Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2020/07/20 til 2020/07/28.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brandundersøgelse – Dr. Margrethesvej, Reersø Ornum, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 19.39 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i et sommerhus, der ifølge naboer havde stået ubenyttet hen gennem flere år. Branden blev opdaget af turister, som via en nærliggende beboer fik slået alarm. Brandvæsnets røgdykkere konstaterede, at der ikke var nogen personer til stede og dermed i fare i det brændende sommerhus, som trods brandvæsnets indsats stort set nedbrændte. Politiet skal undersøge brandstedet nærmere, idet der ikke umiddelbart findes nogen naturlig forklaring på, hvordan branden i sommerhuset kan være opstået.

Uorden ved værtshus – Dybekær, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 18.14 fik politiet en anmeldelse om optræk til uorden ved et værtshus, hvor et par mænd var ved at ryge i totterne på hinanden. Nærmeste patrulje var fremme kl. 18.20, men de stridende mænd var dog allerede forsvundet fra stedet inden politiets ankomst. Hvem der var involveret, og hvad striden omhandlede, vides ikke, så politiet forlod kort efter stedet, da roen var genoprettet.

Narkokørsel på ulovlig knallert – Algade, Gørlev – Kalundborg

Kl. 12.02 anholdt og sigtede politiet en 22-årig mand fra Slagelse for kørsel på en konstruktivt ændret 30-knallert, som han førte i narkotikapåvirket tilstand. Han fik derfor udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer i blodet. Politiet sørgede for transport af knallerten til nærmere undersøgelse for konstruktive ændringer (mistanke om højere hastighed en tilladt). Når hastighedsmålingen er udført og blodprøven analyseret, vil den 22-årige høre nærmere fra politiet.

Brandundersøgelse – Helsingevej, Kirke Helsinge, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 18.02 fik politiet og brandvæsnet via alarm 112 melding om ildebrand i en beboelsesejendom efter en anmeldelse fra beboere på stedet. Tililende iværksatte straks redning af personer, der opholdt sig på førstesalen i bygningen, men som ikke kunne komme ud på grund af kraftig røg i opgangen. Kort tid efter anmeldelsen var alle reddet ud af bygningen, men tre personer blev kørt på skadestuen til kontrol for eventuel røgforgiftning. Brandvæsnet fik branden under kontrol, men kunne ikke undgå, at fire lejligheden blev ubeboelige som følge af branden, så genhusning måtte iværksættes. Branden var opstået formentlig i køkkenet hos en 50-årig kvindelig beboer, hvilket skal undersøges nærmere af politiets brandteknikere. I forbindelse med brandslukningsarbejdet var Helsingevej afspærret.

Færdselsuheld – fører flygtet – Nørre Alle / Holbækvej, Kalundborg

Kl. 20.37 fik politiet flere henvendelser om en bil, der var forulykket på en tankstation på hjørnet af Nørre Alle / Holbæk. Ved politiets ankomst til tankstationens område kunne politiet konstatere, at der ikke var nogen personer til stede ved den forulykkede bil. Der var heller ingen indikationer på, at nogen var kommet til skade. En sort personbil havde påkørt et skilt og til sidst støvsugerstationen inde på tankstationens område. Den forulykkede bil ejes af en 28-årig mand fra Høng, men hvorvidt han har været fører af bilen vides ikke. Politiet inddrog bilens nummerplader, fordi den lovpligtige ansvarsforsikring for bilen ikke var blevet betalt, så bilen var efterlyst herfor. Ved afhøring af vidner mv. blev det klarlagt, at føreren af bilen formentlig havde kørt med høj hastighed ad Nørre Alle mod syd, da han af ukendte årsager havde bremset kraftigt op, så føreren mistede kontrollen over bilen. Der var skridspor på vejen, som førte i retning mod det påkørte skilt ved tankstationen. Kort efter uheldet blev føreren og en passager fra den forulykkede bil samlet op af en rød personbil, der kørte derfra i ukendt retning. Politiet har optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få identificeret føreren af bilen på uheldstidspunktet.

Politiet i Kalundborg hører gerne fra personer, der har bemærket den sorte personbil køre rundt i Kalundborg, herunder ad Nørre Alle, ligesom politiet også gerne vil have oplysninger om den røde personbil og brugeren af den. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Brændende tøj – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 23.58 fik politiet en henvendelse fra en anmelder, der i Kordilgade først havde lugtet røg og dernæst fundet noget brændende tøj uden for en anden opgang. Branden i tøjet blev hurtigt slukket, og politiet fik ved afhøringer af en kvinde ved den opgang, hvor det brændende tøj lå, klarlagt, at der formentlig kunne være tale om en slags chikane rettet med hende af en tidligere mandlig bekendt fra Kalundborg. Politiet undersøger nu motivet til afbrændingen nærmere ud fra de fremkomne oplysninger om parterne i sagen. Der skete ikke nogen skade på fast ejendom, ligesom ingen kom til skade som følge af afbrændingen af tøjet.

Musik til ulempe – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 09.26 rykkede politiet for anden gang ud til en adresse, hvor en længerevarende fest med høj musik blev afholdt. Politiet var på adressen første gang kl. ca. 06.30 for at bede en 18-årig mand fra Kalundborg om at skrue ned for musikken, idet ulempen for de omkringboende ifølge denne anmeldelse havde stået på siden fredag aften. Han blev oplyst om, at politiet ville beslaglægge hans soundbox, hvis musikken ikke forblev dæmpet. Da politiet var kørt, var der igen blevet skruet op for musikken, så politiet altså igen måtte ud til adressen. Denne gang beslaglagde politiet – som lovet – soundboxen, så roen på stedet kunne genoprettes. Den 18-årige vil så mandag kunne afhente anlægget på politistationen i Kalundborg.

Færdselsuheld – Nørre Alle, Kalundborg

Kl. 10.29 stødte to biler sammen ud for et byggemarked. En 57-årig mand fra Kalundborg ville foretage et venstresving, men stødte i den forbindelse sammen med en 25-årig kvinde fra Kalundborg, da hun kom kørende i modsat retning. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, som den 57-årige kan forvente at høre nærmere om fra politiet på grund af mistanke om overtrædelse af færdselsloven.

Indbrud i forretning – Bastrupvej, Kalundborg

Kl. 01.28 blev en lokal vækket af støj fra nabogrunden, hvor han så en hvid varebil holde. Desuden kunne han høre nogle mænd tale sammen, inden varebilen kort efter kørte fra stedet i ukendt retning. En hundepatrulje fik på Skovvejen ved Mørkøv kontakt til en hvid varebil, der blev standset udramatisk. Samtidig stak passageren i løb ud over en mark, men standsede først, da en patruljehund blev sendt efter ham. Der var tale om en 22-årig mand fra Søborg, og bag rattet sad en 30-årig mand fra Brøndby Strand. Ved nærmere undersøgelse af varebilen viste det sig, at der i varebilen var adskillige tyvekoster i form af diverse have-værktøj i form af buskryddere, hækklippere, motorsave mv. De to mænd blev derfor anholdt og sigtet for indbrud i en maskinforretningen i Kalundborg. Ved visitationen af den 30-årige fandt politiet ham i besiddelse af et femcifret kontantbeløb, hvoraf politiet inddrog en del af pengene som afdrag på den gæld, han har til det offentlige. Den 22-årige blev løsladt efter afsluttet efterforskning og afhøring til sagen, men den 30-årige var udeblevet fra en indkaldelse til afsoning af en tidligere idømt frihedsstraf, så politiet afleverede ham i et arresthus til afsoning af frihedsstraffen. Begge vil dog høre nærmere fra politiet, når straffesagen mod dem skal afgøres.

Truende ung mand på bosted – Røsnæsvej, Kalundborg

Kl. 11.13 anmeldte personalet på et bosted, at en 17-årig ung mand hade været ophidset og udadreagerende over for personalet, hvorefter han stadig i ophidset tilstand havde forladt bostedet. Flere patruljer, herunder en hundepatrulje, blev sendt mod området for at finde den 17-årige, som en patrulje traf i nærområdet kl. ca. 11.30. Han var nu stille og rolig, så der blev således ikke brug for hundepatruljen til at lede efter ham. Den 17-årige blev bragt retur til bostedet, hvor personalet var klar til at tage af ham igen. Det viste sig, at han ud over sin truende adfærd også havde kastet lidt rundt med noget inventar. Politiet vurderede, at der ikke var grundlag for nogen straffesag mod ham, så patruljerne fortsatte til andre opgaver, da den 17-årige var blevet afleveret.

Færdselsuheld – Hovedgaden, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 16.12 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, hvor en parkeret bil var blevet, og en bil havde påkørt en husmur. Det viste sig, at der ikke havde været nogen personer i den parkerede bil, og at en 23-årig mand fra Ruds-Vedby som fører af en personbil var sluppet uskadt fra uheldet. Af ukendte årsager påkørte den 23-årige den parkerede bil, der holdt i højre side af vejen i hans kørselsretning. Det viste sig, at en husmur kun var blevet strejfet i forbindelse med uheldet, så det blev ikke nødvendigt at foretage yderligere i den anledning. Den 23-årige var hverken spiritus- eller narkotikapåvirket under kørslen, så politiet registrerede blot parterne i uheldet.

Spirituskørsel – Klovbyvej, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 17.27 anholdt og sigtede politiet en 55-årig mand fra Jerslev Sj. for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Mindre brand i køkken – Ågårdsvej, Ørslev, Slagelse – Kalundborg

Kl. 23.57 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en brand i en køkken. Det viste sig dog at være mindre omfangsrigt, idet beboeren havde fået slukket nogle mindre flammer bag en ovn i køkkenet. Et elkabel havde taget skade, og der var opstået mindre sodskader lige omkring brandstedet. Politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af branden, hvor ingen personer kom til skade.

Butikstyveri – Elmegade, Kalundborg

Kl. 10.43 oplyste personalet i supermarkedet Kvickly, at en mand var blevet tilbageholdt som mistænkt for at have stjålet varer fra butikken. Politiet fik kontakt til en 39-årig mand fra Kalundborg, som blev anholdt og sigtet for butikstyveri, efter at politiet havde fået klarlagt, at han havde gemt en flaske whisky til en værdi af 140 kr. under jakke og var gået gennem kassen uden at betale. En kunde i butikken havde set manden putte spiritusflasken under jakken og straks underrettet personalet, som så pågreb den 39-årige uden for supermarkedet. Den 39-årige blev løsladt efter afhøring til sagen, som han vil høre nærmere om fra politiet, når sagen skal afgøres.

Brandundersøgelse – Nørre Alle, Kalundborg

Kl. 03.22 fik politiet via alarm 112 melding om ildebrand i en personbil, der stod tæt på gavlen til en beboelsesejendom. Ved politiets ankomst til brandstedet var bilen fuldstændig overtændt og stod trods brandvæsnets indsats ikke til at redde. Der havde ikke været fare for, at ilden ville brede sig til beboelsesejendom, så ingen personer havde været i fare. Under den foreløbige efterforskning af brandsagen fik politiet oplysninger om, at to unge mænd i 15-17 års alderen var kørt fra området på én knallert. De var begge iført mørkt tøj, den ene dog med trøje med markant hvidt ærme, medens den anden herudover var iført en styrthjelm. Politiet fandt ikke de to unge mænd for at afhøre dem om deres færden i området, idet brandårsagen ud fra de foreløbige undersøgelser tyder på, at der kan være tale om en kriminel handling. Bilejeren er underrettet om bilbranden, som politiet nu efterforsker yderligere.

Politiet i Kalundborg hører gerne fra enten de to unge mænd på knallerten eller fra personer, der har bemærket dem i området i nattetimerne. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Indbrud i Perioden

Klosterparkvej, Kalundborg
Bastrupvej, Kalundborg
Vestre Havneplads, Kalundborg