Pædagoger søges til spændende projektstillinger på Sofievej 1, Høng – hhv. 30 og 28 timer

De skal ikke bruge to linedansere….. men to pædagoger på henholdsvis 30 og 28 timer pr. uge, der kan kunsten at balancere imellem at være team-player og arbejde selvstændigt med en borger, der bor i botilbuddet Huset på Sofievej og dagligt frekventerer et matrikelløst dagtilbud.

Stillingerne er midlertidige som støtte til en borger og du vil i et tæt samarbejde med borgeren og dine kolleger på både bo– og dagtilbuddet skulle være med til at afprøve og forme støtten til borgeren.

Borgeren er en fysisk aktiv mand på 54 år med downs syndrom og mulig begyndende demens. Han kommunikerer vha. tegn til tale og har behov for en struktureret hverdag og deltagelse i aktiviteter der er særligt tilrettelagt således, at han tilbydes et skærmet miljø.

Opgaven vil tage sit udgangspunkt i botilbuddet, hvor du skal støtte borgeren med at komme op og dagligt tilbyde aktiviteter ud af huset i form af ture i naturen og praktisk arbejde mm.

Da støtten til borgeren er i en afprøvningsfase, kan der også være enkelte opgaver sammen med borgeren i dagtilbuddet Sofiehuset.

Huset på Sofievej er et længerevarende botilbud med i alt 7 borgere med fysiske og psykiske udviklingshandicap og Sofiehuset er et §104 Aktivitets- og samværstilbud og en del af organisationen Det Sociale Voksenområde, Center 1, Kalundborg kommune.

Centeret omfatter flere længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, samværs-og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse og endelig §85 støtte til borgere i hele Kalundborg kommune.

Kerneopgaven for Det Sociale Voksenområde, Center 1, er gennem pædagogisk støtte, vejledning, omsorg og pleje, at udvikle og vedligeholde borgerens individuelle evner til at mestre eget liv.

Det Sociale Voksenområde, Center 1 har fokus på den enkelte borgers værdier og ønsker hvor:

– borgeren har ansvar, indflydelse og selvbestemmelse
– borgeren er aktivt deltagende i hverdagen
– borgeren har en meningsfyldt hverdag

Der er individuelle pædagogiske indsatser/delmål for borgeren, som der løbende arbejdes med.

De forventer, at deres kommende kollega:

Er uddannet pædagog
Gerne har viden om demens i kombination med udviklingshæmning/downs syndrom
Gerne har kendskab til tegn til tale
Er god til at formulere dig på skrift, og har erfaringer med dokumentationsdelen, indsatsmål, delmål og kan arbejde i elektronisk system f.eks. Bosted
Du har en høj faglighed og er bevidst omkring din egen fag-identitet og har en god praksis erfaring, som du kan omsætte i samspil med dine kolleger
Du er omstillingsparat og er klar til at samarbejde på tværs mellem bo – og dagtilbud
Du har kendskab til personlig pleje og omsorg
Trives med alene-arbejde, udeliv og er parat til en hverdag med mange bolde i luften
Du arbejder med en anerkendende tilgang, og har gerne erfaring med neuropædagogik og rehabilitering, samt kan sige “ja” til at møde borgeren ligeværdigt og med respekt
Du er afklaret omkring dine egen grænser, etik og reflekterer over egen praksis
Er god til at aflæse borgeren og håndtere tilspidsede situationer
Du er åben og nysgerrig overfor dine kollegaer og er god til at stille spørgsmål
De forventer, at du er aktiv medspiller på vores projekt: “Fælles sprog og fundament”
Kørekort er et must

Hvad kan de tilbyde:

Mulighed for indflydelse på stillingens udformning i et tæt samspil med borgeren og kollegaer på tværs af bo – og dagtilbud
Et team, hvor alle er engageret i at gøre deres bedste
Et team med forskellighed og respekt for forskellige kompetencer som sættes i spil
Store krav til hinanden med fokus på en høj faglighed
Et godt arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde vægtes højt i organisationen
Arbejde primært i dagtimerne og hver anden weekend
De tilbyder relevant, introduktion, kurser og opkvalificering

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 21. marts 2021)

Foto: ABW