Børnehaven Lupinvejen søger pr. 1. marts 2021 en pædagog på 30 t/ugl, evt. med mulighed for flere timer senere på året. De er en del af dagtilbudsområde Midt og er en institution for børn i alderen 3-6 år. De er normeret til 55 børn.

De kan tilbyde et spændende og udfordrende job med udviklingsmuligheder og stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det pædagogiske indhold. De har højt til loftet og kollegaer med god humor.

Hos os vil du have mulighed for at arbejde med børn fra mange kulturer og mange samfundslag.

De har valgt at være en del af Friluftsrådets ”Grønne Spirer”. Et projekt som vi søsatte sidste år og arbejder med at få ind i vores hverdag. De prioriterer udeliv, de har både skov og grønne områder som naboer.

Hos dem er børnene omdrejningspunktet og de arbejder både stueopdelte og i læringsgrupper ud fra den nye styrkede læreplan.

De forventer at du:

Er uddannet pædagog og fagligt velfunderet.
Har erfaring og viden om arbejdet med 3-6 årige børn og deres familier.
Kan give en ærlig og kvalitativ feedback til både kollegaer og forældrene.
Kan begejstre og skabe engagement hos børn, forældre og kollegaer. Børnene skal kunne se, høre og mærke din glæde og nysgerrighed.
Har en positiv og anerkendende tilgang til arbejdet som pædagog
Arbejder loyalt ud fra overordnede beslutninger
Kan organisere og prioritere hverdagens mange opgaver og samtidig have fokus på, hvad børnene sætter i spil og har brug for.
De forventer at du medvirker til at skabe indhold, struktur og glæde i hverdagen.
Er fleksibel og initiativrig, tør stille krav til både dig selv og dine kolleger.
Er i stand til at skabe nærvær og relationer til alle børn og hjælpe med børnenes egen relations dannelse

De er et hus i udvikling. De arbejder målrettet med at få implementeret både DSP og indarbejdet evalueringskulturen som et bærende element i det pædagogiske arbejde. De forventer at dine kompetencer og kvalifikationer gør dig til en struktureret, initiativrig pædagog, som kan arbejde ud fra læreplansmål, samt følge børnegruppens initiativer og sætte dig ind i barnets perspektiv. Du skal kunne udvælge og tilrettelægge de pædagogiske læringsrum og aktiviteter, så børnene trives og udvikler sig.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 22. januar 2021)

Foto: ABW