Ifølge lov om beskyttelse af whistleblower skal de offentlige myndigheder, der er omfattet af loven minimum en gang årligt orientere offentligheden om de generelle aktiviteter der har været i ordningen. Denne redegørelse er Kalundborg Kommunes orientering for 2022.

Kalundborg Kommunes har via whistleblowerordningen modtaget to indberetninger i løbet af 2022. Begge indberetninger blev vurderet som værende omfattet af ordningen, og Kalundborg Kommune har således ikke afvist nogen indberetninger i 2022. De to indberetninger, der blev modtaget vedrørte begge psykisk dårligt arbejdsmiljø i Jobcentret.

Efter en nærmere undersøgelse af sagen, blev den daglige leder af kommunens sikkerhedsarbejde og direktionen orienteret. Indberetningerne gav ikke anledning til politianmeldelse, og sagerne er afsluttet fra whistleblowerenhedens side.

Hvad er en whistleblowerordning?

Kalundborg Kommune har en intern whistleblowerordning, der skal understøtte de ansattes mulighed for at påpege og udtale sig om kritiske forhold uden de behøver at være nervøse for, at det får negative konsekvenser.

Ordningen består af en ekstern- og en internenhed. Den eksterne er et advokatkontor, den interne to af kommunens jurister. Alle henvendelser behandles upartisk og adskilt fra kommunens øvrige sager.

Der kan anmeldes anonymt og alle anmeldelser er underlagt en særlig fortrolighed. Det betyder blandt andet at der ikke kan gives aktindsigt i henvendelser til whistleblowerenheden.

De forhold der kan anmeldes til ordningen er alvorlige forhold så som strafbare forhold, chikane, grov eller gentagen overtrædelse af lovgivningen.

Læs mere her

Foto: ABW