Hos Feriepartner Vestsjælland går man op i gode oplevelser for både sommerhusejere, –gæster og for alle andre, der bor i lokalområdet. Derfor har Feriepartner besluttet at stifte en såkaldt Oplevelsespulje, hvor personer, foreninger eller lokale ildsjæle kan søge om tilskud til at iværksætte initiativer, der kan bidrage til at gøre et besøg på Sjællands Vestkyst til en god oplevelse.

Feriepartner vil her på Vestsjælland uddele i alt 10.000 kroner i løbet af 2018. Når året er slut, uddeles der desuden i alt 100.000 kr. til de tre bedste projekter i hele Danmark. Denne uddeling, kaldet ”Feriepartnerprisen”, er en samlet pris for alle landets 27 bureauer i Feriepartner-kæden. I alt støttes gode projekter med over en mio. kr. i 2018.

Foto: ABW

Bjarne Jakobsen fra Feriepartner Vestsjælland fortæller, at formålet med Oplevelsespuljen er at støtte lokale ildsjæle, foreninger og lokalsamfund, som ønsker at udvikle oplevelser, der bl.a. henvender sig til områdets gæster: – Det betyder naturligvis ikke, at oplevelsen eller begivenheden udelukkende skal være for turister, men at disse også skal være en del af målgruppen for den påtænkte oplevelse. På den måde får vi god sammenhæng mellem vores ambition om dels at være en aktiv del af lokalmiljøet, samtidig med at vi gør noget, der tilgodeser vores gæster og sommerhusejere.

Hele initiativet består af to dele – en uddeling af midler fra de lokale Oplevelsespuljer, som finder sted i marts, og så den landsdækkende finale til november. I finalen deltager de bedste lokale puljemodtagere fra alle landets Feriepartner-bureauer.

Som eksempler på initiativer der kunne opnå støtte peger Bjarne Jakobsen på både afholdelse af events og begivenheder eller etablering af mere blivende faciliteter: – En trampesti i vores skønne natur, en åben sportsaktivitet, hvor også gæstende turister kan deltage, en festival eller en hjemmeside hvor besøgende kan komme i kontakt med lokale kunne alt sammen være gode muligheder. Det vigtige for os er, at det er noget, der skaber værdi for både lokale og gæster, og som gør vores område til et endnu bedre sted at bo og holde ferie.

Hvis man har et projekt, man mener, kvalificerer sig til støtte, skal man være lidt hurtig ved tasterne, idet fristen for at indsende forslag er 1. marts. Ansøgningsskema kan indhentes på hjemmesiden feriepartner.dk/oplevelsespulje og skal indsendes på mail oplevelsespulje@feriepartner.dk.

Feriepartner Vestsjælland er en del af Feriepartner Danmark, som er landet største kæde af lokale, selvstændige udlejningsbureauer. Feriepartner Danmark udlejer mere end 6.000 feriehuse over hele Danmark, heraf 125 feriehuse på Sjællands Vestkyst.