej. Her fortsatte føreren med høj hastighed gennem en skarp kurve på sidevejen, hvilket bevirkede, at han mistede kontrollen over bilen og kørte delvist op ad en skrænt med noget bevoksning. Bag rattet i personbilen sad en narkopåvirket, 38-årig mand fra Svebølle, som var uskadt efter uheldet ligesom sin 12-årige søn som passager. Det viste sig, at den 38-årige ikke havde nogen førerret, som politiet havde inddraget i september 2020, fordi han ikke var mødt op til en kontrollerende køreprøve. Bilen var ejet af barnets moder, som ikke havde givet den 38-årige lov til at køre i den, så sigtelserne kom også til at omfatte uberettiget brug af personbil. Den 38-årige blev sigtet for de forskellige overtrædelser og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Det 12-årige blev afhentet af sin mor, og politiet udfærdigede en socialrapport til de sociale myndigheder om de oplevelser, som den 12-årige havde været udsat for. Den 38-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

Hjælpsom pige forulempet – Jernbanevej, Kalundborg

Kl. 20.59 anmeldte pårørende til en 15-årig pige fra Kalundborg, at hun i tidsrummet kl. ca. 19.50-20.00 var blevet forulempet af en fremmed mand, der havde spurgt hende om hjælp til nogle problemer med en cykel. Den 15-årige befandt sig ved en bænk ved Kalundborg station, men fulgte med manden til et område syd for jernbanesporene, hvor cyklen ifølge manden skulle befinde sig. Her havde den fremmede mand pludselig lagt sine hænder på pigens krop måske i et forsøg på at afklæde hende. Det lykkedes dog ikke, idet den 15-årige havde skreget op, hvorefter manden stak af til fods i østlig retning og forsvandt hurtigt i området.

Den fremmede mand blev beskrevet som: A: Mand, Dansk af udseende, 40-50 år, 185-195 cm høj, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Yderligere kendetegn: Kortklippet fuldskæg, Talte: Dansk, Iført: Mørk joggingtrøje med striber, der var mørkere end trøjen, muligvis Adidas, mørke joggingbukser, sort strikhue og sorte arbejdshandsker.

Pigen blev efterfølgende afhentet af sine pårørende, som så senere på aftenen anmeldte forholdet. Politiet kunne konstatere, at pigen ikke havde lidt fysisk overlast, men var naturligt chokeret over oplevelsen. Endvidere undersøgte politiet området syd for jernbanesporene for eventulle spor, der kunne føre til identifikation af den mistænkte mand, som i øvrigt ikke blev fundet ved eftersøgning i Kalundborg by.

Lokalpolitiet i Kalundborg hører gerne fra personer, der har opholdt sig i området ved Kalundborg station i tidsrummet kl. ca. 19.50-20.00, og som kan have set den mistænkte i området, eller som kan have hørt pigen skrige op. Ifølge vidneforklaringer befandt sig et par – en mand og kvinde i alderen 20-25 år – på en bænk ved kiosken, ligesom en taxa holdt afventende ved togstationen. Politiet vil derfor også gerne i kontakt med parret og den pågældende taxachauffør for at få deres vidneforklaringer til sagen. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Utryghedsskabende mand – Bjergsted – Jyderup – Kalundborg

Kl. 10.36 fik politiet flere henvendelser fra beboere i Bjergsted om, at en utryghedsskabende mand gik rundt i byen og måske medbragte en økse. Ingen var dog blevet angrebet af manden, der også boede i byen. Flere patruljer kørte til Bjergsted, hvor politiet under fornødne sikkerhedsforanstaltninger fik kontakt til en 35-årig mand, som udramatisk blev frihedsberøvet, så der ikke længere var risiko for, at andre måske kunne lide overlast. Politiet vurderede, at manden var oprevet og uligevægtig, hvorfor politiet fik gennemført en lægeundersøgelse af ham for en vurdering af eventuel akut behov for lægelig behandling. I mellemtiden foretog politiet undersøgelse af hans bopæl, hvor politiet fandt et par blankvåben, som den 35-årige ikke havde politiets tilladelse til at besiddelse. Disse blankvåben blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af våbenlovgivningen. Først på eftermiddagen blev den 35-årige frigivet fra politiets varetægt, hvorefter han vendte retur til sin bopæl i byen. Ingen personer havde lidt fysisk overlast som følge af hans utryghedsskabende adfærd i området.

Spiritus-/narkokørsel i frakendelsestiden – Dyssevej, Kalundborg

Kl. 23.08 standsede politiet en 24-årig mand fra Stenløse, da han kørte i en personbil på Dyssevej. Den 24-årige viste sig i forvejen at være frakendt kørekortet, og ved nærmere undersøgelse kunne politiet mistænke ham for at være påvirket af både spiritus og narkotika under kørslen i bilen. Han blev derfor sigtet for de forskellige overtrædelser af færdselsloven og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af blodprøver til undersøgelse for netop alkohol og euforiserende stoffer. Den 24-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøverne er blevet analyseret.

Varetægtsfængsling – Besiddelse af euforiserende stoffer – Kalundborg

En 36-årig mand fra Jerslev Sj. og en 42-årig mand fra Kalundborg blev ved et grundlovsforhør torsdag varetægtsfængslet foreløbig frem til den 23. marts 2021. De var begge ved grundlovsforhøret blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse til andre, efter at politiet havde standset dem i en bil, hvor de medbragte ca. 5,5 kg skunk. Ved efterfølgende ransagninger på et par adresser i Kalundborg kommune havde politiet fundet yderligere cannabisplanter samt opstarten på et skunklaboratorium, hvilket var det indledende mistankegrundlag mod de to mænd. Retsmødet blev i øvrigt afholdt for lukkede døre, så politiet kan ikke oplyse yderligere om sagen af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Grundlovsforhør – Lov om euforiserende stoffer – Kalundborg

Kl. 13.55 ville lokalpolitiet i Kalundborg standse en personbil og kontrollere de to mænd, der befandt sig i bilen, som blev standset under kørsel ad Slagelsevej, Kalundborg. I bilen befandt sig en 36-årig mand fra Jerslev Sj. og en 42-årig mand fra Kalundborg, der begge blev mistænkt for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Mistankegrundlaget var en kraftig duft af hash inde fra deres bil, da politiet fik kontakt til de to mænd. Ved en ransagning af bilen fandt politiet også årsagen, idet de to medbragte ca. 5,5 kg skunk i bilen. De to mænd blev nu anholdt og sigtet for den ulovlige besiddelse af skunken, som politiet mistænkte dem for at være i besiddelse af med henblik på videresalg. Efterfølgende foretog politiet ransagning af flere adresser i Kalundborg kommune for at finde eventuelle spor i sagen. Politiet fandt ved ransagningerne flere hashplanter i et skunklaboratorium under opbygning. I forbindelse med en af ransagningerne kiggede politiet også på elinstallationerne, der bar præg af mulig tyveri af strøm til skunklaboratoriet. Det lokale elselskabet blev tilkaldt for at foretage en undersøgelse af installationerne og udfærdige en erklæring om, hvorvidt der allerede kunne være foregået tyveri af strøm til skunkproduktionen. De to anholdte mænd forblev i politiets varetægt efter afhøring til sagen, idet anklagemyndigheden vil fremstille dem i grundlovsforhør kl. 13.00 i Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning ved retsmødet af hensyn til den fortsatte efterforskning i sagen.

Narkobilist med narko på sig – Mullerupvej, Mullerup, Slagelse – Kalundborg

Kl. 16.30 anholdt og sigtede politiet en 27-årig mand uden fast bopæl for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Ved visitationen i forbindelse med anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af 2,2 gram amfetamin, så han blev ud overtrædelse af færdselsloven også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 27-årig fik beslaglagt amfetaminen som bevis i sagen og fik i øvrigt udtaget en blodprøve på sygehuset i Slagelse, inden politiet løslod ham. Han vil høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret for eventuel indhold af euforiserende stoffer.

Knivloven – Poulas Alle, Kalundborg

Kl. 19.50 fik politiet efter en anmeldelse kontakt til en 22-årig, mand fra Næstved, der var lettere nedtrykt af private årsager. Han var ifølge anmeldelsen uønsket i området, og ved en nærmere kontrol af den 22-årige fandt politiet ham i besiddelse af en køkkenkniv med en bladlængde på ca. 20 cm. Da han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål med at gå rundt med køkkenkniven i det offentlige rum, sigtede politiet ham for overtrædelse af knivloven og beslaglagde kniven som bevis i sagen. Han blev sluttelig sendt bort fra området og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.
Kl. 21.08 fik politiet igen en anmeldelse om, at den 22-årige åbenbart fortsat befandt sig i området og skabte utryghed, fordi han var uønsket i området. En patrulje kørte igen til stedet og fik kontakt til den 22-årige, der ud fra et ordensmæssigt synspunkt blev frihedsberøvet og bragt til en politistation, hvor han overnattede, indtil han tidligt torsdag morgen blev løsladt uden at være blevet sigtet for noget.

Spirituskørsel – Kalundborgvej, Snertinge – Kalundborg

Kl. 19.14 anholdt og sigtede politiet en 45-årig mand fra Føllenslev for kørsel i spirituspåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Mand på elscooter kørt fast – Slagelse Landevej, Kalundborg

Kl. 14.19 henvendte en 69-årig mand fra Kalundborg sig til politiet, fordi han var kørt fast med sin elscooter i en mudderpøl. Han vidste ikke helt, hvor han var, men kunne dog se Rørby skole. En patrulje tog kontakt til manden via hans mobil og fik via spørgsmål om, hvad han kunne se mv., pejlet sig frem til den 69-årige i et område ved Slagelse Landevej. Den 69-årige var i god behold, og da politiet havde assisteret at få scooteren fri fra mudderet, kunne han fortsætte sin køretur i Kalundborg.

Indbrud i perioden

Søkrogen, Gørlev
Ærtebjergvej, Kalundborg
Slagelsevej, Kalundborg
Jorløse Byvej, Svebølle
Sneppevej, Ugerløse

Foto: Anne Witte