Tryg skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om skybrud:

Få gode råd til, hvad du skal og IKKE skal gøre efter skybruddet

Hvert år ser vi billeder af danskere i vand til knæene, når skybruddene skyller ind over landet. Men det kan være farligt at komme i berøring med vandet. Derfor opfordrer forsikringsselskabet Tryg nu til, at danskerne sørger for at beskytte sig, når de rydder op efter skybrud.

Når vandet fosser ind i boligen eller virksomheden som følge af et skybrud, har de fleste mennesker kun én tanke i hovedet: at redde, hvad der reddes kan, og få det indtrængende vand stoppet i en pokkers fart.

“Det er en helt naturlig reaktion, og det giver også rigtig god mening. Hvis uheldet er ude, og der er trængt vand ind i bygningen, er det vigtigt at handle hurtigt, så skaderne kan begrænses,” siger Charlotte Dietzer, der er skadechef i Tryg.

Alligevel maner hun til en vis besindighed og opfordrer danskerne til at sørge for at træffe nogle vigtige forholdsregler, inden de går i krig med vandmasserne.

“I sommermånederne bliver vi jævnligt ringet op af kunder, som fortæller os, at de står i vand til knæene i deres kælder, fordi den er oversvømmet efter et skybrud. Mange af dem er styrtet derned uden at tænke over at beskytte sig først,” fortsætter Charlotte Dietzer og opfordrer til, at man altid ifører sig langskaftede gummihandsker og gummistøvler, inden man går ned i en oversvømmet kælder eller ind i et oversvømmet lokale.

Oversvømmelser, der stammer direkte fra overflade-, regn- eller havvand, udgør normalt ikke nogen større sundhedsrisiko. Det kan for eksempel være fra fjorde, hvor vandstanden stiger ved store nedbørsmængder. Men når en kælder bliver oversvømmet, skyldes det ofte opstigende kloakvand, der trænger op gennem gulvafløb, toilet og vask som følge af kraftige regnskyl, hvor det lokale kloaknet er blevet overbelastet og presser spildevandet tilbage i kælderen. Hvis kloaknettet er ekstremt belastet, kan vandet også komme ind i bygningen udefra gennem sprækker og revner.

Kloakvand indeholder mange bakterier, som kan forårsage alvorlige sygdomme hos mennesker, blandt andet leverbetændelse og stivkrampe samt Weils sygdom, som i værste fald kan være dødelig. Smitten med Weils sygdom overføres via rotteurin, og bakterien trænger ind i blodbanen gennem små sår og rifter i huden. Det kan derfor være farligt at komme i direkte berøring med vand fra kloakken – eller rottetis i det hele taget.

“Det er vores indtryk, at der blandt de skybrudsramte kunder er mange, som ikke enten ikke kender til eller ikke lige tænker over denne risiko i kampens hede. Derfor vil vi gerne øge opmærksomheden omkring det – uden, at det skal blive en skræmmekampagne. Man skal ikke være bange for at gå ned i sin kælder, hvis den er blevet oversvømmet – man skal bare sørge for at iføre sig det nødvendige beskyttelsesudstyr, dvs. langskaftede gummihandsker og gummistøvler, først – eller være helt sikker på, at oversvømmelsen ikke stammer fra kloakvand,” slutter Charlotte Dietzer.

Derudover giver hun en række generelle råd til, hvad man skal og IKKE skal gøre, hvis et skybrud resulterer i oversvømmelse af ens bolig eller virksomhed.

Gode råd

Sådan gør du, hvis et skybrud har skabt oversvømmelse i din bolig eller virksomhed:

Hvis der er trængt vand ind i bygningen som følge af skybrud, er det vigtigt at handle hurtigt, så skaderne på indbo og bygning ikke udvikler sig og bliver endnu større.

Kontakt dit forsikringsselskab hurtigst muligt, så du kan få hjælp til at håndtere skaden. Selskabets skademedarbejdere kan desuden oplyse dig om de muligheder, du har for at få rengjort og udtørret bygningen og for at få erstattet de ejendele, som har lidt skade. De kan også vejlede dig om, hvad du ellers skal gøre i forhold til skaderne.

Ifør dig langskaftede gummihandsker og gummistøvler, hvis oversvømmelsen skyldes opstigende eller indtrængende kloakvand – eller hvis du er i tvivl om, hvor vandet kommer fra. Kloakvand indeholder mange bakterier, som kan forårsage alvorlige sygdomme hos mennesker. Undgå derfor kontakt med hud, øjne og mund.

Hvis du tidligere har oplevet oversvømmelser i din bolig/virksomhed og i den forbindelse har anskaffet dig en dykpumpe, så sæt den til med det samme.

Forsøg så vidt muligt at redde dine ting op fra de rum i bygningen, der er berørt af oversvømmelsen. Tag det vigtigste først

Prøv om du kan stoppe eller begrænse det indtrængende vand, for eksempel med sandsække, håndklæder eller lignende.

Fjern beskadigede ejendele. Hvis der er inventar eller materialer i kælderen/rummet, der er blevet våde, bør du også fjerne dem. Sørg for god udluftning, mens du rydder op.

Smid ikke beskadigede ejendele eller inventar væk, før dit forsikringsselskab har opgjort skaderne.

Vær opmærksom på, om elinstallationer såsom stikkontakter og lign. har taget skade af vandet.

Tag billeder og/eller video af vandskaderne, som du kan sende til dit forsikringsselskab.

Gå i bad og vask dig grundigt, når du er færdig med oprydningen. Det tøj, du har haft på under oprydningen, skal efterfølgende vaskes ved høj temperatur, helst over 80 grader, eller smides ud i en lukket plastpose. Gummistøvler og handsker bør kasseres. Skift fodtøj, inden du går ind i boligen/virksomheden.

Når du har fået tingene ud af den oversvømmede bygning, skal de berørte rum rengøres og tømmes for vand. Hvis oversvømmelsen skyldes opstigende eller indtrængende kloakvand, bør du overlade selve rengøringen til professionelle.

Er der tale om en mindre vandskade fra indtrængende overfladevand, regn- eller havvand, som IKKE indeholder kloakvand, kan du sagtens selv gå i gang med rengøringen. Er du i tvivl, kan dit forsikringsselskab rådgive dig.

Når vandet er fjernet, skal rummene udtørres. Luft ud med gennemtræk og anskaf eventuelt en affugter (kan lejes i byggemarkeder). Skru ikke op for varmen, da det fremmer vækst af skimmel i våde materialer.

Bliver du syg med influenza-lignende symptomer efter kontakt med kloakvand, bør du kontakte lægen straks, så du kan blive undersøgt og komme i behandling, hvis du skulle være blevet inficeret af kloakvandet.

Hvad kan du gøre for at forebygge opstigende kloakvand?
Du kan forebygge opstigende kloakvand gennem kælderens/bygningens afløb ved at installere tilbageløbsstop, højtvandslukke eller pumpebrønd. Det sikrer dig dog ikke mod, at kloakvand trænger ind i bygningen udefra, hvis det lokale kloaknet overbelastes og forårsager oversvømmelser af omgivelserne. Vær derfor også opmærksom, hvis fortov, veje og stier m.m. er blevet oversvømmet. Det kan være opstigende spildevand fra kloakken, og hverken børn eller voksne bør opholde sig i vandet – ej heller soppe eller lege i de store vandpytter på gaden.

Hvornår er risikoen for skybrud størst?
Højsæsonen for skybrud strækker sig fra maj til og med september. Men skybrud kan i princippet ske hele året, selvom de er sjældnere i vinterhalvåret. Ifølge DMI er der hvert år gennemsnitligt 22 dage, hvor der et eller andet sted i Danmark forekommer skybrud. Med 6,5 dage i snit er der flest dage med skybrud i august, skarpt forfulgt af juli med 5,1 dage.

Hvordan er du dækket?

Forsikringsmæssigt er der tale om voldsomt skybrud, når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan lede vandet væk. Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved mere end 40 millimeter regn på et døgn (24 timer) eller mere end 15 millimeter på 30 minutter. Der kan være forskel på forsikringsselskabernes vilkår. Nogle forsikringsselskaber dækker også, hvis der er faldet mellem 30 og 40 millimeter på et døgn.

KILDE: Forsikring & Pension