Politiet satte fokus på bløde trafikanters adfærd i trafikken i uge 43, hvor mere end 700 cyklister og knallertførere blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Politiet gennemførte i uge 43, fra mandag den 25. oktober til søndag den 31. oktober 2021 en målrettet indsat mod bløde trafikanter, herunder cyklister og knallerter. Politiet havde fokus på de bløde trafikanters adfærd i trafikken så som manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd. Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder konstruktivt ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.

I 2020 blev 28 cyklister og 7 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 799 cyklister og 257 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.
Ved indsatsen i uge 43 blev 621 cyklister og 94 knallertkørere sigtet for overtrædelse af færdselsloven, heraf bl.a.:

Cyklist kørsel frem for rødt/gult lys: 71
Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 232
Cyklist/knallert – indkørsel forbudt: 40
Cyklist/knallert – kørsel på fortov/gangsti: 177
Cyklist/knallert – kørsel mod ensretning: 19
Cyklist benyttet håndholdt mobiltelefon: 42
Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 19
Styrthjelm ikke benyttet: 5

”Da vi i færdselspolitiet helt grundlæggende arbejder for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og da cykler og knallert også er udsatte enten ved egen risikobetonet adfærd eller fordi de bliver overset af andre trafikanter, fortsætter vi også vores fokus på dette område”, udtaler politiassistent, Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Kilde

Foto: JTL