Kalundborg kommune vil i de næste par måneder foretage eftersyn for rotter i landzonen samt landbrug i byzone.

Kommunens rottebekæmper besøger ejendomme, der ikke har haft rotter indefor de sidste år. De der har haft rotter, har nemlig allerede indgået aftaler om bekæmpelse og tilsyn.

Er der ingen hjemme, når rottebekæmperen banker på, vil denne aflevere en seddel med angivelse af, hvor man skal henvende sig, hvis man har rotter.

Man må ikke lægge rottegift ud uden tilstedeværelse af ejer, lejer eller dennes repræsentant (myndig person). Kun rottebekæmperen må foretage giftudlægning.

Husk altid at orientere kommunen, hvis du ser en rotte.

Ring til borgerservice på tlf.nr. 59 53 44 00 eller direkte til Carina Emerek på tlf.nr. 59 53 49 53.

Rat isolated on white