De søger to pædagoger, i en organisation i udvikling, på fast ansættelse, ugenorm på 30-35 timer.

De søger medarbejdere fra 1/5, eller snarest derefter, som har socialpædagogisk erfaring og motivation i arbejdet med en livsbekræftende og støtteafhængig borger- og beboergruppe.

De søger kollegaer/medarbejdere, der sammen med os kan skabe synergi og sammenhæng, i teams, såvel som på tværs af teams, i Præstehaven.

Præstehaven i Kalundborg Kommune og er en del af Det Sociale Voksenområde Center 1.

Præstehaven er beboernes egne lejligheder med fælles areal.

Præstehaven tilbyder længerevarende botilbud, der – sammen med Raklevgården i samme område – udgør aksen om samværs- og aktivitetstilbud.

De arbejder med pædagogisk støtte, med vejledning, med omsorg/pleje, og med at udvikle og vedligeholde enhver borgers/beboers individuelle evner og ønsker til at mestre eget liv.

De lægger vægt på et rart bo miljø i en god hverdag for en målgruppe, der er kendetegnet ved stor diversitet i støttebehov og stor spændvidde i muligheder og ønsker.

De har grundlæggende værdier som åbenhed, nysgerrighed, respekt, iderigdom og anerkendelse og medborgerskab, i en hverdag der både rummer forudsigelighed og uforudsigelighed.

Nogle borgere har stort behov for fast struktur, andre har et ønske om mere plads til spontanitet.

De arbejder mentaliserende ift. at forstå borgernes adfærd og udtryk, og med fysisk såvel som psykisk individuel støtte, samt for nogle borgere også personlig pleje. Alle borgere har et synshandicap, hvilket betyder, at vi skal arbejde i forlængelse af dette, såvel som med deres øvrige diagnose og funktionshandicaps. Aldersgruppen er voksne, fra 18 år og opefter.

De er i gang med at øge samarbejdet mellem døgn- og dagtilbud, for at fremme borgernes muligheder ift. en hverdag med sammenhæng, mellem integritet og udfoldelse.

Det er borgerens selvbestemmelse og mestring, der er i centrum, som fremmes gennem vores indstilling, faglighed og støtte, der sammen med aktivitet/beskæftigelse, netværk, ledsagerordning og pårørende skal være med til at sikre alle beboeres livskvalitet.

Kerneopgaven er defineret ud fra 3 fælles principper om at:

– Borgeren har ansvar, indflydelse og selvbestemmelse

– Borgeren er aktivt deltagende i hverdagen

– Borgeren har krav på et værdi- og meningsfyldt liv

Dette betyder, at de i et flerfagligt og tværfagligt perspektiv, mellem det sundhedsfaglige, det plejerettede og det socialpædagogiske, arbejder ud fra borgerens særkende, ressourcer og livsindstilling.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 21. april 2021)

Foto: ABW