Region Sjælland suspenderer patientrettighederne frem til den 30. januar 2022 på sygehusene. Kræftpatienter og andre akutte patienter vil fortsat få tilbud om hurtig udredning og behandling.

– Det er vigtigt for os, at vores sundhedsvæsen kan tage sig af de mest kritisk syge patienter såsom kræftpatienter og patienter med livstruende sygdomme. Derfor har vi vedtaget suspenderingen, så vores sygehuse kan have fuldt fokus på de patienter. Samtidig er det en prioritet for os, at vi i så stort et omfang som muligt udnytter mulighederne for behandling af patienter på private sygehuse og klinikker, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter:

– Med brugen af de private sygehuse gør vi alt for at sikre, at så mange patienter som muligt får tilbudt en behandling hurtigst muligt. For at sikre, at alle borgere har lige adgang til behandling, vurderes og prioriteres patienterne ud fra en lægefaglig vurdering. Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at hvis man oplever en forværring i sin sygdom, skal man kontakte den afdeling, man er tilknyttet på sygehuset, siger Heino Knudsen.

Kontaktinformationerne til afdelingerne vil som regel fremgå af det brev, man har modtaget fra sygehuset, og ellers kan man finde informationerne på regionens hjemmeside www.regionsjaelland.dk.

I Forretningsudvalget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre for forslaget, mens Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod.

Kilde

Foto: ABW