Skel.dk Landinspektører, der har en af deres fem afdelinger i Kalundborg, er netop overgået til den nye certificering, ISO 9001:2015. Forud er gået intense måneder med internt eftersyn og optimering af alle processer i virksomhedens fem afdelinger. Dette har involveret alle ansatte i virksomheden, og den lange proces blev afsluttet med eksterne auditører, der over tre dage har gennemgået hele virksomheden.

Lars Berg Andersen, lead auditor hos Bureau Veritas Certifikation (tv) og Ejnar Flensborg, partner og kvalitetsleder i Skel.dk. Foto: Skel.dk

Onsdag den 11. april blev Skel.dk certificeret efter den nye ISO 9001:2015. Skel.dk var i forvejen certificeret efter ISO 9001:2008, så der er både tale om en re-certificering gældende de næste tre år frem, samt en opgradering til den nye standard.

ISO 9001-standarden er et anerkendt ledelsesværktøj til udvikling og optimering og det giver den certificerede virksomhed og dens ledelse nogle klart definerede processer, værdier og evalueringsværktøjer. Der er med andre ord ikke blot tale om kvalitetssikring, men i høj grad også et strategisk værktøj. Den nye certificering adskiller sig blandt andet markant fra den foregående standard ved at have et forstærket fokus på ledelsen og dens aktive rolle i at sikre konstant kvalitet på alle niveauer hele vejen rundt i virksomheden.

Michael Thomsen, administrerende direktør i Skel.dk siger: “Skel.dk er i en rivende udvikling og vi har i løbet af de seneste godt to år ansat 28 mand og åbnet ny afdeling i København. Vi oplever en kraftigt stigende efterspørgsel på vores ydelser og derfor er det helt afgørende, at vi hele tiden har fokus på forbedring og optimering af både de interne processer og ikke mindst de ydelser vi leverer til kunden. Denne certificering repræsenterer den højeste standard i branchen og det er kundens garanti for, at vi er i stand til at leve op til deres forventninger”.

Skel.dk arbejder i faglige teams på tværs af virksomhedens fem afdelinger og det har derfor været afgørende at få inkorporeret alle optimeringer af processer på tværs af organisationen. Der har teamledere og fagledere de sidste måneder spillet en afgørende rolle. Det fortæller Ejnar Flensborg, partner og kvalitetsleder i Skel.dk: “Vores teamledere har lagt et stort arbejde i at få implementeret de nye procedurer og arbejdsgange hos samtlige folk i virksomheden. Det er teamlederne og deres respektive team der har den daglige kontakt med kunderne og det er i sidste ende dem, der sikrer, at vores strategiske fokus og interne forbedringer forplanter sig helt derude hvor det gør en forskel – nemlig hos kunderne”.

Lars Berg Andersen, lead auditor hos Bureau Veritas Certifikation siger: “ISO 9001:2015 sikrer i større omfang end ISO 9001:2008 fokus på sammenhængen mellem de enkelte processer i virksomheden. Denne procesorientering fokuserer på at skabe sammenhæng mellem input og output i processerne for at øge kundetilfredsheden og opfylde kundens krav. En anden fordel ved den nye standard er kravet om risikovurderinger, der sikrer ledelsen, at virksomheden forholder sig kritisk og systematisk til identificerede risici og muligheder ved en given aktivitet eller strategi. Skel.dk har i deres nye kvalitetsledelsessystem under ISO 9001:2015 dokumenteret risikovurderinger og proces-sammenhæng, hvilket blandt andet sikrer et stort kundefokus”.

Certifikatet er udstedt af Bureau Veritas Certifikation og dækker alle Skel.dk’s afdelinger og arbejdsområder.