Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2021/01/14 til 2021/01/26.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brandundersøgelse – Henriksvej, Reersø, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 18.36 var der udbrudt brand i et sommerhus, hvorefter beboerne havde tilkaldt brandvæsnet. Brandvæsnet fik hurtigt kontrol over branden i sommerhusets stue i nærheden af en petroleumskamin. Branden nåede dog at forrette skader på både væggen og loftet ved kaminen, som politiet nu skal undersøge nærmere for at få klarlagt årsagen til brandens opståen. De to personer, der havde opholdt sig i sommerhuset, var sluppet uskadte fra branden, men blev dog vejledt om at lade sig undersøge på skadestuen.

Narkokørsel med stor mængde hash i bilen – Algade, Gørlev, Kalundborg

Kl. 22.15 blev to 30-årige mænd fra Holbæk standset kørende i en personbil ad Algade i Gørlev. Føreren var påvirket af euforiserende stoffer, så han blev sigtet og anholdt. Patruljen ransagede bilen, hvor der blev fundet 2,7 kg hash, 758 gram skunk, 6 ampuller med cannabisolie og en større mængde tomme pølsemandsposer, rygepapir, to vægte og et større femcifret kontantbeløb, som politiet mistænkte var indtægt fra narkosalg. Passageren blev nu også anholdt og begge mænd blev sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg. Narko, penge og salgsremedier blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Føreren fik først udtaget en blodprøve på sygehuset, og begge mænd taget med til politistationen til afhøring og sagsbehandling. Politiet ransagede de to mænd bopæle, hvor der hos passageren blev fundet yderligere 67 gram hash. Hos føreren blev ikke fundet noget ulovligt. Sagen blev efterfølgende vurderet juridisk, men der blev ikke fundet grundlag for at fremstille de to mænd i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. De blev derfor løsladt næste dag, men er fortsat sigtet i sagerne.

Bil taget fra bilist uden førerret – Omfartsvejen, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 15.52 standsede politiet en 56-årig mand fra Slagelse, som kørte på Omfartsvejen i Gørlev. Den 56-årige havde ikke gyldig førerret, idet han ikke havde generhvervet sit kørekort efter en tidligere sag om spirituskørsel. Det var nu 3. gang den 56-årige blev standset uden førerret inden for 3 år, hvilket gav politiet mulighed for at beslaglægge hans bil med henblik på konfiskation. Den 56-årige protesterede over beslaglæggelsen, som nu bliver forelagt retten, der skal tage stilling til, om indgrebet var i orden. Den 56-årige kan forvente at høre mere i sagen fra politiet. Sagen vil senere blive afgjort ved et retsmøde, hvor der vil blive taget stilling til, om bilen kan konfiskeres.

Mistænkelig indsamling – Centervej, Høng / Stationsvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 13.01 fik politiet nogle henvendelser om et udenlandsk par, der forsøgte at lokke nogle penge fra borgerne til fordel for handicappede børn i udlandet. Der var tale om en mand og en kvinde, der nu var kørt fra stedet i ukendt retning i en rumænsk registreret, sølvgrå personbil. En patrulje kørte til området for at lede efter bilen og de to personer, men fandt hverken bil eller personer, så politiet kunne få klarlagt, om der i givet fald havde været tale om en lovlig indsamling.
Kl. 15.09 fik politiet en ny henvendelse om et par – en mand og en kvinde – der kl. ca. 14.30 havde tigget penge fra folk ved et supermarked i Svebølle. Personalet i supermarkedet havde jaget dem væk, så de efterfølgende var kørt fra stedet i en personbil svarende til bilen, som parret forlod Høng-området i tidligere på dagen.
Politiet vil opfordre borgerne til at være særdeles skeptiske over for indsamlere, der spontant stiller sig op og beder om penge til formål, der kan virke som mistænkelige påskud til at samle ind. Undlad at donere penge og underret politiet om den måske ulovlige indsamling, så politiet kan foretage en kontrol, herunder hvorvidt man er i besiddelse af den fornødne tilladelse til indsamling.

Brand i bil på prøvetur – Østergade, Høng – Kalundborg

Kl. 15.09 kørte politi og brandvæsen til melding om brand i bil i det fri. En mekaniker var ude at køre en prøvetur i bilen, da der pludselig udbrød brand i motorrummet. Mekanikeren kom hurtigt ud af bilen og fik ringet 112, så han kom ikke til skade. Branden blev slukket af brandvæsnet, men bilen fik så store skader, at den aldrig kommer ud at køre igen. Der var intet yderligere behov for politiet på stedet, så patruljen fortsatte til andre opgaver.

Mange sager narko- og spirituskørsler – Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Køge Solrød og Lejre

kl. 10.15 blev en 55-årig mand uden fast bopæl på Lolland standset af færdselspolitiet i en rutinekontrol på Køge Bugt Motorvejen sydgående ved Solrød. Manden viste sig ikke at have et gyldigt kørekort, da han ikke havde generhvervet det efter en tidligere frakendelse. Han var desuden påvirket af narko og medicin, så han blev sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Politiet ransagede bilen, hvor der blev fundet en ulovlig CS tåregasspray, så den 55-årige blev sigtet for at overtræde våbenloven. Da det var 3. gang inden for 3 år den 55-årige blev sigtet for kørsel uden førerret i samme bil, blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 55-årige fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Bilens registrerede ejer, en 76-årig kvinde fra Nakskov, blev sigtet for nu for 3. gang at overlade føringen af sin bil til den 55-årige, selvom han ikke havde kørekort. Hun blev gjort bekendt med, at politiet beslaglagde bilen, hvilket hun accepterede. Retten vil senere tage stilling til, om bilen endeligt kan konfiskeres. De to sigtede vil senere høre mere fra politiet i deres sager.

Kl. 17.17 blev en 24-årig mand fra Gørlev Sj. sigtet og anholdt for at narkokørsel, da han blev stoppet på Møllevangen i Gørlev Sj. – Kalundborg. Den 24-årige havde desuden ingen kørekort og blev sigtet for kørsel uden førerret. Han blev løsladt efter at have fået udtaget en blodprøve.

Kl. 17.32 standsede en patrulje en 21-årig mand fra Brøndby, som kørte ad Vestmotorvejen i Bjæverskov – Køge mod vest. Bilen lugtede kraftig af hash, så politiet ransagede bilen og visiterede den 21-årige og en mandlig passager. Patruljen fandt ingen narko, men føreren var påvirket af hash, så han blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Han havde desuden fået inddraget sin førerret, og måtte derfor ikke køre bil, hvilket han også blev sigtet for. Efter en blodprøveudtagelse blev den 21-årige løsladt.

Kl. 19.40 på Høvevej, Kirkebyen i Fårevejle, Odsherred blev en 24-årig mand fra Holbæk anholdt og sigtet for spirituskørsel i en personbil. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Kl. 20.04 fik politiet anmeldelse fra en bekymret borger, som havde bemærket en mindre varebil, der forsøgte at komme op ad en grøft på Kalundborgvej i Kalundborg. Han havde henvendt sig til føreren, som han skønnede kraftigt påvirket af spiritus, så han ringede til politiet for at forhindre varebilens fører i at køre videre. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf varebilens fører, en 62-årig mand fra Svebølle, som blev testet med alkometret, der viste en promille over det tilladte. Han blev derfor sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt.

Kl. 20.59 fik politiets vagtcentral en anmeldelse om, at en bilist kørte usikkert og var kørt i grøften, men det var lykkedes bilisten at komme op derfra og fortsætte sin slingrende kørsel ad Vintappervej i Kirke-Hyllinge. Vidner var fulgt efter bilisten til en adresse i Kirke-Hyllinge, hvor den mandlige fører var gået ind. Politiet kørte til stedet, hvor de traf den mandlige bilist, en 34-årig lokal mand, som var påvirket af spiritus over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han blev taget med til politistationen, hvor han fik udtaget en blodprøven. Efter endt afhøring og sagsbehandling blev han løsladt.

Kl. 22.16 blev en kraftigt påvirket spiritusbilist anholdt og sigtet på Torvesvinget i Vig – Odsherred. Den 44-årige mand havde en promille på over 2,0, så han blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Når resultatet af blodprøven kommer vil den 44-årige høre mere fra politiet i sagen. Ender resultatet af blodprøveanalysen med et resultat på over 2,0 promille, vil der nedlægges påstand om fængselsstraf i sagen.

Kl.00.55 på Rødhøj i Grevinge – Odsherred standsede politiet en 38-årig mand fra Nykøbing Sj., som kørte i spirituspåvirket tilstand. Han blev sigtet, anholdt og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Kl. 02.00 blev en 18-årig mand fra Tølløse anholdt og sigtet for spirituskørsel ad Stenhusvej mod sydvest i Holbæk. Den 18-årige fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Når resultatet af blodprøven kommer vil den 18-årige få besked om, om sagen vil koste ham hans spritnye kørekort.

Når politiet har fået resultatet af de sigtede blodprøver, vil de få besked fra politiet om sagens videre gang. Er promillen over 0,5 afgøres sagen med en bøde og en betinget frakendelse af førerretten i førstegangstilfælde. Er den højere end 1,5 promille lægges sagen op til en bøde at en ubetinget frakendelse af førerretten. Er promillen over 2,0, vil sagen lægges op til fængselsstraf og ubetinget frakendelse.

Oplyste falsk navn – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 15.35 foretog politiet en rutinemæssig kontrol af en personbil, som blev standset på Holbækvej i Kalundborg. Da betjentene bad om førerens navn oplyste sit navn og fødselsdag, som en 39-årig mand fra Odsherred. Føreren af bilen var påvirket af hash og kokain, så han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Ved nærmere undersøgelse af hans identitet viste det sig, at føreren havde oplyst falsk navn, og at han faktisk var en 37-årig mand fra Høng. Den 37-årige havde mistet sit kørekort for spirituskørsel, hvilket var årsagen til, at han udgav sig for at være en bekendt. Han blev derfor sigtet for straffelovens regler om falsk anklage, idet den 39-årige kunne risikere straf, for noget han ikke havde gjort og for kørsel uden førerret. Han blev taget med til en blodprøve, der skal vise hvilke typer stoffer han havde i blodet under kørslen.

Bilen var en den 37-årige havde lånt, så politiet kontaktede ejeren, som ikke havde givet den 37-årige tilladelse til at låne bilen. Så der kom endnu en sigtelse oven i de mange andre mod den 37-årige, om uberettiget brug af bilen. Efter blodprøveudtagelse blev den 37-årige løsladt, men kan forvente at høre en del mere fra politiet, når de mange sager skal afgøres.

Narkokørsel og hash i bilen – Skovvej, Kalundborg

Kl. 22.40 blev en 24-årig mand fra Kalundborg standset i en personbil på Skovvej i Kalundborg. Han var påvirket af hash, så han blev sigtet og anholdt for narkokørsel for at få udtaget en blodprøve. I bilen fandt politiet 7,2 gram hash og en hashkværn, som blev beslaglagt. Den 24-årige blev sigtet for besiddelse af hash og taget med til en blodprøve. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 24-årige høre mere fra politiet i sine sager.

Vold mod politiet – Kalundborgvej, Tuse – Holbæk

Kl. 03.36 standsede politiet en bil rutinemæssigt ved en tankstation på Kalundborgvej i Tuse. Bilen blev ført af en 30-årig mand uden fast bopæl i Odsherred kommune. Manden var frakendt førerretten, så han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Bilens ejer, en 39-årig kvinde fra Nørre Asmindrup, sad som passager i bilen, men var påvirket af spiritus, så hverken hun, eller to øvrige passagerer kunne lovligt føre bilen. Patruljen besluttede derfor at bruge reglen om nødret og inddrage bilnøglen, for at forhindre at nogen blev fristet til at køre bilen hjem midt om natten.

Denne beslutning var bilejeren ikke tilfreds med, og hun nægtede at udlevere bilnøglen. Efter flere mundtlige henstillinger om at udlevere bilnøglen ville en kvindelige betjent tage nøglen fra den 39-årige, men hun satte sig til modværge. Den kvindelige betjent blev herunder ramt af slag i ansigtet af den 39-årige, som var ophidset og udadreagerende. Betjentene anholdt herefter den 39-årige, som blev sigtet for vold mod tjenestemand. Hun blev taget med til politistationen til afhøring og afrusning i detentionen. Betjenten kom ikke til skade ved episoden.
Den 39-årig blev løsladt torsdag formiddag efter endt afhøring og sagsbehandling, men er fortsat sigtet i sagen. De sigtede vil senere høre mere fra politiet i deres sager.

Spiritus/narkokørsel og narkobesiddelse – Klosterparkvej, Kalundborg

Kl. 04.20 bemærkede en politipatrulje en personbil, der holdt i tomgang ud for Klosterparkvej imod færdselsretningen. Patruljen standsede for at lave en rutinekontrol af bil og fører. Føreren af bilen, en 25-årig mand fra Jyderup, viste sig at være påvirket af både narko og spiritus over det tilladte. Han blev derfor sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Politiet visiterede den 25-årige og fandt her 4,5 gram kokain gemt inderst på kroppen. Han blev derfor også sigtet for narkobesiddelse og kokainen blev beslaglagt med henblik på destruktion. Den 25-årige fik taget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Han vil senere få resultatet af blodprøverne fra politiet og blive oplyst om sagens videre gang.

Vigepligtsuheld – Hovvejen, Kalundborg

Kl. 06.44 tirsdag morgen skete et sammenstød, da en bil kørte ud af en indkørsel og blev ramt af en lastbil. Bilisten, en 51-årig mand fra Kalundborg, kørte ud fra en indkørsel med ubetinget vigepligt til Hovvejen. Her overså han en lastbil, der kørte ad Hovvejen mod øst, så bilisten blev ramt i højre side af lastbilen, der blev ført af en 45-årig mand fra Ruds Vedby. Ingen personer kom til skade ved sammenstødet, men bilen fik knust flere ruder og større skader på bagenden og siden. Lastbilen fik en mindre skade på fronten. Politiet optog rapport om vigepligtsuheldet.

Narkobilist med hash på sig – Kalundborgvej, Snertinge – Kalundborg

Kl. 01.05 anholdt og sigtede politiet en 25-årig mand fra Dalmose for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Ved visitationen fandt politiet den 25-årige i besiddelse af en mindre klump hash, der blev kontrolvejet til 0,5 gram. En narkometertest indikerede, at den 25-årige netop var påvirket af hash under kørslen, så han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når blodprøven er blevet analyseret, vil den 25-årige høre nærmere fra politiet.

Indbrud i perioden

Højstedvej, Eskebjerg
Engstien, Gørlev

Foto: Anne Witte