Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2019/12/02 til 2019/12/10.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Falsk brandalarm – Reersøvej, Reersø, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 11.26 rykkede brandvæsnet og politiet ud i anledning af en melding om ildebrand i et sommerhus, hvorfra der kom røg fra taget. Brandvæsnet havde lidt besvær med at lokalisere stedet, men fik til sidst klarlagt, at damp fra et fyr i et sommerhus kunne fejlfortolkes som røg. Der var således ikke nogen som helst ildebrand i det pågældende sommerhus, hvis ejer blev underrettet om hændelsen.

Møde mellem kommune og politiet – Bygaden, Jerslev Sj. – Kalundborg

kl. 19.46 fik politiet anmeldelse om, at der var flere biler som havde forsamlet sig ved Hvidebækhallen, hvor det skabte uro. Da politiet kom frem var alt roligt, og patruljen registrerede de personer, som de traf på stedet. Ingen blev sigtet for noget i den anledning.
Mandag formiddag afholdt repræsentanter fra Vej & Park, Kalundborg kommune, og forebyggelsesenheden hos Midt- og Vestsjællands Politi et møde for at drøfte situationen med de unge bilejere, der ofte forsamles på parkeringspladsen ved Hvidebækhallen, Jerslev Sj., og hvis adfærd ifølge anmeldelserne til politiet har givet anledning til ulempe for de omkringboende. Myndighederne besluttede at indlede et samarbejde om at finde løsninger, der kan tilgodese alle parter.

Bortvisning af uønskede / uorden mv. – Roskilde / Køge / Holbæk / Kalundborg

Kl. 01.20 måtte hjælpe personalet på en bodega, Hestetorvet, Roskilde, med at bortvise en 36-årig mand fra Roskilde, som skabte problemer på stedet. Han blev ikke sigtet for noget.

Kl. 01.43 forsøgte tidligere bortviste igen at komme ind på en pub, Havnen, Køge, efter at personalet tidligere havde sendt dem væk. Politiet bortviste nu to mænd på 19 og 20 år fra Køge og forblev i området, så der ikke opstod uro.

Kl. 02.11 måtte politiet i Kordilgade, Kalundborg, sende to parter i hver sin retning, så der ikke opstod tumult. To mænd på 19 og 23 år fra Kalundborg var blevet uenige med to mænd på 18 og 45 år også fra Kalundborg, så da de tilfældigt var mødtes, var en gammel strid blusset så meget op, at en vagt ved et diskotek havde tilkaldt politiet.

Kl. 02.16 var den gal igen ved en bodega på Hestetorvet, Roskilde, hvor et par gæster ikke forstod, at stedet var lukket. Politiet bortviste derfor en 59-årig mand fra Jægerspris og en 40-årig mand fra Roskilde fra stedet, efter at personalet med besvær og under lidt skubberi havde fået dem ud.

Kl. 02.22 blev en spirituspåvirket, 23-årig mand fra København S først sigtet for overtrædelse af restaurationsloven, fordi han var voldelig på en restauration, Nygade, Holbæk. Da han fortsatte sin optræden på gaden, måtte politiet frihedsberøve ham, så han kunne sove rusen ud i nogle timer i detentionen.

Kl. 0321 blev en 27-årig mand fra Herfølge sigtet for ordensbekendtgørelsen, da han forsøgte at slå ud efter en dørmand uden at ramme ved en pub, Havnen, Køge. Han blev herefter bortvist fra stedet.

Kl. 0326 var der problemer ved et diskotek, Nørregade, Køge, hvor 10-14 personer var i slagsmål udenfor. Intet slagsmål fundet ved ankomst til stedet, men en gruppe fundet i Lovparken, hvor der var ro. Ingen ønskede at anmelde noget til politiet.

 

Lørdag – søndag:

Uro og uorden – Bygaden, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 19.47 fik politiet en henvendelse fra en lokal borger, at flere biler var forsamlet på parkeringspladsen ved Hvidebæk-hallen. På stedet blev der spillet høj musik og affyret kanonslag. En af bilerne anvendte også et flertonet horn. En patrulje blev sendt til området, hvor politiet ikke fandt grundlag for at sigte nogen for noget. Politiet forblev i området et stykke tid, men forlod herefter området, da der ikke længere var behov for politiets tilstedeværelse.

Sigtet for narkosalg – Klosterparkvej, Kalundborg

Kl. 20.25 standsede politiet en personbil, for at lave en rutinemæssig kontrol. I bilen sad to 19-årige mænd fra Kalundborg. Føreren af bilen havde ikke et gyldigt kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret. Politiet ransagde bilen, og visiterede de to mænd. På passageren fandt patruljen 59 såkaldte “salgsklumper” hash på hver 1,5-2 gram, en ekstra telefon, som politiet mistænkte blev anvendt som “salgstelefon” og en ulovlig kniv. Han blev sigtet for at besidde de ulovlige effekter, hashen med henblik på videresalg. Tingene blev beslaglagt med henblik på konfiskation og senere destruktion. Hashen blev ankomst til stationen kontrolvejet til i alt 105 gram hash. De to sigtede kan begge forvente at høre mere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Hensynsløs kørsel – Bygaden, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 19.45 fik politiet igen en henvendelse fra en lokal borger om, at der på parkeringspladsen ved Hvidebæk-hallen var forsamlet nogle biler, hvis førere kørte ræs. Derudover blev der også fyret kanonslag af. Lidt senere modtog endnu et par anmeldelser ræs på p-pladsen, hvor ca. 20 personer var forsamlet. Politiet registrerede anmeldelserne for at få det samlede overblik over situationen i området.
Generelt har politiet i det omfang, hvor det har været muligt ud fra et bevismæssigt grundlag, grebet ind over for de overtrædelser, som politiet har kunnet konstatere ved adfærden på parkeringspladsen. Fremadrettet vil politiet nu også koordinere en indsats med relevante myndigheder i et forsøg på at bringe adfærden, der ofte er til ulempe for omkringboende, til ophør. Politiet har derfor rettet henvendelse til Kalundborg kommune, der som vejmyndighed sammen med politiet skal kigge på forholdene ved Hvidebæk-hallen, så vejmyndigheden med baggrund i oplysninger fra politiet om den problemfyldte færdselsadfærd kan træffe beslutning om eventuelle vejtekniske ændringer eller foranstaltninger på parkeringspladsen. Først i næste uge vil de lokale myndigheder mødes i området for at kigge på forholdene på parkeringspladsen ved Hvidebæk-hallen.

Brand i bil – Stationsvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 23.40 udbrød der brand i en personbil, som stod parkeret på en P-plads i Svebølle. Bilen var en sort Mercedes Benz personbil, model E, årg. 2006. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor branden blev slukket, men bilen udbrændte.
Politiet kontaktede bilejeren, som havde sat bilen om eftermiddagen, da den var punkteret. Bilen stod opklodset på en donkraft, da bilens hjul skulle lappes.
Politiet efterforsker branden som mistænkelig, da bilen havde fået knust en rude forud for branden, og der lå en sten på bilens passagersædet.

Vidner som har set personer omkring den parkerede bil før og efter den brændte ca. kl. 23.39 bedes kontakte politiet med oplysninger i sagen. Kontakt politiet på tlf. 114.

Tryghedsskabende patruljering – Bygaden, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 20.14 foretog en af beredskabets patruljer præventiv patruljering på parkeringspladsen ved Hvidebæk-hallen, hvor politiet på det seneste har oplevet, at unge i biler forsamles og nogle gange til ulempe for de nærmeste naboer. På stedet fandt politiet rester af afskudt fyrværkeri blandt de otte unge mænd og deres biler, som politiet traf på stedet. Ingen blev sigtet for ulovlig brug af fyrværkeri, men en 19-årig mand fra Nyrup blev sigtet for fejl og mangler på bilen, som var forsynet med to nedslidte og dermed ulovlige dæk. Politiet kørte herefter fra stedet efter afsluttet rapportoptagelse.
Kl. 20.36 fik politiet en henvendelse fra en kvindelig bekendt til den 19-årige, idet hun var utilfreds med den bøde, som den 19-årige havde fået. Hun krævede, at politiet kom retur til Hvidebæk-hallen for at tale om sagen. Det blev afslået, da politiet allerede var i dialog med den sigtede om sagen. Den kvindelige bekendte ville så sørge for, at politiet på en eller anden måde fik anledning til at køre retur til parkeringspladsen.
Kl. 20.45 fik politiet nu en henvendelse fra en nabo til parkeringspladsen, idet der på området nu var forsamlet 15-20 biler, der ifølge anmelderen alle havde trykket hornet i bund. Politiet måtte desværre undlade at sende en patrulje til området igen på grund af andre opgaver.
Onsdag vil politiet i samarbejde med Kalundborg kommune kigge på forholdene på parkeringspladsen og drøfte, hvilke muligheder der vil være for at indføre vejtekniske foranstaltninger, så uberettiget ophold og kørsel på parkeringspladsen kan undgås fremadrettet.

Narkokørsel – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 09.12 standsede politiet en personbil, der blev ført af en 19-årig mand fra Kalundborg. Da han kunne mistænkes for at være påvirket af narkotika under kørslen, blev han sigtet for narkokørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Uro og uorden – Bygaden, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 1957 modtog en anmeldelse om, at nogen affyrede kanonslag og andet fyrværkeri i området ved Hvidebæk-hallen, ligesom der var forsamlet ca. 10 biler på stedet. Politiet kørte til området og traf 13 yngre mænd og tre yngre kvinder i området. Alt var stille og roligt, så ingen blev sigtet for noget. Med baggrund i de modtagne oplysninger blev alle bortvist fra området, så yderligere forstyrrelse af naboerne ikke risikerede at genopstå.

Vold – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 02.57 fik politiet en anmeldelse om, at to mænd var blevet overfaldet. De overfaldne var en 26-årig mand fra Svebølle og en 24-årig mand fra København V, som ifølge vidner og vagter var blevet overfaldet af en 20-årig mand fra Kalundborg. Ham traf politiet lige i nærheden af et diskotek, hvor der var opstået et mindre slagsmål, da de forurettede havde bedt den 20-årige om lade være med at skubbe til dem på dansegulvet. Det ene offer havde pådraget sig en flænge på næsen og hævet læbe efter et knytnæveslag, medens det andet offer havde fået et slag med en flad hånd. Efter anholdelse af den 20-årige, som var påvirket af spiritus, blev han anbragt i patruljebilen, hvor han så sparkede en rude itu. Ud over sigtelsen for vold mod de to ofre blev han så også sigtet for hærværk mod politiets patruljebil. Han blev løslad tidligt søndag morgen efter afhøring til sagerne, men kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres og erstatningskravet for den ødelagte rude i patruljebilen er opgjort.

Påkørte patruljebil – Holbækvej/Slagelsevej, Kalundborg

Kl. 13.59 blev en af politiets patruljebiler påkørt bagfra, da den bremsede ned for en fodgænger i et fodgængerfelt på vej ud af en rundkørsel ad Holbækvej mod øst. Den bagfrakommende bil blev ført af en 59-årig mand fra Kalundborg, som ikke nåede at bremse, men påkørte patruljebilen ved lav hastighed. Betjenten som førte patruljebilen beskrev påkørslen som et lille bump. Ingen personer kom til skade ved påkørslen, og der var tale om mindre skader på køretøjerne. Der blev optaget rapport i sagen, som skal belyse omstændighederne ved uheldet.

Larm fra biler – Bygaden, Jerslev – Kalundborg

Kl. 19.47 anmeldte beboere omkring Hvidebækhallen, at de følte sig generet af 10-12 biler, som havde forsamlet sig ved hallen. Bilernes kørsel var utryghedsskabende i området. En patrulje kørte til stedet, men traf ingen biler. Kun en tom P-plads. Patruljen blev i området, for at se, om der var biler forsamlet et andet sted i byen. Da politiet lidt senere kom tilbage til parkeringspladsen ved hallen traf de to køretøjer med unge mennesker i. Betjentene tog en snak med tre mænd og en kvinde i alderen 18-21 år fra lokalområdet om, at de skulle vise hensyn til beboerne. Ingen blev sigtet for noget.

Indbrud i Perioden

Birkebakken, Havnsø, Føllenslev

Skovhusvej, Reersø Strand, Gørlev

Mosevangen, Kalundborg

Skovhusvej, Ugerløse