På druk i Danmarkshistorien med Kalundborg Museum fredag den 4. november kl. 16.30-18.30

Korstog og ’Kaiserpfalz’! Andreas Bonde Hansen, Ph.d. og ølentusiast, tager os på tur i Vestsjællands brogede kulturhistorie, fortalt via øl. Øllet har været en vigtig del af Danmarks kulturhistorie siden bondestenalderen. Op gennem 1800-tallet blev der etableret flere og flere bryggerier og på landet bryggede man selv ude på gårdene. Med øllet som guide, tager Andreas Bonde Hansen os med rundt til de historiske epoker og begivenheder, der tegner Vestsjællands og Kalundborgs historie. Foruden øl er der et let traktement af snacks. Det er nødvendigt at købe billet på forhånd. Køb via: https://bit.ly/pådrukkalundborg